Публікації

Зберегти у файл

Показані 201-220 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Трансформація образу майбутнього України в умовах гібридної війни задля досягнення миру2017Цапліна І. С.https://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2017.pdfЦапліна І. С. Трансформація образу майбутнього України в умовах гібридної війни задля досягнення миру. Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку» (24 березня 2017 року, м. Запоріжжя) / упор. І.О. Кудінов; ред. кол. М.А. Лепський та ін. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. C. 72-73. URL: https://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2017.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Удосконалення стратегічного планування як чинник підвищення ефективності місцевого самоврядування2019Венгер О. М. Скічко Д. А.Венгер О. М., Скічко Д. А. Удосконалення стратегічного планування як чинник підвищення ефективності місцевого самоврядування. Матеріали XXIV науково- технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів Запоріжжя: ІІ ЗНУ, 2019. Т. IV C. 61.
Тези доповіді на конференціях0Взаємодія держави та приватного підприємництва у формуванні механізмів соціально-відповідального суспільства2021Ажажа М. А. Якімцова О. .http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2021/tom_5___05_05.pdfАжажа М. А., Якімцова О. . Взаємодія держави та приватного підприємництва у формуванні механізмів соціально-відповідального суспільства. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2021» : у 5 т. . – Запоріжжя : ЗНУ, 2021. – Т.5. – 312 с. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. C. 238-240. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2021/tom_5___05_05.pdf.
Тези доповіді на конференціях0АНАЛІЗ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ З ТОЧКИ ЗОРУ МАРКЕТИНГ-МІКСУ2019Венгер О. М.Венгер О. М. АНАЛІЗ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ З ТОЧКИ ЗОРУ МАРКЕТИНГ-МІКСУ. Матеріали XXIV науково- технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів Запоріжжя: ІІ ЗНУ, 2019. Т. IV C. с.30.
Тези доповіді на конференціях0Удосконалення гендерної політики в сучасних умовах: зарубіжний та вітчизняний досвід2018Венгер О. М.Венгер О. М. Удосконалення гендерної політики в сучасних умовах: зарубіжний та вітчизняний досвід. Концептуальні та практичні засади становлення і розвитку smart-освіти як чинника формування smart-культури в умовах еволюції від інформаційного суспільства до "smart-суспільства Запоріжжя: РВВ:ЗДІА, 2018. C. C. 16-21. .
Тези доповіді на конференціях0Напрями удосконалення гендерної політики в умовах цифрового суспільства.2019Венгер О. М.Венгер О. М. Напрями удосконалення гендерної політики в умовах цифрового суспільства. Освіта як чинник формування компетентностей в умовах цифрового суспільства Запоріжжя: ЗНУ, 2019. C. 23-28.
Методичні вказівки0Соціальна робота з різними групами клієнтів: методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Соціальна робота»2016Цапліна І. С.Цапліна І. С. Соціальна робота з різними групами клієнтів: методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Соціальна робота». Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 48 с.
Тези доповіді на конференціях0Постнекласичний образ майбутнього як ознака сучасного соціального проекту2013Цапліна І. С.http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2013.pdfЦапліна І. С. Постнекласичний образ майбутнього як ознака сучасного соціального проекту. Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції 29 березня 2013 року Запоріжжя: ЗНУ, 2013. C. 171-173. URL: http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2013.pdf.
Монографії, видані у співавторстві0Розробка стратегії сталого розвитку промислового підприємства2021Венгер О. М. ВЕНГЕР О. .Венгер О. М., ВЕНГЕР О. . Розробка стратегії сталого розвитку промислового підприємства. В кн.: Управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія і практика / За загальною редакцією Воронкова В. Г., Метеленко Н. Г. Запоріжжя: Гельветика. 2021 C. 197-242.
Тези доповіді на конференціях0Патріотизм як умова цілісності образу майбутнього сучасної ідеології2012Цапліна І. С.Цапліна І. С. Патріотизм як умова цілісності образу майбутнього сучасної ідеології. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді. «Соціальний розвиток України та патріотичне виховання громадян». 18-19 жовтня 2012 року Запоріжжя: Друкарня «Акцент», 2012. C. 453-455.
Методичні вказівки0Наскрізна програма навчальних та виробничих практик та методичні вказівки до їх проходження (для студентів факультету соціології та управління освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Соціальна робота»; «спеціаліст» та «магістр» спец2011Хапілова В. П. Цапліна І. С. Чайка І. Ю. Краснокутський О. В. Масюк О. П.Хапілова В. П., Цапліна І. С., Чайка І. Ю., Краснокутський О. В., Масюк О. П. Наскрізна програма навчальних та виробничих практик та методичні вказівки до їх проходження (для студентів факультету соціології та управління освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Соціальна робота»; «спеціаліст» та «магістр» спец. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 47 (5) с.
