Публікації

Зберегти у файл

Показані 61-80 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Застосування мультимедійних технологій при підготовці майбутніх дизайнерів.2017Виноградова А. С.Виноградова А. С. Застосування мультимедійних технологій при підготовці майбутніх дизайнерів. Збірник матеріалів другого науково-методичного семінару «Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів» Запоріжжя: ЗНУ, 2017. C. 94–97.
Монографія0Формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств: монографія2020Формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств: монографія. За загальною редакцією Швець Ю. О. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В., 2020. 591 с.
Навчальний посібник0ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки»2020ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки». За загальною редакцією Борю С. Ю., Лісняк А. О. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 94 с.
Тези доповіді на конференціях0Суб’єкти та учасники глобальних конфліктів: взаємовідношення та взаємозалежність. 2016Пилипенко Я. С.Пилипенко Я. С. Суб’єкти та учасники глобальних конфліктів: взаємовідношення та взаємозалежність. Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 вересня 2016 року, м. Херсон). Херсон: Гельветика, 2016. C. 77-78.
Тези доповіді на конференціях0Соціально-темпоральний вимір глобального конфлікту.2018Пилипенко Я. С.Пилипенко Я. С. Соціально-темпоральний вимір глобального конфлікту. Придніпровські соціологічні читання: матеріали ІІІ Регіон. наук.-практ. конф. (19 жовтня 2018 року, м. Кам’янське). Дніпро: Формат А+, 2018. C. 81-83.
Навчальний посібник0Земельне право України (Особлива частина)2018Бондар О. Г. Федчишин Д. В.Бондар О. Г., Федчишин Д. В. Земельне право України (Особлива частина). Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 44 с.
Навчальний посібник0Земельне право України (Загальна частина)2019Бондар О. Г. Федчишин Д. В.Бондар О. Г., Федчишин Д. В. Земельне право України (Загальна частина). Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 62 с.
Словник0Земельне право2019Луц Д. Бондар О. Г.Луц Д., Бондар О. Г. Земельне право. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 52 с.
Монографії, видані у співавторстві0PR-комунікація в політичних ток-шоу України2021Іванець Т. О.Іванець Т. О. PR-комунікація в політичних ток-шоу України. В кн.: Прикладні дослідження формування сучасного соціально-комунікаційного простору України в умовах становлення інформаційного суспільства: монографія / За загальною редакцією Березенко В. В. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2021 C. 52-71.
Тези доповіді на конференціях0Інтелектуальний капітал підприємства: аспекти обліку 2021Дучинська Н. І. Осаул А. О.Дучинська Н. І., Осаул А. О. Інтелектуальний капітал підприємства: аспекти обліку. «Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо енергетичних та соціально-економічних проблем України»: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара, 2021. C. 16-18.
Тези доповіді на конференціях0Многослойный композиционный материал на основе самосвязанного карбида кремния и углеродных волокон2016Скачков В. О. Бережна О. Р. Ганіжанов А. А.Скачков В. О., Бережна О. Р., Ганіжанов А. А. Многослойный композиционный материал на основе самосвязанного карбида кремния и углеродных волокон. Збірник тез XVІІІ міжнародна молодіжна науково – практична конференція «Людина і космос» Дніпропетровськ: КБ "Південне", 2016. C. 271.
Тези доповіді на конференціях0Особенности формирования электротехнических свойств композиционных материалов на основе углерода2016Скачков В. О. Бережна О. Р. Дзядок Д. Ю.Скачков В. О., Бережна О. Р., Дзядок Д. Ю. Особенности формирования электротехнических свойств композиционных материалов на основе углерода. Збірник тез XVІІІ міжнародна молодіжна науково – практична конференція «Людина і космос» Дніпропетровськ: КБ"Південне", 2016. C. 272.
Тези доповіді на конференціях0Формирование структуры и свойств износостойкого композиционного материала для насадка выходной части шнека2016Бережна О. Р. Скачков В. О. Ганіжанов А. А.Бережна О. Р., Скачков В. О., Ганіжанов А. А. Формирование структуры и свойств износостойкого композиционного материала для насадка выходной части шнека. Матеріали XХI науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА «Металургія та енергозбереження як основа сучасної промисловості» Запоріжжя: ЗДІА, 2016. Т. 1 C. 23.
Тези доповіді на конференціях0Багатошаровий композиційний матеріал на основі самозв’язанного карбіду кремнію і вуглецевих волокон2016Бережна О. Р. Скачков В. О. Ганіжанов О. А.Бережна О. Р., Скачков В. О., Ганіжанов О. А. Багатошаровий композиційний матеріал на основі самозв’язанного карбіду кремнію і вуглецевих волокон. Матеріали XХI науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА «Металургія та енергозбереження як основа сучасної промисловості» Запоріжжя: ЗДІА, 2016. Т. 1 C. 24.
Тези доповіді на конференціях0Моделирование процесса осаждения поликремния из газовой фазы2016Бережна О. Р. Скачков В. О. Голєв Е. О.Бережна О. Р., Скачков В. О., Голєв Е. О. Моделирование процесса осаждения поликремния из газовой фазы. Матеріали XХI науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА «Металургія та енергозбереження як основа сучасної промисловості» Запоріжжя: ЗДІА, 2016. Т. 1 C. 27.
Публікація в періодичному виданні0Углерод-алюминивые композиционные материалы: технология получения, структура, свойства2016Скачков В. О. Бережна О. Р. Сергієнко С. С.Скачков В. О., Бережна О. Р., Сергієнко С. С. Углерод-алюминивые композиционные материалы: технология получения, структура, свойства. Збірник наукових статей міжнародної наукової конференції “Матеріали для роботи в екстремальних умовах - 6”. 2016. C. 122-126.
Тези доповіді на конференціях0Компютерне моделювання керованого реверсного руху триланкового автопоїзда2018Вербицький В. Г. Татієвський Д. Безверхий А. І.Вербицький В. Г., Татієвський Д., Безверхий А. І. Компютерне моделювання керованого реверсного руху триланкового автопоїзда. Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Зимові наукові підсумки 2018 року». Частина 1. Інформаційні технології. Дніпро : 2018. С. 94–104. Дніпро: НБК, 2018. Т. 1 C. 94-105.
Навчальний посібник0Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Лісове господарство» освітньо-професійної програми «Мисливське господарство та рослинні ресурси»2021Тунік А. Г. Домніч А. В.Тунік А. Г., Домніч А. В. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Лісове господарство» освітньо-професійної програми «Мисливське господарство та рослинні ресурси». Запоріжжя: Запоріжжя,ЗНУ, 2021. 81 с.
Інше02022-11-14 18:25:33Моє слово про Шевченка2020Моє слово про Шевченка. За загальною редакцією Кравченко В. О. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. 186 с.
Публікація в періодичному виданні0"QUALITY" OF STANDARDIZATION OF ADMISSION TO MUNICIPAL PASSENGER TRANSPORTATION AS A CORRUPTION RISK "FILTER" IN ACTIVITY OF PUBLIC SERVANTS2021Kolomoiets T. . Makarenkov O. . Samoylenko G. .Kolomoiets T. ., Makarenkov O. ., Samoylenko G. . "QUALITY" OF STANDARDIZATION OF ADMISSION TO MUNICIPAL PASSENGER TRANSPORTATION AS A CORRUPTION RISK "FILTER" IN ACTIVITY OF PUBLIC SERVANTS. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. № 6(5). C. 106-112.