Публікації

Зберегти у файл

Показані 221-240 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Розвиток системи стратегічного управлінського обліку на основі збалансованої системи показників. 2021Гринь В. П.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2020_3%282%29__30. Гринь В. П. Розвиток системи стратегічного управлінського обліку на основі збалансованої системи показників. Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». 2021. № 2 (82). C. 179-187. URL: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2020_3%282%29__30. .
Тези доповіді на конференціях0Розвиток європейського підприємництва в контексті синергії цифрової, циркулярної та соціальної економіки2021Антонюк К. І. Жуляєва А. Венгерська Н. С.Антонюк К. І., Жуляєва А., Венгерська Н. С. Розвиток європейського підприємництва в контексті синергії цифрової, циркулярної та соціальної економіки. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір» Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2021. C. С..
Тези доповіді на конференціях0Схеми розміщення функціональних зон вестибюльної групи приміщень готелю2021Фостащенко О. М. Еддаргауі С. .http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2021/tom_5___05_05_poslednij_variant.pdfФостащенко О. М., Еддаргауі С. . Схеми розміщення функціональних зон вестибюльної групи приміщень готелю. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2021» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2021. – Т.5. – 312 с. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. Т. 5 C. 61-62. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2021/tom_5___05_05_poslednij_variant.pdf.
Монографії, видані у співавторстві0Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: досвід Європи та України2021Венгерська Н. С. Череп А. В. Воронкова В. Г. Безкоровайна Л. В. Осаул А.Венгерська Н. С., Череп А. В., Воронкова В. Г., Безкоровайна Л. В., Осаул А. Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: досвід Європи та України. В кн.: Інтеграція освіти, науки і бізнесу / За загальною редакцією Череп , А. . Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». 2021 C. С. 56-61.
Публікація в періодичному виданні0Міжнародна торгівля залізорудною продукцією: сучасні тренди та проблеми українських підприємств2021Венгерська Н. С. Рябчук К. О.Венгерська Н. С., Рябчук К. О. Міжнародна торгівля залізорудною продукцією: сучасні тренди та проблеми українських підприємств. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки. 2021. № 4. C. С..
Публікація в періодичному виданні0Ретроспектива теорій міжнародної торгівлі2021Венгерська Н. С. Лубенець І. О.Венгерська Н. С., Лубенець І. О. Ретроспектива теорій міжнародної торгівлі. Економічний простір. 2021. № 175. C. С. .
Монографії, видані у співавторстві0Enseigner/apprendre une langue étrangère avec la communauté européenne2021Moroshkina G. . Shargay I. .Moroshkina G. ., Shargay I. . Enseigner/apprendre une langue étrangère avec la communauté européenne. В кн.: ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ EUROPEAN VALUES IN UKRAINIAN EDUCATION: CHALLENGES AND FRONTIERS Львів-Торунь: Liha-Pres. 2021 C. 116-123.
Тези доповіді на конференціях0Розробка системи керування ІППН для експериментального стенда ВЕУ на базі мікроконтролера STM32F2021Манаєв К. В.Манаєв К. В. Розробка системи керування ІППН для експериментального стенда ВЕУ на базі мікроконтролера STM32F. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2021» Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. Т. 5 C. 25 - 26.
Монографії, видані у співавторстві0Ukrainian TFL Curricula and Teaching Practices in the Context of European Values in Higher Education2021Moroshkina Н. . Zapolskykh S. . Sirinyok-Dolgaryova K. . Andreieva I. . Pohonets V. .Moroshkina Н. ., Zapolskykh S. ., Sirinyok-Dolgaryova K. ., Andreieva I. ., Pohonets V. . Ukrainian TFL Curricula and Teaching Practices in the Context of European Values in Higher Education. В кн.: ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ EUROPEAN VALUES IN UKRAINIAN EDUCATION: CHALLENGES AND FRONTIERS Львів-Торунь: Liha-Pres. 2021 C. 99-115.
Публікація в періодичному виданні0Research of the Dynamics of the Electromechanical System of a Wind Power Plant with Aerodynamic Multiplication Connected Through Transformer to the Electrical Network2021Алексієвський Д. Г. Манаєв К. В.Алексієвський Д. Г., Манаєв К. В. Research of the Dynamics of the Electromechanical System of a Wind Power Plant with Aerodynamic Multiplication Connected Through Transformer to the Electrical Network. 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology. 2021. C. 416 - 421.
Тези доповіді на конференціях0Особливості розроблення об’ємно-планувального рішення закладу ресторанного господарства 2021Фостащенко О. М. Фостащенко Д. О. Рогожніков Р. .https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/SCIENCE-AND-EDUCATION-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-1-3.04.2021.pdfФостащенко О. М., Фостащенко Д. О., Рогожніков Р. . Особливості розроблення об’ємно-планувального рішення закладу ресторанного господарства. The 7 th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (April 1-3, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 1135 p. Кіото: 2021 Scientific Publishing Center “Sci-conf.c, 2021. C. 1011-1020. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/SCIENCE-AND-EDUCATION-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-1-3.04.2021.pdf.
