Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 30 732 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 12:07:03Сучасні фінансові інструменти підтримки інновацій : можливості та перспективи2024Сейсебаєва Н. Г. Ящук Б.-Сейсебаєва Н. Г., Ящук Б. Сучасні фінансові інструменти підтримки інновацій : можливості та перспективи. Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 26-27 березня 2024 р.) Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2024. C. 371-373. URL: -.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 11:27:05РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ2023Сейсебаєва Н. Г. Щерба В. .https://nuft.edu.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferencii/?active=arkxiv-materialiv-naukovyx-konferenciiСейсебаєва Н. Г., Щерба В. . РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 рції Київ: НУХТ, 2023. C. 47-49. URL: https://nuft.edu.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferencii/?active=arkxiv-materialiv-naukovyx-konferencii.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 11:18:08Проблема формування сценічного руху майбутніх акторів2015Проблема формування сценічного руху майбутніх акторів. Стратегія розвитку професійної підготовки та естетичного виховання майбутніх акторів у третьому тисячолітті : матер. всеукр. наук.-практ. конф. до 15-річ. каф. актор. майстер., 26-27 листопада 2015 року Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. C. 130.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 11:06:27Вплив облікової політики на формування фінансових результатів діяльності мікропідприємства2024Скорнякова Ю. Б. Мордвинов К. О.Скорнякова Ю. Б., Мордвинов К. О. Вплив облікової політики на формування фінансових результатів діяльності мікропідприємства. The XX International Scientific and Practical Conference «Problems of solving global problems of humanity» (May 20-22, 2024. Athens, Greece). Athens: The European Conference, 2024. C. 111-116.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 11:02:56Вибір форми організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу в Україні2024Скорнякова Ю. Б. Крючков О. О.Скорнякова Ю. Б., Крючков О. О. Вибір форми організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу в Україні. The XV International Scientific and Practical Conference «Innovative technologies in the field of human services» (April 15-17, 2024. Stockholm, Sweden). Stockholm: The European Conference, 2024. C. 62-66.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 10:59:25Електронний документообіг як важлива складова сучасного бухгалтерського обліку2024Скорнякова Ю. Б. Рева Д. М.Скорнякова Ю. Б., Рева Д. М. Електронний документообіг як важлива складова сучасного бухгалтерського обліку. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)» (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 11-12 квітня 2024 р.). Тернопіль: ФОП Шпак В.Б., 2024. C. 81-83.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 10:55:43Забезпечення дотримання принципу обачності в системі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку2024Скорнякова Ю. Б. Пітіляко С. М.Скорнякова Ю. Б., Пітіляко С. М. Забезпечення дотримання принципу обачності в системі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективне управління економікою на світовому, державному та регіональному рівнях» (м. Київ, 19-20 квітня 2024 р.). Львів-Торунь: Liha-Pres, 2024. C. 102-105.
Робоча програма02024-05-21 10:46:42Оздоровчі засоби фізичної культури і туризму2020Товстоп'ятко Ф. Ф. Омельяненко Г.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=4328Товстоп'ятко Ф. Ф., Омельяненко Г. Оздоровчі засоби фізичної культури і туризму. Запоріжжя: ЗНУ, 2020.
Методичні рекомендації02024-05-21 11:10:23Основи сценічного бою та фехтування. Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки "Театральне мистецтво"2013Основи сценічного бою та фехтування. Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки "Театральне мистецтво". Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. 46 с.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 12:02:20Огляд стандарту ISO 9000, 9001 – міжнародний стандарт, присвячений побудові в організаціях системи управління якістю внутрішніх процесів2024Сейсебаєва Н. Г. Денщик Т. О.-Сейсебаєва Н. Г., Денщик Т. О. Огляд стандарту ISO 9000, 9001 – міжнародний стандарт, присвячений побудові в організаціях системи управління якістю внутрішніх процесів. Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 26-27 березня 2024 р.). Берегове: ЗУІ ім. РАКОЦІ ii, 2024. C. 369-371. URL: -.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 11:47:43УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЯК УМОВА СТАЛОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ2024Сейсебаєва Н. Г. Вітер М. .https://lnup.edu.ua/uk/naukdij/naukorgzahСейсебаєва Н. Г., Вітер М. . УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЯК УМОВА СТАЛОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 27-28 березня 2024 р. Львів: ЛНУП, 2024. C. 313-315. URL: https://lnup.edu.ua/uk/naukdij/naukorgzah.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 12:09:58Інноваційно-інвестиційне забезпечення сталого розвитку підприємств України у 2023 році2024Сейсебаєва Н. Г. Ящук В.-Сейсебаєва Н. Г., Ящук В. Інноваційно-інвестиційне забезпечення сталого розвитку підприємств України у 2023 році. Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 26-27 березня 2024 р.) Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2024. C. 373-375. URL: -.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 12:16:49Сучасні особливості завдання пенсійного страхування на території України2024Сейсебаєва Н. Г. Настич С. .