Публікації

Зберегти у файл

Показані 201-220 із 31 074 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Навчальний посібник0Цивільне право України2016Бондар О. Г. Ткалич М. О. Кухарєва О. Є. Кройтора В. А.Бондар О. Г., Ткалич М. О., Кухарєва О. Є., Кройтора В. А. Цивільне право України. Запоріжжя: «Гельветика, 2016. 384 с.
Навчальний посібник0Земельне право України (Особлива частина)2018Бондар О. Г. Федчишин Д. В.Бондар О. Г., Федчишин Д. В. Земельне право України (Особлива частина). Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 44 с.
Навчальний посібник0Земельне право України (Загальна частина)2019Бондар О. Г. Федчишин Д. В.Бондар О. Г., Федчишин Д. В. Земельне право України (Загальна частина). Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 62 с.
Словник0Земельне право2019Луц Д. Бондар О. Г.Луц Д., Бондар О. Г. Земельне право. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 52 с.
Монографія0Аграрно-правові проблеми контрольно-наглядової діяльності у сільському господарстві України 2014Бондар О. Г.Бондар О. Г. Аграрно-правові проблеми контрольно-наглядової діяльності у сільському господарстві України. Херсон: Гельветика, 2014. 455 с.
Монографії, видані у співавторстві0Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природноресурсових відносин в Україні2018Бондар О. Г. Харитонова Т. Є. Каракаш І. І.Бондар О. Г., Харитонова Т. Є., Каракаш І. І. Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природноресурсових відносин в Україні. В кн.: Правове та інституційне забезпечення контрольно-наглядової діяльності в агропромисловому комплексі України. Одесса: Гельветика. 2018 C. 337-357.
Монографії, видані у співавторстві0Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення2020Бондар О. Г.Бондар О. Г. Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення. В кн.: Правове та інституційне забезпечення публічного управління у сфері органічного сільського господарства в Україні. Харків: Юрайт. 2020 C. 75-89.
Монографії, видані у співавторстві0Суспільна необхідність. Суспільна потреба2019Бондар О. Г.Бондар О. Г. Суспільна необхідність. Суспільна потреба. В кн.: Велика українська юридична енциклопедія Харків: Харків. 2019 C. 632-638.
Публікація в періодичному виданні0Lipid peroxidation during chronic inflammation 2018Sokolovska I. . Nechiporenko V. . Gordiyenko N. . Pozdnyakova O. . Volkova S. . Tsymbal V. . Makurina G. .Sokolovska I. ., Nechiporenko V. ., Gordiyenko N. ., Pozdnyakova O. ., Volkova S. ., Tsymbal V. ., Makurina G. . Lipid peroxidation during chronic inflammation. FRENCH-UKRAINIAN JOURNAL OF CHEMISTRY . 2018. № VOLUME 06, ISSUE 02. C. 38-53 .
Публікація в періодичному виданні0ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕ- ЛЕННЯ ПРИ ПІДТОПЛЕННІ ЗЕМЕЛЬ2018 Соколовська, І. . Цимбал В. . Торгун В. . Сушко Ю. . Соколовська, І. ., Цимбал В. ., Торгун В. ., Сушко Ю. . ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕ- ЛЕННЯ ПРИ ПІДТОПЛЕННІ ЗЕМЕЛЬ. ВОДА: ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ. 2018. № № 1-4(6). C. 24-29.
Тези доповіді на конференціях0Прийоми інтеграції інфомедійної грамотності в процес підготовки учителів Нової української школи2021Слижук О.Слижук О. Прийоми інтеграції інфомедійної грамотності в процес підготовки учителів Нової української школи. Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (20 квітня 2021 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. О. В. Пономарен Запоріжжя: АА Тандем, 2021. C. 119-121.
Монографії, видані у співавторстві0PR-комунікація в політичних ток-шоу України2021Іванець Т. О.Іванець Т. О. PR-комунікація в політичних ток-шоу України. В кн.: Прикладні дослідження формування сучасного соціально-комунікаційного простору України в умовах становлення інформаційного суспільства: монографія / За загальною редакцією Березенко В. В. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2021 C. 52-71.
Тези доповіді на конференціях0Психосемантичні характеристики професійної свідомості студентів педагогічних спеціальностей2021Шевченко Н. Ф.Шевченко Н. Ф. Психосемантичні характеристики професійної свідомості студентів педагогічних спеціальностей. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 23 квітня 2021р.: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. C. 141-144.
Публікація в періодичному виданні0Теоретичні засади обліку стратегічних активів2021Гринь В. П.Гринь В. П. Теоретичні засади обліку стратегічних активів. Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 1 (95). C. 33-39.
Публікація в періодичному виданні0Розвиток бухгалтерського обліку на основі комунікаційного підходу2020Гринь В. П.Гринь В. П. Розвиток бухгалтерського обліку на основі комунікаційного підходу. Вісник Одеського національного університету. 2020. Т. 25. № 6 (85). C. 245-252.
Тези доповіді на конференціях0Застосування ідей кодування для раціонального використання пам’яті комп’ютера2021Манько Н. І. Зіновєєв Я. І.Манько Н. І., Зіновєєв Я. І. Застосування ідей кодування для раціонального використання пам’яті комп’ютера. Дванадцята Всеукраїнська, дев’ятнадцята регіональнаї наукова конференція молодих дослідників «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 35-36.
Тези доповіді на конференціях0Інтелектуальний капітал підприємства: аспекти обліку 2021Дучинська Н. І. Осаул А. О.Дучинська Н. І., Осаул А. О. Інтелектуальний капітал підприємства: аспекти обліку. «Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо енергетичних та соціально-економічних проблем України»: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара, 2021. C. 16-18.
Навчальний посібник0ЛОГІКА Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філософія» освітньо-професійної програми «Європейські філософські студії і креативні індустрії»2021ЛОГІКА Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філософія» освітньо-професійної програми «Європейські філософські студії і креативні індустрії». За загальною редакцією Ель Гуессаб К. . Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 65 с.
Монографія0Вектори управління кадровими ресурсами через призму ефективності2020Гельман В. М.Гельман В. М. Вектори управління кадровими ресурсами через призму ефективності. За загальною редакцією Гельман В. М. запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. , 2020. 417 с.
Тези доповіді на конференціях0ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІНИХ ВІДНОСИН2019Гельман В. М. Савчина А. .Гельман В. М., Савчина А. . ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІНИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. № 1 C. 108-109.