Публікація в періодичному виданні0 ХУДОЖНЯ КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ В ПОЕМІ-ХРОНІЦІ В. СЕВЕРИНЮКА «ОТАК МИ ДРУЖИЛИ З МОСКВОЮ»2021Стадніченко О. О. Ласкава Ю.Стадніченко О. О., Ласкава Ю. ХУДОЖНЯ КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ В ПОЕМІ-ХРОНІЦІ В. СЕВЕРИНЮКА «ОТАК МИ ДРУЖИЛИ З МОСКВОЮ». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2021. № 51. C. 56-68.
Публікація в періодичному виданні0Художні особливості мілітарного дискурсу в українській літературі поч ХХІ ст.( На прикладі романів Світлани Талан "Оголений нерв" та "Повернися дощем")2021Стадніченко О. О. Ласкава Ю.Стадніченко О. О., Ласкава Ю. Художні особливості мілітарного дискурсу в українській літературі поч ХХІ ст.( На прикладі романів Світлани Талан "Оголений нерв" та "Повернися дощем"). «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». 2021. № 43. C. 68-78.
Публікація в періодичному виданні0Обстеження підводних частин недобудованих мостових споруд через р. Старий-Дніпро в м. Запоріжжя2017Фостащенко О. М. Радченко О. П. Воденнікова О. С.http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf (категорія Б)Фостащенко О. М., Радченко О. П., Воденнікова О. С. Обстеження підводних частин недобудованих мостових споруд через р. Старий-Дніпро в м. Запоріжжя. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 63. – 555 с.. 2017. № 63. C. 321-325. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf (категорія Б).
Монографії, видані у співавторстві0Розділ 11 Моделювання напружено-деформованого стану залізобетонних плит перекриттів з урахуванням їх просторової роботи2017Фостащенко О. М.http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10535/1/Radkevich%20A_%20monograph.pdfФостащенко О. М. Розділ 11 Моделювання напружено-деформованого стану залізобетонних плит перекриттів з урахуванням їх просторової роботи. В кн.: Арутюнян І. А., Банах А. В., Павлов І. Д. Наукові основи розвитку будівельної галузі України Запоріжжя: ЗНУ. 2017 C. 422-452. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10535/1/Radkevich%20A_%20monograph.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Применение четырехвалковых калибров при прокатке несимметричных фланцевых профилей типа швеллер 2021Огинский И. Смирнов Е. Н. Кухарь В. В. Смирнов А. Скляр В. А.Огинский И., Смирнов Е. Н., Кухарь В. В., Смирнов А., Скляр В. А. Применение четырехвалковых калибров при прокатке несимметричных фланцевых профилей типа швеллер. Сталь. 2021. № 8. C. 32 – 36.
Тези доповіді на конференціях0Проблемні аспекти реновації парків міста Запоріжжя2021Фостащенко О. М. Архіпова К. К. Захарова С. О. Трушина В. .https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-7-9.11.2021.pdfФостащенко О. М., Архіпова К. К., Захарова С. О., Трушина В. . Проблемні аспекти реновації парків міста Запоріжжя. II Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 7-9 ноября 2021 года Стокгольм, Швеция. 804 с. С. 348 – 354. The 2 nd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospect Стокгольм: 2021 Scientific Publishing Center “Sci-conf.c, 2021. C. 348-354. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-7-9.11.2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Індивідуалізація навчального процесу в інклюзивних школах.2021Гладиш М. О. Дядя Я.Гладиш М. О., Дядя Я. Індивідуалізація навчального процесу в інклюзивних школах. Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 листопада 2021 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. C. С. 82-84.
Тези доповіді на конференціях0Determination of kinetic characteristics of the sulfur oxide(IV) absorption process by a solution of iron(II, III) compounds2021Manidina Y. A.https://www.upet.ro/cercetare/manifestari/Ukraine_2021_Book_of_Abstracts.pdfManidina Y. A. Determination of kinetic characteristics of the sulfur oxide(IV) absorption process by a solution of iron(II, III) compounds. 4 nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts Petroșani: UNIVERSITAS Publishing, 2021. C. 75-77. URL: https://www.upet.ro/cercetare/manifestari/Ukraine_2021_Book_of_Abstracts.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Особливості роботи соціального гувернера із дітьми з вадами слуху.2021 Гладиш М. О. Ярмоленко К. Г. Гладиш М. О., Ярмоленко К. Г. Особливості роботи соціального гувернера із дітьми з вадами слуху. Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого - погляд у майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практична конференції (1-2 жовтня 2021 р., м. Київ). Київ: Київська наукова організація педагогіки, 2021. C. C. 64-67.