Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 31 007 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Інше02024-06-13 12:47:28Чорноморська торгівля в умовах континентальної блокади: історіографія питання. Міжнародні відносини та світова політика: нові тренди переосмислення минулого: Збірник наукових праць.2024Головко Ю. І.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/bitstream/12345/19369/1/%d0%9c%d0%86%d0%96%d0%9d%d0%90%d0%a0%d0%9e%d0%94%d0%9d%d0%86%20%d0%92%d0%86%d0%94%d0%9d%d0%9e%d0%a1%d0%98%d0%9d%d0%98%20%d0%a2%d0%90%20%d0%a1%d0%92%d0%86%d0%a2%d0%9e%d0%92%d0%90%20%d0%9f%d0%9e%d0%9b%Головко Ю. І. Чорноморська торгівля в умовах континентальної блокади: історіографія питання. Міжнародні відносини та світова політика: нові тренди переосмислення минулого: Збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 90-94 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-13 09:09:03Використання технології Page-Object Model для підвищення ефективності тестування веб-застосунків2024Коломоєць Г. П. Бойко М. .https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024.pdfКоломоєць Г. П., Бойко М. . Використання технології Page-Object Model для підвищення ефективності тестування веб-застосунків. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2024» Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 5 C. 167-169. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-13 09:12:43Дослідження засобів безпеки платформи Java SE2024Коломоєць Г. П. Козирь В. .https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024.pdfКоломоєць Г. П., Козирь В. . Дослідження засобів безпеки платформи Java SE. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2024» Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 5 C. 184-185. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-13 09:14:35Дослідження способів додання бінів до контексту Spring2024Коломоєць Г. П. Ноздрюхіна О. .https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024.pdfКоломоєць Г. П., Ноздрюхіна О. . Дослідження способів додання бінів до контексту Spring. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2024» Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 5 C. 195-196. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-13 09:16:20Дослідження технологій персистентності даних Android-застосунків2024Коломоєць Г. П. Смирнов Є. .https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024.pdfКоломоєць Г. П., Смирнов Є. . Дослідження технологій персистентності даних Android-застосунків. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2024» Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 5 C. 200-202. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-13 09:18:11Порівняльне дослідження тестових фреймворків JUnit та TestNG для організації тесту-вання Java-застосунків2024Коломоєць Г. П. Шевцова В. .https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024.pdfКоломоєць Г. П., Шевцова В. . Порівняльне дослідження тестових фреймворків JUnit та TestNG для організації тесту-вання Java-застосунків. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2024» Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 5 C. 211-213. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-06-13 09:34:40Етапи на преселване на българи в Руската империя2023Думиника И. . Милчев В. .https://drive.google.com/file/d/1tkvPlaksineZ6I6fuK6sz9IKRTSw-fev/viewДуминика И. ., Милчев В. . Етапи на преселване на българи в Руската империя. Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали.. 2023. Т. 14. C. 28-74. URL: https://drive.google.com/file/d/1tkvPlaksineZ6I6fuK6sz9IKRTSw-fev/view.
Тези доповіді на конференціях02024-06-13 10:59:15Роль ігри при навчанні іноземній мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов)2024Рось С. В.------------------Рось С. В. Роль ігри при навчанні іноземній мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов). The 10th International scientific and practical conference “Current challenges of science and education” (June 3-5, 2024) MDPC Publishing, Berlin, Germany. Берлін: MDPC Publishing, Berlin, Germany, 2024. C. 467-469. URL: ------------------.
Навчальний посібник02024-06-13 12:04:31Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням2024Бессарабова О. В. Богдановська Н. В. Кальонова І. Страколист Г. М.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19187Бессарабова О. В., Богдановська Н. В., Кальонова І., Страколист Г. М. Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням. За загальною редакцією Бессарабова О. . Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 140 с.
Методичні рекомендації02024-06-13 12:13:27методичні вказівки до самостійної роботи «Особливості спортивних травм ділянки плечового суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм 2024Макаренко Є. . Бессарабова О. . Макаренко О. .Макаренко Є. ., Бессарабова О. ., Макаренко О. . методичні вказівки до самостійної роботи «Особливості спортивних травм ділянки плечового суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм. Дніпро: ПДАБА, 2024. 30 с.
