Публікації

Зберегти у файл

Показані 201-220 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Робоча програма02022-01-29 06:57:03 ГРОШІ І КРЕДИТ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 2021 ГРОШІ І КРЕДИТ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
Публікація в періодичному виданні02022-01-28 14:03:21 Діяльність політичної поліції царизму стосовно членів українських політичних партій напередодні та під час святкування 200-річчя Полтавської битви. 2017Сарнацький О. П.Сарнацький О. П. Діяльність політичної поліції царизму стосовно членів українських політичних партій напередодні та під час святкування 200-річчя Полтавської битви. Проблеми політичної історії України . 2017. № Вип. 12. . C. с. 54-62.
Публікація в періодичному виданні0 Деякі аспекти людського капіталу як соціально-економічної одиниці2018Маказан Є. В.Маказан Є. В. Деякі аспекти людського капіталу як соціально-економічної одиниці. Вісник Черкаського університету. 2018. № 1. C. 100-105.
Публікація в періодичному виданні0 Динаміка адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави2015Галіцина Н. В.Галіцина Н. В. Динаміка адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. . 2015. Т. 1. № 4. C. 118-124.
Тези доповіді на конференціях0 Динаміка дієслів на позначення страху й задоволення в українській мові.2019Сабліна С.http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/priority-directions-of-science-development-28-29.12.19.pdfСабліна С. Динаміка дієслів на позначення страху й задоволення в українській мові. Priority directions of science development. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. Львів: SPC “Sci-conf.com.ua”, 2019. C. 652-656. URL: http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/priority-directions-of-science-development-28-29.12.19.pdf.
Публікація в періодичному виданні02022-01-27 10:59:19 Динамика специальной физической подготовленности волейболисток 18-22 лет в соревновательном периоде годичного цикла подготовки2012Ванюк Д. В.https://reposit.uni-sport.edu.ua/bitstream/handle/787878787/808/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=yВанюк Д. В. Динамика специальной физической подготовленности волейболисток 18-22 лет в соревновательном периоде годичного цикла подготовки. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. 2012. № 3. C. 149-154. URL: https://reposit.uni-sport.edu.ua/bitstream/handle/787878787/808/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Тези доповіді на конференціях02024-02-24 13:16:29 Дискурс війни в книзі О. Кебо «Сараєво для початківців»2023Горбач Н. В.Горбач Н. В. Дискурс війни в книзі О. Кебо «Сараєво для початківців». Запорізькі філологічні читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (11–12 листопада 2021 року) ; За ред.Н.В.Горбач,І.Я.Павленко, О.О.Стадніченко,Р.О.Христіанінової Львів-Торунь: Liha-Pres, 2023. C. 21-24.
Тези доповіді на конференціях0 ДОМІНАНТА І ПРОТИРІЧЧЯ ЦІННІСНИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ.2019Рус-Полтавська А. В.Рус-Полтавська А. В. ДОМІНАНТА І ПРОТИРІЧЧЯ ЦІННІСНИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electro Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv, 2019. C. 460-464.
Тези доповіді на конференціях02024-07-01 15:31:56 Допомога міжнародних партнерів у відбудові сільського господарства постраждалого від війни2024Хіль А.С. А. С.Хіль А.С. А. С. Допомога міжнародних партнерів у відбудові сільського господарства постраждалого від війни. VII Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD”, 10-12.06.2024, Відень, Австрія Київ: sci-conf.com.ua, 2024. C. 475-480.
Публікація в періодичному виданні02023-05-17 10:45:14 Дослідження інноваційних механізмів в розрізі сучасних будівельних матеріалів для покращення виробниих процесів. 2021Пастухова С. В. Радкевич А. В. Мішук К. М.http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/245315/242985Пастухова С. В., Радкевич А. В., Мішук К. М. Дослідження інноваційних механізмів в розрізі сучасних будівельних матеріалів для покращення виробниих процесів. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 2021. № 20. C. 39-49. URL: http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/245315/242985.
Тези доповіді на конференціях02023-12-24 11:20:47 Дослідження ефективності використання скінченно-елементних бібліотек С++ для розробки програмного забезпечення з розрахунку тонкостінних стрижневих конструкцій 2023Заяц В. І. Яроцький А.Заяц В. І., Яроцький А. Дослідження ефективності використання скінченно-елементних бібліотек С++ для розробки програмного забезпечення з розрахунку тонкостінних стрижневих конструкцій. III ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА УЧАСТЮ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАЛОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ» Запоріжжя: ЗНУ, 2023. Т. 5 C. 120-122.
