Публікації

Зберегти у файл

Показані 221-240 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографія0Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N- та S- заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів2016Омельянчик Л. О. Бражко О. А. Завгородній М. П. Петруша Ю. Ю.Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П., Петруша Ю. Ю. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N- та S- заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. 226 с.
Монографія0Біологічна активність та фізико-хімічні властивості N-ацильних похідних s-/2-метилхінолін-4-іл\-L-цистеїну202Омельянчик Л. О. Бражко О. А. Лабенська І. Б. Завгородній М. П. Петруша Ю. Ю.Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Лабенська І. Б., Завгородній М. П., Петруша Ю. Ю. Біологічна активність та фізико-хімічні властивості N-ацильних похідних s-/2-метилхінолін-4-іл\-L-цистеїну. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 202. 204 с.
Монографія0Особливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств: монографія/ За ред. д.е.н, проф. О.Г. Череп – Запорожжя: ЗНУ, 2020. – 210 с2020Особливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств: монографія/ За ред. д.е.н, проф. О.Г. Череп – Запорожжя: ЗНУ, 2020. – 210 с. За загальною редакцією Череп О. Г., Терент'єва Н. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 210 с.
Монографія0 Іванов М.М., Корінєв В.Л., Терентєва Н.В., Малтиз В.В., Іванов С.М. Сучасні технології маркетингового менеджменту монографія / за ред. д-ра. екон. наук, проф. М.М. Іванова.2020Терент’єва Н. В. Малтиз В. В. Іванов С. М.Терент’єва Н. В., Малтиз В. В., Іванов С. М. Іванов М.М., Корінєв В.Л., Терентєва Н.В., Малтиз В.В., Іванов С.М. Сучасні технології маркетингового менеджменту монографія / за ред. д-ра. екон. наук, проф. М.М. Іванова. За загальною редакцією Іванов М. М., Корінєв В. Л. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 184 с.
Монографія0Вікторіанський метанаратив у дискурсі постсучасності: літературний вимір2020Вікторіанський метанаратив у дискурсі постсучасності: літературний вимір. Запоріжжя: Гельветика, 2020. 508 с.
Монографія0Нариси розвитку соціологічної думки у Нижній Наддніпрянщині (1860-1917 роках та 70-90 х роках ХХ століття). 2 ге видання / за заг. ред. М.А. Лепського. Ріга: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. 241 с.2020Бірюкова Т. Ф. Скворець В. О. Ратушна Т. О. Приймак Ю. О. Приймак О. М. Лепський М. А. Іванченко О. О.Бірюкова Т. Ф., Скворець В. О., Ратушна Т. О., Приймак Ю. О., Приймак О. М., Лепський М. А., Іванченко О. О. Нариси розвитку соціологічної думки у Нижній Наддніпрянщині (1860-1917 роках та 70-90 х роках ХХ століття). 2 ге видання / за заг. ред. М.А. Лепського. Ріга: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. 241 с. За загальною редакцією Лепський М. А. Ріга:: LAP LAMBERT Academic Publishing,, 2020. 241 с.
Монографія0Лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний параметри англійськомовного лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС2020Веремчук Е. О. Єнікєєва С. М.Веремчук Е. О., Єнікєєва С. М. Лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний параметри англійськомовного лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС. Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В, 2020. 244 с.
Монографія02023-02-05 09:38:55Математичне забезпечення інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій: монографія2020Панасенко Є. В. Кудін О. В.Панасенко Є. В., Кудін О. В. Математичне забезпечення інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій: монографія. За загальною редакцією Чопоров С. В. Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2020. 300 с.
Монографія02023-02-21 19:39:23 Мова ворожнечі в онлайн-медіа Запорізького регіону /Українське суспільство і проблеми медаасфери: вибрані аспекти.2020Усманова О. В. Собко К. І.https://newmedia.zp.ua/images/texts/kolekt_mono.pdfУсманова О. В., Собко К. І. Мова ворожнечі в онлайн-медіа Запорізького регіону /Українське суспільство і проблеми медаасфери: вибрані аспекти. За загальною редакцією Костюк В. В., Любченко Ю. В. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. 134-170 с.
