Публікації

Зберегти у файл

Показані 221-240 із 30 963 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Конспект лекцій02022-01-13 13:40:55Контроль якості та сертифікація продукції2018https://www.znu.edu.ua/ukr/university/11929/12588/11985Контроль якості та сертифікація продукції. За загальною редакцією Бондаренко Ю. В. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 57 с.
Методичні рекомендації02022-01-13 16:02:17Економіка торговельного підпріємства : методичні рекомендаії до підготовки та оформлення курсової роботи для здобувачів ступеня віщої освіти бакалавра спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 2019Економіка торговельного підпріємства : методичні рекомендаії до підготовки та оформлення курсової роботи для здобувачів ступеня віщої освіти бакалавра спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". За загальною редакцією Павлюк Т. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 44 с.
Монографії, видані у співавторстві02022-01-19 08:53:563. Коваленко В. Л. Технічні та технологічні особливості застосування біогазових технологій в умовах промислових підприємств запорізького регіону. Європейський вектор модернізації економіки в умовах сталого розвитку промислового регіону [текст] : [міжнарод20213. Коваленко В. Л. Технічні та технологічні особливості застосування біогазових технологій в умовах промислових підприємств запорізького регіону. Європейський вектор модернізації економіки в умовах сталого розвитку промислового регіону [текст] : [міжнарод. В кн.: Технічні та технологічні особливості застосування біогазових технологій в умовах промислових підприємств запорізького регіону. Європейський вектор модернізації економіки в умовах сталого розвитку промислового регіону Київ: Інтерсервіс. 2021 C. 331- 361.
Методичні вказівки02022-01-24 11:12:57Метрология и стандартизация2017Методические указания для выполнения лабораторных работ для иностранных студентов, которые обучаются по специальности: 192 «Строительство и гражданская инженерия» дневной формы обучения подготовки первого (бакалаврского) уровня высшего образования. / СМетрология и стандартизация. За загальною редакцією Фостащенко О. М. Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. 32 с.
Робоча програма02022-01-24 11:56:10Порівняльна граматика2022https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/253726/mod_resource/content/1/%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0_17-18.pdfПорівняльна граматика. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2022.
Монографія02022-01-24 13:37:57Сучасні тенденції та перспективи формування нової траєкторії україно – польського співробітництва в умовах євроінтеграції: монографія 2018Сучасні тенденції та перспективи формування нової траєкторії україно – польського співробітництва в умовах євроінтеграції: монографія. Запоріжжя : ЗДІА, 2018. 14 с.
Тези доповіді на конференціях02022-01-24 17:24:55Развитие цифровых креативных технологий в сфере туризма в условиях пандемии Covid-192021Развитие цифровых креативных технологий в сфере туризма в условиях пандемии Covid-19. International scientific-practical conference management. Management. Business. Technologies  innovation. Trends and challenges. Marijampole : Marijampole University of Applied Sciences, 2021. C. 30-33.
Публікація в періодичному виданні02022-01-24 18:08:20Управління проектами гостинності2021https://doi.org/10.33296/2707-0654-11(22)-02Управління проектами гостинності. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. . 2021. № Т. 11. №22 (2021). . C. -. URL: https://doi.org/10.33296/2707-0654-11(22)-02.
Інше02022-01-24 22:00:06Щоденник аніматора2018Щоденник аніматора. За загальною редакцією Литвинова-Головань О. П. Запорожье, Запорожская обл.: ЗНУ, 2018. 60 с.
Методичні вказівки02022-01-25 13:13:11Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Адміністративний менеджмент" для для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Публічне управління та 2020Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Адміністративний менеджмент" для для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Публічне управління та. За загальною редакцією Воронкової В. Г. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 62 с. с.
Конспект лекцій02022-01-25 13:38:09Сучасна російська мова (морфологія): конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації «Слов'янські мови та літератури (переклад включно)» освітньої програми «Російська мова та література. Друга. мов2019Сучасна російська мова (морфологія): конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації «Слов'янські мови та літератури (переклад включно)» освітньої програми «Російська мова та література. Друга. мов. За загальною редакцією Хейлік Т. О., Мацегора І. Л. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 121 с.
Методичні рекомендації02022-01-25 13:46:18Історія журналістики : Методичні рекомендації до семінарських занять та виконання індивідуального завдання для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньо-професійних програм «Журналістика», «Видавнича справа та редагув2021Історія журналістики : Методичні рекомендації до семінарських занять та виконання індивідуального завдання для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньо-професійних програм «Журналістика», «Видавнича справа та редагув. За загальною редакцією Усманова О. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 55 с.
Тези доповіді на конференціях02022-01-25 23:33:34Physical performance and blood flow of the lower extremities2017-Physical performance and blood flow of the lower extremities. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 2017 -: -, 2017. Т. 14 № - C. 41-43. URL: -.
Публікація в періодичному виданні02022-01-25 23:36:43Зміни показників вегетативного статусу студентів у період екзаменаційної сесії 2017.Зміни показників вегетативного статусу студентів у період екзаменаційної сесії. Вісник Львівського державного університету Молода спортивна наука України.. 2017. Т. 2. № 21. C. 77-78. URL: ..
Публікація в періодичному виданні02022-01-25 23:38:59Використання реабілітаційних технологій при лікуванні хворих з дитячим церебральним паралічем2017.Використання реабілітаційних технологій при лікуванні хворих з дитячим церебральним паралічем. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт. 2017. Т. 2. № 2. C. 46-51. URL: ..
Тези доповіді на конференціях02022-01-25 23:48:30Негативное воздействие физических нагрузок на репродуктивную систему спортсменок2016.Негативное воздействие физических нагрузок на репродуктивную систему спортсменок. Інноваційні напрями в фізичній реабілітації, рекреації та оздоровчих технологіях: матеріали VІІІ Міжнарод. наукової конференції Харків: ., 2016. Т. . № . C. 89-90. URL: ..
Тези доповіді на конференціях02022-01-25 23:51:03Плавання як спосіб оздоровлення2016.Плавання як спосіб оздоровлення. Молода наука: збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених. (м. Запоріжжя, 12-14 квітня 2016 р.) Запоріжжя: ., 2016. C. 59-60. URL: ..
Тези доповіді на конференціях02022-01-25 23:53:16Планування режиму харчування згідно з біоритмів людини2016.Планування режиму харчування згідно з біоритмів людини. Молода наука: збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених. (м. Запоріжжя, 12-14 квітня 2016 р.) Запоріжжя: ., 2016. Т. 4 № . C. 57-58. URL: ..
Тези доповіді на конференціях02022-01-25 23:55:47Спорт та сучасна молодь2016.Спорт та сучасна молодь. Молода наука: збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених. (м. Запоріжжя, 12-14 квітня 2016 р Запоіжжя: ., 2016. Т. 4 № . C. 50-51. URL: ..
Монографії, видані у співавторстві02022-01-15 15:22:58Управління національним господарством: формування ринку інвестицій як запорука економічної привабливості України : монографія2017Управління національним господарством: формування ринку інвестицій як запорука економічної привабливості України : монографія. В кн.: Кушнір С. О. Управління національним господарством: формування ринку інвестицій як запорука економічної привабливості України : монографія / За загальною редакцією Кушнір С. О. Запоріжжя: ЗНУ. 2017 C. 236.