Публікації

Зберегти у файл

Показані 201-220 із 31 074 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Навчальний посібник0Нейронные сети и генетические алгоритмы2003Иванов Н. Н. Лысенко Ю. Г. Минц А. Ю.Иванов Н. Н., Лысенко Ю. Г., Минц А. Ю. Нейронные сети и генетические алгоритмы. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2003. 265 с.
Публікація в періодичному виданні0Карбидирование железа в СО-содержащих атмосферах с контролируемыми добавками серы2003Кириченко О. Г.Кириченко О. Г. Карбидирование железа в СО-содержащих атмосферах с контролируемыми добавками серы. Металлургия. Труды ЗГИА. 2003. № 8. C. 41-46.
Публікація в періодичному виданні0Влияние серы на кинетику образования карбидов железа2003Кириченко О. Г. Колесник Н. Ф.Кириченко О. Г., Колесник Н. Ф. Влияние серы на кинетику образования карбидов железа. Теория и практика металлургии. 2003. № 5-6. C. 114-118.
Публікація в періодичному виданні0Карбидные фазы в системе Fe-C2003Колесник Н. Ф. Кириченко О. Г.Колесник Н. Ф., Кириченко О. Г. Карбидные фазы в системе Fe-C. Теория и практика металлургии. 2003. № 4. C. 74-81.
Навчальний посібник0Корпоративное управление крупным промышленным комплексом2003Лысенко Ю. Г. Иванов Н. Н. Андриенко В.Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Андриенко В. Корпоративное управление крупным промышленным комплексом. За загальною редакцією Лысенко Ю. Г. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2003. 244 с.
Навчальний посібник0Информатика и компьютерная техника: Книга 12003Лысенко Ю. Г. Иванов Н. Н. Андриенко В.Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Андриенко В. Информатика и компьютерная техника: Книга 1. Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2003. 276 с.
Навчальний посібник0Информатика и компьютерная техника: Книга 22003Лысенко Ю. Г. Иванов Н. Н. Андриенко В.Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Андриенко В. Информатика и компьютерная техника: Книга 2. Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2003. 225 с.
Публікація в періодичному виданні02022-01-12 12:15:05Трансформації у традиційній культурі болгарського населення Північного Приазов’я другої половини ХІХ ст. 2003Іріоглу Ю. О.Іріоглу Ю. О. Трансформації у традиційній культурі болгарського населення Північного Приазов’я другої половини ХІХ ст. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ—ХІХ століття.. 2003. № 7. C. 264-265.
Публікація в періодичному виданні02022-01-15 21:06:47Охранные исследования средневекового могильника “Мамай-Сурка” в 2002 году2003Єльников М.Єльников М. Охранные исследования средневекового могильника “Мамай-Сурка” в 2002 году. Археологічні відкриття в Україні 2001-2002 р.. 2003. № Вип. 5.. C. 104-105.
Навчальний посібник02022-01-15 23:07:09Древности Запорожского Края (Материалы к Своду памятников истории и культуры)2003Єльников М. Дровосєкова О. В. Тощєв Г.Єльников М., Дровосєкова О. В., Тощєв Г. Древности Запорожского Края (Материалы к Своду памятников истории и культуры). Запорожье: ЗНУ, 2003. 124 с.
Підручник з грифом МОН02022-10-08 09:57:28Профілактика ВІЛ-СНІДу, наркоманії та алкоголізму2003Профілактика ВІЛ-СНІДу, наркоманії та алкоголізму. Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2003. 108 с.
Навчальний посібник з грифом МОН02022-10-08 10:00:50Розвиток фізичної культури в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століття)2003Розвиток фізичної культури в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століття). Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2003. 104 с.
Методичні вказівки02022-01-28 11:00:46Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Фізіологія людини і тварин" для студентів біологічного факультету заочного відділення2003Малько М. М.Малько М. М. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Фізіологія людини і тварин" для студентів біологічного факультету заочного відділення. Запоріжжя: ЗНУ, 2003. 43 с.
Методичні вказівки02022-01-28 11:01:58Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Вікова фізіологія та шкільна гігієна" для студентів біологічного факультету2003Малько М. М.Малько М. М. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Вікова фізіологія та шкільна гігієна" для студентів біологічного факультету. Запоріжжя: ЗНУ, 2003. 43 с.
Тези доповіді на конференціях0Стратегия жизни как фактор общественного развития (на примере личности В.И. Вернадского)2003Кудінов І. О.Кудінов І. О. Стратегия жизни как фактор общественного развития (на примере личности В.И. Вернадского). Творча спадщина В.І. Вернадського і сучасність (“Вернадські читання”): Доповіді і повідомлення 3-ї Міжнародної наукової конференції 22-24 травня 2003 р. у м. Донецьку Донецьк: ДонНТУ, 2003. C. 60-61.
Публікація в періодичному виданні0Стратегія життя особистості: філософський аспект 2003Кудінов І. О.Кудінов І. О. Стратегія життя особистості: філософський аспект. // Нова парадигма: Альманах наукових праць. 2003. № 33. C. 99-108.
Публікація в періодичному виданні0Сравнительная оценка кормовой обеспеченности муфлона европейского на косе Бирючий остров и в зоологическом парке «Таврия» 2003Домніч В. І.https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-otsenka-kormovoy-obespechennosti-muflona-evropeyskogo-na-kose-biryuchiy-ostrov-i-v-zoologicheskom-parke-tavriyaДомніч В. І. Сравнительная оценка кормовой обеспеченности муфлона европейского на косе Бирючий остров и в зоологическом парке «Таврия». Вісник Дніпропетровського університету. – Біологія - Екологія. - Вип. 11.- Т. 1.- Дніпропетровськ: ДНУ. 2003. № Випуск 11. C. 160-163. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-otsenka-kormovoy-obespechennosti-muflona-evropeyskogo-na-kose-biryuchiy-ostrov-i-v-zoologicheskom-parke-tavriya.
Публікація в періодичному виданні0Корпоративне управління соціально–економічним розвитком територіальної громади2003Бабич О. Б.Бабич О. Б. Корпоративне управління соціально–економічним розвитком територіальної громади. Управління сучасним містом. 2003. № 3/7–9(11). C. 169-175.
Тези доповіді на конференціях0Концептуальне забезпечення порядку надання державних послуг2003Бабич О. Б.Бабич О. Б. Концептуальне забезпечення порядку надання державних послуг. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку Запорізького регіону. Збірник наукових праць першої науково-практичної конференції. 29 травня 2003 р. / Ред. Кол. Бєліков С.Б. (відпов. Ред.) та інш. – 236 с. Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. C. 111-117.
Тези доповіді на конференціях0Корпоративна культура в умовах глобалізації2003Бабич О. Б.Бабич О. Б. Корпоративна культура в умовах глобалізації. Управління у державі ІІІ-го тисячоліття: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24-26 березня 2003 р.). – 290 с. Львів: ЛвЦНТЕІ, 2003. C. 19-23.