Публікації

Зберегти у файл

Показані 161-180 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Скандинавська ходьба як ефективний засіб підготовки студентів до участі в лижному туристському поході2020Конох А. П. Маковецька Н. В. Конох А. А.Конох А. П., Маковецька Н. В., Конох А. А. Скандинавська ходьба як ефективний засіб підготовки студентів до участі в лижному туристському поході. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Фізичне виховання та спорт. 2020. № 2. C. 35-39.
Публікація в періодичному виданні0Формування фахової компетентності з туристсько-краєзнавчої діяльності у майбутніх учителів фізичної культури як науково-педагогічна проблема2020Конох А. П. Маковецька Н. В. Конох А. А.Конох А. П., Маковецька Н. В., Конох А. А. Формування фахової компетентності з туристсько-краєзнавчої діяльності у майбутніх учителів фізичної культури як науково-педагогічна проблема. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Фізичне виховання та спорт. 2020. № 2. C. 40-45.
Публікація в періодичному виданні0Physical condition improvement in elite volleyball players2020Конох А. П. Маліков М. В. Korobeynikov G. . Korobeynikova L. . Dudnyk O. . Ivaschenko E. .Конох А. П., Маліков М. В., Korobeynikov G. ., Korobeynikova L. ., Dudnyk O. ., Ivaschenko E. . Physical condition improvement in elite volleyball players. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2020. № 20. C. 2686-2694.
Публікація в періодичному виданні0Use of symbiosis of innovative-traditional methods of teaching special disciplines2020Конох А. П. Shemchuk V. . Конох О. Є. Bud S. . Buzhyna I. .Конох А. П., Shemchuk V. ., Конох О. Є., Bud S. ., Buzhyna I. . Use of symbiosis of innovative-traditional methods of teaching special disciplines. Journal of Critical Reviews. 2020. Т. 13. № 7. C. 113-115.
Публікація в періодичному виданні0The place and role of independent work in the modern education system2020Конох А. П. Bespalova O. . Liakisheva A. . Silveistr A. . Конох А. А. Iasechko M. .Конох А. П., Bespalova O. ., Liakisheva A. ., Silveistr A. ., Конох А. А., Iasechko M. . The place and role of independent work in the modern education system. International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD). 2020. Т. 10. № 3. C. 7379-7388 .
Навчальний посібник0Організація масової фізичної культури2020Організація масової фізичної культури. За загальною редакцією Конох А. П., Конох А. А. Запоріжжя : СТАТУС, 2020. 287 с.
Навчальний посібник0Історія туризму: для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Туризм»2020Історія туризму: для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Туризм». За загальною редакцією Конох А. П., Конох О. Є. Запоріжжя: СТАТУС, 2020. 306 с.
Монографії, видані у співавторстві0СЦЕНАРНІ МОЖЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ2017Лепський М. А. Пилипенко Я. С.Лепський М. А., Пилипенко Я. С. СЦЕНАРНІ МОЖЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ. В кн.: Лепський М. А., Павленко І. О., Кудінов І. О. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні / За загальною редакцією Лепський М. А. Запоріжжя: КСК - Альянс. 2017 C. 46-51.
Тези доповіді на конференціях0Доклінічна перевірка на лабораторних щурах імуномоделюючої речовини отриманої із тканин медичних п’явок2021Амінов Р. Фролов О. К. Амінова А. С.Амінов Р., Фролов О. К., Амінова А. С. Доклінічна перевірка на лабораторних щурах імуномоделюючої речовини отриманої із тканин медичних п’явок. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. Харків: НФаУ, 2021. C. 65-66.
Публікація в періодичному виданні0Динаміка збереження гнучкості підлітків середнього шкільного віку2020Чиженок Т. М.Чиженок Т. М. Динаміка збереження гнучкості підлітків середнього шкільного віку. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Фізичне виховання та спорт. 2020. № 1. C. 68-76.
Методичні рекомендації02023-05-11 09:12:31Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійних програм «Фізичне виховання» та «Спорт» 2020Конох А. П. Чиженок Т. М. Коваленко Ю.Конох А. П., Чиженок Т. М., Коваленко Ю. Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійних програм «Фізичне виховання» та «Спорт». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 56 с.
Навчальний посібник0Міжнародні організації: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»2020Міжнародні організації: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». За загальною редакцією Переверзєва А. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 111 с.
Інше0Хімічний глосарій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Хімія» та «Біологія» 2021Бражко О. А. Корнет М. М. Генчева В. І.Бражко О. А., Корнет М. М., Генчева В. І. Хімічний глосарій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Хімія» та «Біологія». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 70 с.
Інше0Пат.України 113479 на винахід.МПК СО7D215\36, Ф61Л 31/47,А 61Р 25/00, А61Р 39/06.Динатрієва сіль 2-(-2-метил-5,8-диметоксихінолін-4-ілтіо) сукцинатної кислоти, що проявляє антиоксидантну та нейропротекторну активності / О.О. Бражко, , Л.О.Омельянчик ,2017Бражко о. о. Бєленічев І. ф. Омельянчик Л. О. Бражко О. А.Бражко о. о., Бєленічев І. ф., Омельянчик Л. О., Бражко О. А. Пат.України 113479 на винахід.МПК СО7D215\36, Ф61Л 31/47,А 61Р 25/00, А61Р 39/06.Динатрієва сіль 2-(-2-метил-5,8-диметоксихінолін-4-ілтіо) сукцинатної кислоти, що проявляє антиоксидантну та нейропротекторну активності / О.О. Бражко, , Л.О.Омельянчик ,. Київ: Патентна палата, 2017. 6 с.
Тези доповіді на конференціях0ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ2021Дучинська Н. І. Осаул А. О.Дучинська Н. І., Осаул А. О. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць Вінниця: ВНТУ, 2021. C. 714-716.
Публікація в періодичному виданні0European experience of supporting youth business initiatives in social economy2021Pereverzieva A. V. Osaul A. .Pereverzieva A. V., Osaul A. . European experience of supporting youth business initiatives in social economy. ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. 2021. № 1 (49). C. 101-105.
Тези доповіді на конференціях0ОВП – Важливий фактор реалізації лікувального ефекту водних вилучень з лікарської рослинної сировини2021Рильський О. Ф. Гвоздяк П. І. Петруша Ю. Ю.Рильський О. Ф., Гвоздяк П. І., Петруша Ю. Ю. ОВП – Важливий фактор реалізації лікувального ефекту водних вилучень з лікарської рослинної сировини. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень, 2 квітня 2021 р., м. Березоточа Березоточа: Дослідна станція лікарських рослин , 2021. C. 300-302.
Публікація в періодичному виданні0НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ2021Сидорук А. В. Чуєва І. О. Криволапов Е. А.Сидорук А. В., Чуєва І. О., Криволапов Е. А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2021. № 5К (134). C. 197-202.
Підручник0Організація масової фізичної культури: для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійної програми «Фізичне виховання»2020Конох А. П. Конох А. А.Конох А. П., Конох А. А. Організація масової фізичної культури: для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійної програми «Фізичне виховання». Запоріжжя: Статус, 2020. 287 с.
Навчальний посібник0Екологічний туризм: для студентів факультету фізичного виховання2019Екологічний туризм: для студентів факультету фізичного виховання. Запоріжжя: Статус, 2019. 128 с.