Публікації

Зберегти у файл

Показані 201-220 із 30 966 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Навчально-методичний посібник02024-04-18 09:25:06Блоги і соціальні мережі : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спец. «Журналістика» освітньо-професійних програм «Журналістика», «Реклама та зв’язки із громадськістю», «Медіакомунікації» денної та заочної форм2024Рогова Т. А.Рогова Т. А. Блоги і соціальні мережі : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спец. «Журналістика» освітньо-професійних програм «Журналістика», «Реклама та зв’язки із громадськістю», «Медіакомунікації» денної та заочної форм. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 94 с.
Публікація в періодичному виданні02024-04-18 10:31:28ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДУСТРІЇ 4.0 ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ2022Багмет В. С.https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-83Багмет В. С. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДУСТРІЇ 4.0 ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. "Економіка та суспільство". 2022. № 40. C. 1-11. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-83.
Публікація в періодичному виданні02024-04-18 10:35:14PARAMETRIC ASSESSMENT OF THE TECHNOLOGICAL AND INFRASTRUCTURE STATE OF FOOD ENTERPRISES ACCORDING TO INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY DEVELOPMENT TRENDS2023Багмет В. С.DOI: 10.26661/2522-1566/2023-4/26-04Багмет В. С. PARAMETRIC ASSESSMENT OF THE TECHNOLOGICAL AND INFRASTRUCTURE STATE OF FOOD ENTERPRISES ACCORDING TO INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY DEVELOPMENT TRENDS. Management and entrepreneurship: trends of development. 2023. № 4(26). C. 48-57. URL: DOI: 10.26661/2522-1566/2023-4/26-04.
Тези доповіді на конференціях02024-04-18 10:35:47ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМИ 2022Павлюк Т.https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2022/Scientific_Spring_2022.pdfПавлюк Т. ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМИ. «Наукова весна» 2022: матеріали XII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Дніпро: НТУ «ДП», 2022. C. 117-119. URL: https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2022/Scientific_Spring_2022.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-04-18 10:39:57Нові ринки ЄС – нові можливості та загрози для виробників АПК України2021Павлюк Т.Павлюк Т. Нові ринки ЄС – нові можливості та загрози для виробників АПК України. Органічне виробництво: право і бізнес : матеріали науково- практичної конференції (м. Запоріжжя, 17 червня 2021 р.) Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. C. 104-108.
Монографії, видані у співавторстві02024-04-18 10:43:04UNIFIED MODEL OF DIGITALIZED TRADE AND PRODUCTION HUB IN ACCORDANCE WITH INDUSTRY 4.02024Багмет В. С.Багмет В. С. UNIFIED MODEL OF DIGITALIZED TRADE AND PRODUCTION HUB IN ACCORDANCE WITH INDUSTRY 4.0. В кн.: Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах Індустії 4.0 / За загальною редакцією Бікулов Д. Т., Олійник О. М. Запоріжжя: ЗНУ. 2024 C. 294-307.
Тези доповіді на конференціях02024-04-18 10:43:28ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ2024Батерук М. Ю. Павлюк Т.https://isu-conference.com/arkhivБатерук М. Ю., Павлюк Т. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ. XІX International scientific and practical conference «Modern Trends are the Driving Force of Scientific Progress» (April 17-19, 2024) Лісабон: International Scientific Un, 2024. C. 142-144. URL: https://isu-conference.com/arkhiv.
Тези доповіді на конференціях02024-04-18 10:50:36ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНДУСТРІЇ 4.0 ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ2023Багмет В. С.Багмет В. С. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНДУСТРІЇ 4.0 ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня 2023 р) Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 101-102.
Тези доповіді на конференціях02024-04-18 10:54:59ТЕХНОПАРКИ НА ШЛЯХУ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ2022Багмет В. С.Багмет В. С. ТЕХНОПАРКИ НА ШЛЯХУ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2022»: у 5 т. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. Т. 3 C. 222-223.
Публікація в періодичному виданні02024-04-19 07:08:04УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ СФЕРИ ІТ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ2024Рот-Сєров О. В.https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-4(32)-1376-1389Рот-Сєров О. В. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ СФЕРИ ІТ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Журнал «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). 2024. № 4(32). C. 1376-1389. URL: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-4(32)-1376-1389.
Тези доповіді на конференціях02024-04-19 12:39:28ПРЕЗЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ2024Березенко В. В. Іванець Т. О.https://drive.google.com/file/d/1gMkn8VRZ1NJHV5R4D4vPS5heCM6N_tBH/viewБерезенко В. В., Іванець Т. О. ПРЕЗЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ. Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часо- просторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комуніка- тивної компетентності сучасного фахівця [Електронне видання] : збір- ник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конфере Ірпінь: Державний податковий університет, 2024. C. 96-100. URL: https://drive.google.com/file/d/1gMkn8VRZ1NJHV5R4D4vPS5heCM6N_tBH/view.