-Сейсебаєва Н. Г., Настич С. . Сучасні особливості завдання пенсійного страхування на території України. Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 26-27 березня 2024 р.) Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2024. C. 443-445. URL: -.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 12:29:00ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ТА ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ЗГІДНО З МСБО 8 «ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ТА ПОМИЛКИ»2024Сейсебаєва Н. Г. Бєліцький Д. В.https://isu-conference.com/arkhiv/modern-scientific-research-theoretical-and-practical-aspects/Сейсебаєва Н. Г., Бєліцький Д. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ТА ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ЗГІДНО З МСБО 8 «ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ТА ПОМИЛКИ». XXІІ International scientific and practical conference «Modern Scientific Research: Theoretical and Practical Aspects» (May 8-10, 2024) Oslo,: International Scientific Unity, 2024. C. 47-49. URL: https://isu-conference.com/arkhiv/modern-scientific-research-theoretical-and-practical-aspects/.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 12:38:31ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ2024Сейсебаєва Н. Г. Щерба В.https://isu-conference.com/arkhiv/scientific-research-modern-challenges-and-prospects/Сейсебаєва Н. Г., Щерба В. ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. XX International scientific and practical conference «Scientific Research: Modern Challenges and Prospects» (April 24-26, 2024) Prague: International Scientific Unity, 2024. C. 67-69. URL: https://isu-conference.com/arkhiv/scientific-research-modern-challenges-and-prospects/.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 12:44:56ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО МСБО2024Сейсебаєва Н. Г. ГАЙДАШ . .https://isu-conference.com/arkhiv/modern-trends-are-the-driving-force-of-scientific-progress/Сейсебаєва Н. Г., ГАЙДАШ . . ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО МСБО. XІX International scientific and practical conference «Modern Trends are the Driving Force of Scientific Progress» (April 17-19, 2024) Lisbon: International Scientific Unity, 2024. C. 12-14. URL: https://isu-conference.com/arkhiv/modern-trends-are-the-driving-force-of-scientific-progress/.
Тези доповіді на конференціях02024-05-22 00:53:02СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ: ЗМІНИ В СТАНДАРТАХ МСФЗ/IFRS СТОСОВНО ЗВІТНОСТІ ПРО ПЕРЕВАГИ ТА ЗБИТКИ2024Сейсебаєва Н. Г. Шпигун Л. .https://isu-conference.com/arkhiv/modern-trends-are-the-driving-force-of-scientific-progress/Сейсебаєва Н. Г., Шпигун Л. . СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ: ЗМІНИ В СТАНДАРТАХ МСФЗ/IFRS СТОСОВНО ЗВІТНОСТІ ПРО ПЕРЕВАГИ ТА ЗБИТКИ. XІX International scientific and practical conference «Modern Trends are the Driving Force of Scientific Progress» (April 17-19, 2024) Lisbon: International Scientific Unity, 2024. C. 55-57. URL: https://isu-conference.com/arkhiv/modern-trends-are-the-driving-force-of-scientific-progress/.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 13:09:29ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ2024Сейсебаєва Н. Г. Серьогіна В. .https://isu-conference.com/arkhiv/modern-trends-are-the-driving-force-of-scientific-progress/Сейсебаєва Н. Г., Серьогіна В. . ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ. XІX International scientific and practical conference «Modern Trends are the Driving Force of Scientific Progress» (April 17-19, 2024) Lisbon: International Scientific Unity, 2024. C. 53-55. URL: https://isu-conference.com/arkhiv/modern-trends-are-the-driving-force-of-scientific-progress/.
Тези доповіді на конференціях02024-05-22 00:59:55СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УВАГИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ВПЛИВУ НА СЕРЕДОВИЩЕ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО З МСФЗ2024Сейсебаєва Н. Г. Скробіна Є. .https://isu-conference.com/arkhiv/modern-trends-are-the-driving-force-of-scientific-progress/Сейсебаєва Н. Г., Скробіна Є. . СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УВАГИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ВПЛИВУ НА СЕРЕДОВИЩЕ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО З МСФЗ. XІX International scientific and practical conference «Modern Trends are the Driving Force of Scientific Progress» (April 17-19, 2024) Lisbon: International Scientific Unity, 2024. C. 57-60. URL: https://isu-conference.com/arkhiv/modern-trends-are-the-driving-force-of-scientific-progress/.
Тези доповіді на конференціях02024-05-22 01:04:35ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТОКУ ТА АДАПТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДО ВИМОГ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ТА УРІЗНОМАНІТНЕНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ2024Сейсебаєва Н. Г. Сердюк У. .https://isu-conference.com/arkhiv/modern-trends-are-the-driving-force-of-scientific-progress/Сейсебаєва Н. Г., Сердюк У. . ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТОКУ ТА АДАПТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДО ВИМОГ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ТА УРІЗНОМАНІТНЕНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. XІX International scientific and practical conference «Modern Trends are the Driving Force of Scientific Progress» (April 17-19, 2024) Lisbon: International Scientific Unity, 2024. C. 60-63. URL: https://isu-conference.com/arkhiv/modern-trends-are-the-driving-force-of-scientific-progress/.