Публікації

Зберегти у файл

Показані 221-240 із 30 966 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Корпоративна культура в умовах економічної трансформації2003Бабич О. Б.Бабич О. Б. Корпоративна культура в умовах економічної трансформації. Соціокультурний і постіндустріальний розвиток Кривбасу (матеріали міжвузівської науково-методичної конференції). Кривий Ріг: Мінерал, 2003. C. 125-127.
Тези доповіді на конференціях0Паблік рилейшнз як чинник прозорості суспільства2003Бабич О. Б.Бабич О. Б. Паблік рилейшнз як чинник прозорості суспільства. Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І Лугового, В.М. Князєва. – 536 с. Київ: Вид-во НАДУ, 2003. Т. 1 C. 225-227.
Тези доповіді на конференціях0Вплив корпоративної культури на економіку держави2003Бабич О. Б.Бабич О. Б. Вплив корпоративної культури на економіку держави. Организационный менеджмент: состояние, проблемы, тенденции: Сборник статей І международной научно-практической конференции. – 280 с. Пенза: ., 2003. C. 11-13.
Публікація в періодичному виданні0Основні засади створення корпоративної культури як інструменту управління2003Бабич О. Б.Бабич О. Б. Основні засади створення корпоративної культури як інструменту управління. Вісник УАДУ. 2003. № 2. C. 449-456.
Публікація в періодичному виданні0Значення public relations (PR) у створенні корпоративної культури2003Бабич О. Б.Бабич О. Б. Значення public relations (PR) у створенні корпоративної культури. Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ. 2003. № 4 (14). C. 248-258.
Тези доповіді на конференціях0Корпоративне управління соціально-економічним розвитком територіальних громад в умовах глобалізації2003Бабич О. Б.Бабич О. Б. Корпоративне управління соціально-економічним розвитком територіальних громад в умовах глобалізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Україна у світовій економічній спільноті”. – 148 с. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. C. 4-7.
Тези доповіді на конференціях0Корпоративна культура органу місцевого самоврядування в управлінні власністю територіальної громади2003Бабич О. Б.Бабич О. Б. Корпоративна культура органу місцевого самоврядування в управлінні власністю територіальної громади. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень “2003”. Том 10. Державне управління. – 30 с. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. Т. 10 C. 12-14.
Навчальний посібник0Корпоративне управління / Методичні вказівки до семінарських занять для магістрів спеціальності 8.050.201 “Менеджмент організацій”.2003Бабич О. Б.Бабич О. Б. Корпоративне управління / Методичні вказівки до семінарських занять для магістрів спеціальності 8.050.201 “Менеджмент організацій”. Запоріжжя: ЗДІА, 2003. 84 с.
Публікація в періодичному виданні0Корпоративна культура в умовах економічної трансформації2003Бабич О. Б.Бабич О. Б. Корпоративна культура в умовах економічної трансформації. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2003. № 13. C. 22-33.
Публікація в періодичному виданні0Корпоративна культура органу місцевого самоврядування в управлінні власністю територіальної громади2004Бабич О. Б.Бабич О. Б. Корпоративна культура органу місцевого самоврядування в управлінні власністю територіальної громади. Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ХарРІ НАДУ . 2004. Т. 1. № 2 (20). C. 126-130.
Публікація в періодичному виданні0Корпоративна культура як чинник підвищення ефективності державного управління2004Бабич О. Б.Бабич О. Б. Корпоративна культура як чинник підвищення ефективності державного управління. Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ. 2004. № 1 (17). C. 142-154.
Тези доповіді на конференціях0Використання корпоративної культури як індикатора ефективності в державному управлінні2004Бабич О. Б.Бабич О. Б. Використання корпоративної культури як індикатора ефективності в державному управлінні. Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2004 р.:У 2 т./ За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. – 416 с. Київ: Вид-во НАДУ, 2004. Т. 2 C. 46-48.
Публікація в періодичному виданні0Корпоративна культура в умовах суспільної трансформації2004Бабич О. Б.Бабич О. Б. Корпоративна культура в умовах суспільної трансформації. Збірник наукових праць “Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії”. 2004. № 17. C. 223-226.
Тези доповіді на конференціях0Жизненные стратегии современного студенчества 2004Кудінов І. О.Кудінов І. О. Жизненные стратегии современного студенчества. Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції “Сучасне студентство України: досвід, проблеми, перспективи” Запоріжжя: ЗДУ, 2004. C. 76-78.
Публікація в періодичному виданні0Социальный капитал и стратегия жизни личности 2004Кудінов І. О.Кудінов І. О. Социальный капитал и стратегия жизни личности. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2004. № 7. C. 135 - 144.
Публікація в періодичному виданні0Оптимальная стратегия жизни личности в контексте проблемы развития общества 2004Кудінов І. О.Кудінов І. О. Оптимальная стратегия жизни личности в контексте проблемы развития общества. Нова парадигма. 2004. № 39. C. 26 - 34.
Навчальний посібник0Анатомія опорно-рухового апарату людини: Навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання.2004Голець В. О.Голець В. О. Анатомія опорно-рухового апарату людини: Навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання. Запоріжжя: ЗНУ, 2004. 85 с.
Публікація в періодичному виданні0Численное решение контактной задачи о плоском квадратном штампе, вдавливаемом в шероховатое полупространство2004Шашкова Є. В. Д'яченко Н. М.Шашкова Є. В., Д'яченко Н. М. Численное решение контактной задачи о плоском квадратном штампе, вдавливаемом в шероховатое полупространство. Математика и математическое образование. Теория и практика: Межвуз. сб. науч. тр. – Ярославль. 2004. № 4. C. 255-261.
Публікація в періодичному виданні0The solution of the problem about indentation of the plane annulus punch into roughness half-space2004Шашкова Є. В. Д'яченко Н. М.Шашкова Є. В., Д'яченко Н. М. The solution of the problem about indentation of the plane annulus punch into roughness half-space. Мechanika – 2004. Proceedings of the international conference. 2004. C. 414-416.
Публікація в періодичному виданні02023-07-23 21:45:20Решение задачи контакта кольцевого штампа с шероховатым полупространством при нелинейномзаконе деформирования шероховатости2004Шашкова Є. В. Д'яченко Н. М.Шашкова Є. В., Д'яченко Н. М. Решение задачи контакта кольцевого штампа с шероховатым полупространством при нелинейномзаконе деформирования шероховатости. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: механіка. 2004. Т. 1 (8). № 6. C. 187-194.