Публікація в періодичному виданні0Особливості застосування електронних засобів навчання у підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту щодо формування здорового способу життя молоді2021Клопов Р. В. Баркова Ю. О. Ісаєва Ю. С.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.pedagogy-journal.kpu.zp.ua%2Farchive%2F2021%2F74%2Fpart_2%2F42.pdf&clen=231417&chunk=trueКлопов Р. В., Баркова Ю. О., Ісаєва Ю. С. Особливості застосування електронних засобів навчання у підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту щодо формування здорового способу життя молоді. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах . 2021. Т. 2. № 74. C. C. 205-211. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.pedagogy-journal.kpu.zp.ua%2Farchive%2F2021%2F74%2Fpart_2%2F42.pdf&clen=231417&chunk=true.
Монографії, видані у співавторстві0УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА2020Венгер О. М. ВЕНГЕР О. .Венгер О. М., ВЕНГЕР О. . УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. В кн.: Воронкова В. Г., Метеленко Н. Г. Промисловий менеджмент: теорія і практика Запоріжжя: ЗНУ. 2020 C. 29-58.
Публікація в періодичному виданні0Методика застосування адаптованих фізичних вправ у професійній діяльності вчителів-логопедів компенсуючих груп для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. 2021Клопов Р. В. Горшкова Г.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.pedagogy-journal.kpu.zp.ua%2Farchive%2F2021%2F76%2Fpart_1%2F29.pdf&clen=269979&chunk=trueКлопов Р. В., Горшкова Г. Методика застосування адаптованих фізичних вправ у професійній діяльності вчителів-логопедів компенсуючих груп для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах . 2021. Т. 1. № 76. C. С. 142-147.. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.pedagogy-journal.kpu.zp.ua%2Farchive%2F2021%2F76%2Fpart_1%2F29.pdf&clen=269979&chunk=true.
Публікація в періодичному виданні0РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ2021Воронкова В. Г. Андрюкайтене Р. . Нікітенко В. Венгер О. М.Воронкова В. Г., Андрюкайтене Р. ., Нікітенко В., Венгер О. М. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ. International Scientific-Practical Conference Management, Business, Technologies, Innovation: Trends fnd Challenges Conference article collection. 2021. C. 55-61.
Тези доповіді на конференціях0Трансформація часопрострових характеристик ідеологій у сучасному світі 2011Цапліна І. С.Цапліна І. С. Трансформація часопрострових характеристик ідеологій у сучасному світі. Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції 21-22 квітня 2011 року Запоріжжя: КСК «Альянс», 2011. C. 96-97.
Публікація в періодичному виданні0Improving the efficiency of management system in manufacturing companies in market economy2019Венгер О. М. Крайнік О. М. Сергієнко Т. І.Венгер О. М., Крайнік О. М., Сергієнко Т. І. Improving the efficiency of management system in manufacturing companies in market economy. Вісник ЗНУ. Економічні науки. 2019. № №2 (42). C. 19-23.
Тези доповіді на конференціях0Визначення ефективних характеристик трансверсально-ізотропного композитного матеріалу в умовах старіння2021Скрипник К. В. Клименко М. І.Скрипник К. В., Клименко М. І. Визначення ефективних характеристик трансверсально-ізотропного композитного матеріалу в умовах старіння. Збірка тез доповідей Дванадцятої Всеукраїнської наукової конференції молодих дослідниківдослідників Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2021. C. 122-123.
Тези доповіді на конференціях0Гомогенізація в'язкопружних композитів в умовах ізотермічності2021Артеменко А. О. Клименко М.Артеменко А. О., Клименко М. Гомогенізація в'язкопружних композитів в умовах ізотермічності. Збірка тез доповідей Дванадцятої Всеукраїнської конференції молодих дослідників "Актуальні проблеми математики та інформатики" Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2021. C. 92.
Монографії, видані у співавторстві0Формування концепції цифрової стратегії промислового підприємства як чинник сталого розвитку в умовах технологічних змін.2021Бугайчук О.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5219Бугайчук О. Формування концепції цифрової стратегії промислового підприємства як чинник сталого розвитку в умовах технологічних змін. В кн.: "Управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія і практика" / За загальною редакцією Воронкова В. Г. Запоріжжя: Гельветика. 2021 C. 399-442. URL: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5219.