Монографія0Формування стратегії управління конкурентоспроможністю промислових підприємств2020Формування стратегії управління конкурентоспроможністю промислових підприємств. За загальною редакцією Гамова О. В. Запоріжжя: ФОП "Мокшанов", 2020. 460 с.
Монографія0Toward Multilingual Tertiary Education in Ukraine: The Case of Zaporizhzhia National University2019Raud N. . Orehhova O. . Golovko O. . Zapolskykh S. .https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10564934.2019.1642768Raud N. ., Orehhova O. ., Golovko O. ., Zapolskykh S. . Toward Multilingual Tertiary Education in Ukraine: The Case of Zaporizhzhia National University. European Education: European Education, 2019. 17 (291-308) с.
Монографія0Аналіз впливу технологій промислових підприємств та автотранспорту на стан екологічної безпеки атмосферного повітря (на прикладі м. Запоріжжя)2020Бєлоконь К. В. Тулушев Є. О.-Бєлоконь К. В., Тулушев Є. О. Аналіз впливу технологій промислових підприємств та автотранспорту на стан екологічної безпеки атмосферного повітря (на прикладі м. Запоріжжя). Запоріжжя: ВД «Гельветика», 2020. 230 с.
Монографія02023-02-10 09:58:46Правова інституціоналізація антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві : монографія2020Макаренков О. Л.Макаренков О. Л. Правова інституціоналізація антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві : монографія. Херсон : ВД «Гельветика», 2020. 426 с.
Монографія0Комплексна система психологічного супроводу інтеграції в суспільство людей з особливими потребами. Колективна монографія: Zdrowie-edukacja-społeczeństwo. Perspektywa międzynarodowa. 2020Комплексна система психологічного супроводу інтеграції в суспільство людей з особливими потребами. Колективна монографія: Zdrowie-edukacja-społeczeństwo. Perspektywa międzynarodowa. За загальною редакцією Клопота Є. А. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG, 2020. 357-368 с.
Монографія0 Невидимый ангел или что фотографировать. 2020Мальцев О. В. Лепський М. А. Самсонов А. В.Мальцев О. В., Лепський М. А., Самсонов А. В. Невидимый ангел или что фотографировать. Одесса: ЧП «Издательский дом «Патриот», 2020. 274 с. с.
Монографія0Efficiency of using energy in the housing sector2020Deshko V. . Cheilytko A. . Sukhodub I. . Чейлитко А. О.Deshko V. ., Cheilytko A. ., Sukhodub I. ., Чейлитко А. О. Efficiency of using energy in the housing sector. За загальною редакцією Pavlenko A. . Kielce: Kielce University of Technology, 2020. 147 с.
Монографія0Реклама в умовах діджиталізації: українські реалії.2021Березенко В. В. Санакоєва Н. Д. Лаковський К. С.Березенко В. В., Санакоєва Н. Д., Лаковський К. С. Реклама в умовах діджиталізації: українські реалії. За загальною редакцією Ковпак В. А. м. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. 176 с.
Монографія0Повсякденний світ родини священника Сергія Мізецького (1920-1930-ті роки)2021Савчук Т.Савчук Т. Повсякденний світ родини священника Сергія Мізецького (1920-1930-ті роки). Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2021. 140 с.
Монографія0Рецепція у конституційному праві: досвід компаративного аналізу2020Верлос Н. В.Верлос Н. В. Рецепція у конституційному праві: досвід компаративного аналізу. Запоріжжя: Гельветика, 2020. 364 с.
Монографія0Землеробська механіка2020Кобець А. С. Дирда В. І. Гребенюк С. М. Сокол С. П. Пугач А. М.Кобець А. С., Дирда В. І., Гребенюк С. М., Сокол С. П., Пугач А. М. Землеробська механіка. Дніпро: ДДАЕУ, 2020. 564 с.