Тези доповіді на конференціях02024-04-19 15:27:40Вплив водно-сольового екстракту медичної п'явки на тимус імуносупресивних тварин2024Амінов Р.https://drive.google.com/file/d/1nOCSSUlgCR-xi1qh51y_GUwsUi9_5b8b/view?usp=drivesdkАмінов Р. Вплив водно-сольового екстракту медичної п'явки на тимус імуносупресивних тварин. 93 науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний медичний унів, 2024. C. 236. URL: https://drive.google.com/file/d/1nOCSSUlgCR-xi1qh51y_GUwsUi9_5b8b/view?usp=drivesdk.
Публікація в періодичному виданні02024-04-19 16:18:11SIMULATION MODELING IN THE RESEARCH OF METALLURGICAL EQUIPMENT OPERATION2024Hrechanyi O. M. Vasilchenko T. O. Vlasov A. O. Vypryzhkin P. O. Yakymchuk D. I. https://doi.org/10.34185/1562-9945-2-151-2024-06Hrechanyi O. M., Vasilchenko T. O., Vlasov A. O., Vypryzhkin P. O., Yakymchuk D. I. SIMULATION MODELING IN THE RESEARCH OF METALLURGICAL EQUIPMENT OPERATION. Системні технології. 2024. Т. 151. № 2. C. 62-75. URL: https://doi.org/10.34185/1562-9945-2-151-2024-06.
Навчальний посібник02024-04-20 13:24:55Методологія та організація наукових досліджень2024Воронкова В. Г. Нікітенко В. Фурсін О.Воронкова В. Г., Нікітенко В., Фурсін О. Методологія та організація наукових досліджень. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 127 с.
Тези доповіді на конференціях02024-04-23 10:27:39ДОСВІД ЄС У ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ2024Павлюк Т. Савцов П.https://drive.google.com/drive/folders/1VLsffjnO3knKNmKd9DqEeVQkf-aP1ISuПавлюк Т., Савцов П. ДОСВІД ЄС У ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Тези доповідей V Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційний розвиток бізнесу в умовах шокових збурень» Львів: Національний університет «Львівська політехні, 2024. C. 279-281. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1VLsffjnO3knKNmKd9DqEeVQkf-aP1ISu.
Публікація в періодичному виданні02024-04-22 14:42:41Геронтологічний ейджизм у медіа2024Тяпкіна Н. І. Клюєва М. В..Тяпкіна Н. І., Клюєва М. В. Геронтологічний ейджизм у медіа. Держава та регіони Серія: Соціальні комунікації. 2024. № №1(57). C. .. URL: ..
Публікація в періодичному виданні02024-04-22 21:29:55The Pilot Phase of Implementing the Critical Thinking Development Methodology to Counter Misinformation through Artificially Reproduced Media Content2024Чемерис Г. Ю.http://obrii.org.ua/usec/storage/conference/zb_vol8_2024.pdfЧемерис Г. Ю. The Pilot Phase of Implementing the Critical Thinking Development Methodology to Counter Misinformation through Artificially Reproduced Media Content. Українські студії в європейському контексті. 2024. № 8. C. 344-350. URL: http://obrii.org.ua/usec/storage/conference/zb_vol8_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-04-22 21:34:47Актуальність розпізнання діпфейків в епоху цифрових технологій2024Чемерис Г. Ю.Чемерис Г. Ю. Актуальність розпізнання діпфейків в епоху цифрових технологій. Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти: зб. мат. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. Полтава: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2024. C. 142-147.
Публікація в періодичному виданні02024-04-23 08:17:29Обмеження повноважень виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю2024Сидоров Я. О. Половинкіна Р. Ю.https://reicst.com.ua/pmtl/article/view/2024-12-01-03Сидоров Я. О., Половинкіна Р. Ю. Обмеження повноважень виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2024. № 12. C. 01-03. URL: https://reicst.com.ua/pmtl/article/view/2024-12-01-03.
Тези доповіді на конференціях02024-04-24 06:01:39ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 2024Мороз О. С.https://visnyk.lnup.edu.ua/index.php/economics/authorGuidelinesМороз О. С. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 27-28 березня 2024 р. Львів: ЛНУП, 2024. C. 510-513 . URL: https://visnyk.lnup.edu.ua/index.php/economics/authorGuidelines.