Публікації

Зберегти у файл

Показані 201-220 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:14:35Корекція функціонального стану студентів 19-20 років засобами кондиційного тренування (на прикладі плавання) 2010Маліков М. В. Глущенко Н. В.Маліков М. В., Глущенко Н. В. Корекція функціонального стану студентів 19-20 років засобами кондиційного тренування (на прикладі плавання). Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 9. C. 26-29.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:16:39Динаміка фізичної підготовленості студентів 18-19 років при систематичних заняттях степ-аеробікою 2010Маліков М. В. Соколова О.Маліков М. В., Соколова О. Динаміка фізичної підготовленості студентів 18-19 років при систематичних заняттях степ-аеробікою. Спортивний вісник Придніпров’я. 2010. № 1. C. 126-132.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:17:55Зміна адаптивних можливостей організму дітей середнього шкільного віку під впливом систематичних занять великим тенісом2010Маліков М. В. Бабій В. Г.Маліков М. В., Бабій В. Г. Зміна адаптивних можливостей організму дітей середнього шкільного віку під впливом систематичних занять великим тенісом. Спортивний вісник Придніпров’я. 2010. № 1. C. 83-88.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:19:43Вплив несприятливих екологічних умов проживання на морфо-функціональну організацію серця юнаків та дівчат 18-20 років2009Маліков М. В. Богдановська Н. В. Кузнєцов А. А.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Кузнєцов А. А. Вплив несприятливих екологічних умов проживання на морфо-функціональну організацію серця юнаків та дівчат 18-20 років. Питання біоіндікації та екології. 2009. № 2(14). C. 209-214.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:21:39Оценка адаптивних возможностей организма спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции2009Маликов Н. . Караулова С. . Соколова О. .Маликов Н. ., Караулова С. ., Соколова О. . Оценка адаптивних возможностей организма спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт. 2009. № 2. C. 35-40.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:22:51Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современных условиях жизни2009Маликов Н. .Маликов Н. . Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современных условиях жизни. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт. 2009. № 1. C. 70-74.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:24:02Факультет фізичного виховання Запорізького національного університету-регіональний лідер у підготовці фахівців у галузі фізичної культури та спорту2009Маліков М. В.Маліков М. В. Факультет фізичного виховання Запорізького національного університету-регіональний лідер у підготовці фахівців у галузі фізичної культури та спорту. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт. 2009. № 1. C. 5-8.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:25:27Вивчення статевих особливостей функціонального стану судинного ендотелію організму юнаків і дівчат 18-20 років2009Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Вивчення статевих особливостей функціонального стану судинного ендотелію організму юнаків і дівчат 18-20 років. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. 2009. № 25. C. 19-21.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:48:40Особенности вазорегулирующей функции сосудистого эндотелия при адаптации организма юношей и девушек 18-20 лет к систематическим физическим нагрузкам2009Маликов Н. . Богдановская Н. .Маликов Н. ., Богдановская Н. . Особенности вазорегулирующей функции сосудистого эндотелия при адаптации организма юношей и девушек 18-20 лет к систематическим физическим нагрузкам. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Медико-біологічні науки. 2009. № 22. C. 36-41.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:50:17Особливості структурно-функціональних змін лівого й правого шлуночків серця під впливом систематичних фізичних навантажень2009Маліков М. В. Богдановська Н. В. Святодух А. М.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Святодух А. М. Особливості структурно-функціональних змін лівого й правого шлуночків серця під впливом систематичних фізичних навантажень. Вісник Черкась¬кого університету. Серія: Біологічні науки. 2009. № 156. C. 10-15.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:53:46Динамика показателей системы крови у больных ревматоидным артритом в процессе курса реабилитации средствами каратэ2009Маликов Н. . Богдановская Н. . Мирная А. . Шелест Л. .Маликов Н. ., Богдановская Н. ., Мирная А. ., Шелест Л. . Динамика показателей системы крови у больных ревматоидным артритом в процессе курса реабилитации средствами каратэ. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спо-рту. 2009. № 4. C. 82-85.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:55:59Adaptive abilities of organism: theoretic and applied aspects2009Malikov . . Bogdanovskaya . .Malikov . ., Bogdanovskaya . . Adaptive abilities of organism: theoretic and applied aspects. The Journal Physiological Sciences . 2009. Т. 59. № 1. C. 442.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:57:22Exlusive approaches to the estimation of organism functional preparedness2009Malikov . . Bogdanovskaya . .Malikov . ., Bogdanovskaya . . Exlusive approaches to the estimation of organism functional preparedness. The Journal Physiological Sciences . 2009. Т. 59. № 1. C. 451.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 10:17:01Синтез оксиду азоту у період довгострокової адаптації до інтенсивної м’язової роботи у спортсменок2009Маліков М. В. Богдановська Н. В. Святодух А. М. Коцюруба А. В. Коркач Ю. П.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Святодух А. М., Коцюруба А. В., Коркач Ю. П. Синтез оксиду азоту у період довгострокової адаптації до інтенсивної м’язової роботи у спортсменок. Фізіологічний журнал. 2009. Т. 55. № 3. C. 94-99.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 10:20:44Експериментальна оцінка інформативності показників центральної гемодинаміки у визначенні фізичної підготовленості організму2008Маліков М. В. Богдановська Н. В. Святодух А. М.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Святодух А. М. Експериментальна оцінка інформативності показників центральної гемодинаміки у визначенні фізичної підготовленості організму. Наукові записки Тернопільского національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2008. № 43. C. 68-71.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 10:22:07Оценка роли сосудистого эндотелия в обеспечении физической подготовленности девушек-волейболисток на этапе интенсивной соревновательной деятельности2008Маликов Н. . Богдановская Н. . Святодух А. .Маликов Н. ., Богдановская Н. ., Святодух А. . Оценка роли сосудистого эндотелия в обеспечении физической подготовленности девушек-волейболисток на этапе интенсивной соревновательной деятельности. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. 2008. № 1. C. 40-43.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 06:28:23Особливості адаптивних змін структурно-функціональної організації серця під впливом систематичної м’язової роботи в осіб різної статі2008Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Особливості адаптивних змін структурно-функціональної організації серця під впливом систематичної м’язової роботи в осіб різної статі. Український медичний альманах. 2008. Т. 11. № 6. C. 7-9.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 10:25:51Структурно-функціональні зміни серця як критерій адаптованості організму до систематичної мязової роботи2008Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Структурно-функціональні зміни серця як критерій адаптованості організму до систематичної мязової роботи. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». 2008. Т. 21. № 3. C. 16-20.
Публікація в періодичному виданні02024-07-03 13:01:05Cultural exchange and cross-border dynamics in Europe: exploring language, heritage, and shared ideals2024Ardelian O. . Kryva L. . Vlasenko О. . Boiko O. . Benkovska N. . .https://malque.pub/ojs/index.php/msj/article/view/3061Ardelian O. ., Kryva L. ., Vlasenko О. ., Boiko O. ., Benkovska N. ., . Cultural exchange and cross-border dynamics in Europe: exploring language, heritage, and shared ideals. Multidisciplinary Science Journal . 2024. № 6. C. e2024ss0708. URL: https://malque.pub/ojs/index.php/msj/article/view/3061.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 11:53:44Перспективи розвитку екологічної компетентності при навчанні віртуальної англомовної письмової комунікації в середній школі2024Бойко О. Ю.https://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/298911Бойко О. Ю. Перспективи розвитку екологічної компетентності при навчанні віртуальної англомовної письмової комунікації в середній школі. ScienceRise: Pedagogical Education. 2024. № 1(58). C. 66–73. URL: https://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/298911.