Методичні рекомендації02024-06-13 12:12:34методичні вказівки до самостійної роботи «Травми кульшового та колінного суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм2024Макаренко О. . Бессарабова О. В.Макаренко О. ., Бессарабова О. В. методичні вказівки до самостійної роботи «Травми кульшового та колінного суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм. Дніпро: ПДАБА, 2024. 35 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-14 09:13:02Проблемність у використанні фемінітивів2024Шульга О. О.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pdatu.edu.ua/images/struktura/nnido/kaf-ukrmova/zmkjune24.pdfШульга О. О. Проблемність у використанні фемінітивів. Актуальні питання сучасної гуманітаристики: комунікативно-культурологічний аспект : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 14 травня 2024 року) Кам'янець-Подільський: ЗВО "ПДУ", 2024. C. 65-67. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pdatu.edu.ua/images/struktura/nnido/kaf-ukrmova/zmkjune24.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-16 08:16:10Цифровий євро: від концепції до реалізації2024Болдуєва О. В.https://eu-conf.com/en/events/the-current-state-of-the-organization-of-scientific-activity-in-the-world/Болдуєва О. В. Цифровий євро: від концепції до реалізації. XXIII International Scientific and Practical Conference Madrid: Європейська конференція, 2024. C. 71-72. URL: https://eu-conf.com/en/events/the-current-state-of-the-organization-of-scientific-activity-in-the-world/.
Публікація в періодичному виданні02024-06-16 08:18:21Особливості податкової політики Європейського Союзу в сфері стимулювання вільної економічної конкуренції2024Болдуєв М. В. Болдуєва О. В. Лищенко О. Г.https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/3408/3444Болдуєв М. В., Болдуєва О. В., Лищенко О. Г. Особливості податкової політики Європейського Союзу в сфері стимулювання вільної економічної конкуренції. Інвестиції: практика та досвід. 2024. C. 28-34. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/3408/3444.
Публікація в періодичному виданні02024-06-16 08:17:46Потенціал і проблеми запровадження електронного документообігу в Україні2024Болдуєв М. В. Болдуєва О. В. Лищенко О. Г.https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3490/3525Болдуєв М. В., Болдуєва О. В., Лищенко О. Г. Потенціал і проблеми запровадження електронного документообігу в Україні. "Ефективна економіка". 2024. C. 1-22. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3490/3525.
Публікація в періодичному виданні02024-06-15 10:35:07Embracing digital advancements in education: obstacles and future directions2024Pakhomova T. . Demchenko I. . Demchenko V. . Dubovyk V. . Lastovetska L. .https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/140142/papers/A_12.pdfPakhomova T. ., Demchenko I. ., Demchenko V. ., Dubovyk V. ., Lastovetska L. . Embracing digital advancements in education: obstacles and future directions. AD ALTA: Journal of iтterdisciplinary research. 2024. Т. 1. № 1. C. 59-84. URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/140142/papers/A_12.pdf.
Інше02024-06-14 07:46:46Багатокрапка життя...Літературно-художнє видання.2024Муравін О. В.Муравін О. В. Багатокрапка життя...Літературно-художнє видання. м.Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2024. 56 с.
Навчальний посібник02024-06-13 19:21:45Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей 2024Стасик М. В. Стадніченко О. О. Шульга О. О. Ласкава Ю.Стасик М. В., Стадніченко О. О., Шульга О. О., Ласкава Ю. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей. За загальною редакцією Стасик М. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 217 с.
Навчальний посібник02024-06-14 04:36:59Дидактика початкової освіти: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійної програми «Початкова освіта»2024Зубцова Ю. Є.Зубцова Ю. Є. Дидактика початкової освіти: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійної програми «Початкова освіта». Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 142 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-13 06:55:45КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНСЬКИХ СТАРТАПІВ2024Терент'єва Н. В. Білобородько Я.https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2024/04/TRENDS-IN-THE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-TEACHING-METHODS.pdfТерент'єва Н. В., Білобородько Я. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНСЬКИХ СТАРТАПІВ. XVI Міжнародна науково- практична конференція «Trends in the development of science and teaching methods», 22-24 квітня 2024 р., Софія, Болгарія Sofia: European Conference, 2024. C. 144-147. URL: https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2024/04/TRENDS-IN-THE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-TEACHING-METHODS.pdf.