Тези доповіді на конференціях02024-02-21 13:49:01 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КИСНЮ В КРОВІ2023Ніконова А. О. Михальцов Д. Р.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/17754Ніконова А. О., Михальцов Д. Р. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КИСНЮ В КРОВІ. Геостратегічні трансформації та траєкторія національної безпеки в контексті відбудови і сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023. C. 401-403. URL: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/17754.
Тези доповіді на конференціях0 Дослідження роботи та удосконалення конструкції натискного механізму стана гарячої прокатки2018Таратута К. В. Кучеренко К. Б.https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/nkvprktkonfTOM1_73.pdfТаратута К. В., Кучеренко К. Б. Дослідження роботи та удосконалення конструкції натискного механізму стана гарячої прокатки. МАТЕРІАЛИ XXIII НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, МАГІСТРАНТІВ, АСПІРАНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ЗДІА МЕТАЛУРГІЯ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Запоріжжя: ЗДІА, 2018. Т. 1 C. 70-71. URL: https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/nkvprktkonfTOM1_73.pdf.
Публікація в періодичному виданні0 Духовні училища у розвитку музичного просвітництва південно-східної України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. 2019Гердова Т.С. Т. С. Мітлицька В. А.---Гердова Т.С. Т. С., Мітлицька В. А. Духовні училища у розвитку музичного просвітництва південно-східної України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. "Молодь і ринок", Дрогобич. 2019. Т. -----. № 2 (169). C. 70-75. URL: ---.
Тези доповіді на конференціях0 Духовна семінарія та школи псаломщиків у розвитку музичного просвітництва південно-східної України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.2019Гердова Т. С. Мітлицька В. А.----Гердова Т. С., Мітлицька В. А. Духовна семінарія та школи псаломщиків у розвитку музичного просвітництва південно-східної України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Monografia Pokonferencyjna "Sciense, Research, Development" Берлін: ---, 2019. Т. --- № --- C. 50-52. URL: ----.
Публікація в періодичному виданні02024-02-27 05:24:53 Еволюція від активного відповідального громадянства до цифрового в контексті критичного мислення: досвід країн ЄС. 2023Воронкова В. . Кивлюк О. . Андрюкайтене Р. .doi: https://doi.org/10.32782/hst-2023-14-91-03 http://humstudies.com.ua/article/view/277846/272597Воронкова В. ., Кивлюк О. ., Андрюкайтене Р. . Еволюція від активного відповідального громадянства до цифрового в контексті критичного мислення: досвід країн ЄС. "Humanities studies". 2023. C. 23-34. URL: doi: https://doi.org/10.32782/hst-2023-14-91-03 http://humstudies.com.ua/article/view/277846/272597.
Тези доповіді на конференціях0 Етичні норми маркетингових комунікацій, як гарантія довгострокового успіху підприємства на ринку2020Терент'єва Н. В. Лабенська Ю. .Терент'єва Н. В., Лабенська Ю. . Етичні норми маркетингових комунікацій, як гарантія довгострокового успіху підприємства на ринку. Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: Матеріали XXI Всеукраїнської наук. практ. конф. за міжнар. участю(м. Одеса, 23 квітня, 2020 р.). Одеса: Одеськи регіональний інститут державного упра, 2020. C. 182-183.
Публікація в періодичному виданні0 Ефективність акустичного екрану міської автомобільної дороги2019Ткаченко В. Б. Полікарпова Л. В. Гребенюк І. В. Черненко А. Є.Ткаченко В. Б., Полікарпова Л. В., Гребенюк І. В., Черненко А. Є. Ефективність акустичного екрану міської автомобільної дороги. Містобудування та територіальне планування : збірник наукових праць. 2019. № 71. C. 390-398.
Тези доповіді на конференціях02022-01-20 09:49:12 Ефективність системи державного управління: теоретико-методологічні підходи2021ВЕНГЕР О. . Сергієнко Т. І.ВЕНГЕР О. ., Сергієнко Т. І. Ефективність системи державного управління: теоретико-методологічні підходи. Тиждень науки-2021. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. C. 166-168.
Робоча програма02022-01-21 20:41:52 Живопис (2 курс 2 семестр) Робоча программа навчальної дисципліни циклу професійної підотовки ОП "Графічний дизайн"2021Чемерис Г. Ю.https://drive.google.com/file/d/1uKPa4ZJHAsDfnSd6sLUUxZ_2Zu39V-3J/viewЧемерис Г. Ю. Живопис (2 курс 2 семестр) Робоча программа навчальної дисципліни циклу професійної підотовки ОП "Графічний дизайн". Запоріжжя: ЗНУ, 2021.