Публікації

Зберегти у файл

Показані 181-200 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Бюлетень «Документи і проблеми» ЗЧ ОУН як приклад документаційно-інформаційної платформи діловодства2021Ковпак В. А. Баранецька А. Д.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5218Ковпак В. А., Баранецька А. Д. Бюлетень «Документи і проблеми» ЗЧ ОУН як приклад документаційно-інформаційної платформи діловодства. Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. C. 105-110. URL: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5218.
Тези доповіді на конференціях0Інформаційні кампанії із захисту прав людини як інструмент медіаадвокації2021Ковпак В. А. Баранецька А. Д.http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_human21.pdfКовпак В. А., Баранецька А. Д. Інформаційні кампанії із захисту прав людини як інструмент медіаадвокації. Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ: Інститут журналістики, 2021. C. 116-121. URL: http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_human21.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Документ як важлива компонента організації/реалізації кризових комунікацій2021Ковпак В. А. Баранецька А. Д.http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/58may2021/58may2021.pdfКовпак В. А., Баранецька А. Д. Документ як важлива компонента організації/реалізації кризових комунікацій. Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки. Матеріали науково-практичної конференції (м. Чернігів, 28-29 травня 2021 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2021. C. 141-144. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/58may2021/58may2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0До питання документних ресурсів стратегічних комунікацій2021Ковпак В. А.https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.3/Zbirka.pdfКовпак В. А. До питання документних ресурсів стратегічних комунікацій. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. C. 170-173. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.3/Zbirka.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Українські буктьюб та букстаграм: дискурси культури читання української книги та національної безпеки2021Ковпак В. А. Політова О. О.Ковпак В. А., Політова О. О. Українські буктьюб та букстаграм: дискурси культури читання української книги та національної безпеки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Науковий журнал.. 2021. Т. Том 32 (71) . № № 6. C. 130-144.
Інша друкована навчально-методична праця0Комунікаційні інструменти Amnesty International для просування правозахисного руху. Права людини та масмедіа в Україні: Збірник конспектів лекцій2021Ковпак В. А.Ковпак В. А. Комунікаційні інструменти Amnesty International для просування правозахисного руху. Права людини та масмедіа в Україні: Збірник конспектів лекцій. За загальною редакцією Виртосу І. ., Шендеровський К. С. Київ: Інститут журналістики, 2021. 147-177 с.
Тези доповіді на конференціях0Доцільність ілюстрації у постерах2021Сілогаєва В.https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_dyzaynu/konferentsiia_Dyzain_zbirnyk.pdfСілогаєва В. Доцільність ілюстрації у постерах. Дизайн – синергія мистецтва та науки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 листопада 2021 р. Київ: НАКККіМ, 2021. C. 108-111. URL: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_dyzaynu/konferentsiia_Dyzain_zbirnyk.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Початок розвитку плакатного мистецтва2021Сілогаєва В.Сілогаєва В. Початок розвитку плакатного мистецтва. Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів: матеріали V науково-методичного семінару / Головні редактори: Г. В. Локарєва, Ю. В. Гончаренко, Л.О. Гринь. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 13-14.
Тези доповіді на конференціях0Міжнародний стиль дизайну – ар-деко2021Сілогаєва В. Грін М. .Сілогаєва В., Грін М. . Міжнародний стиль дизайну – ар-деко. Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів: матеріали V науково-методичного семінару / Головні редактори: Г. В. Локарєва, Ю. В. Гончаренко, Л.О. Гринь. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 73-74.
Тези доповіді на конференціях0Особливості дизайну інтер’єрів картинної галереї2021Сілогаєва В. Бурий І. .Сілогаєва В., Бурий І. . Особливості дизайну інтер’єрів картинної галереї. Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів: матеріали V науково-методичного семінару / Головні редактори: Г. В. Локарєва, Ю. В. Гончаренко, Л.О. Гринь. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 61-62.
Тези доповіді на конференціях0Особливості дизайну стріт-артів2021Сілогаєва В. Осуховський М. .Сілогаєва В., Осуховський М. . Особливості дизайну стріт-артів. Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів: матеріали V науково-методичного семінару / Головні редактори: Г. В. Локарєва, Ю. В. Гончаренко, Л.О. Гринь. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 79-80.
Тези доповіді на конференціях0Вертикальне озеленення в міському середовищі2021Бережна А. М.http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/4425.ukr.htmlБережна А. М. Вертикальне озеленення в міському середовищі. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2021» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. Т. 1 C. 186-187. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/4425.ukr.html.
Тези доповіді на конференціях0Використання Parthenocіssus tricuspidata в озелененні2021Бережна А. М.http://eprints.zu.edu.ua/32715/Бережна А. М. Використання Parthenocіssus tricuspidata в озелененні. Біологічні дослідження – 2021 : зб. наук. праць XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23-25 березня 2021, м. Житомир). Житомир: ПП "Євро-Волинь", 2021. C. 48-49. URL: http://eprints.zu.edu.ua/32715/.
Тези доповіді на конференціях0Візуально-блочна модель трансформатора з дискретним керуванням коефіцієнта трансформації2021Манаєв К. В.621.311.24Манаєв К. В. Візуально-блочна модель трансформатора з дискретним керуванням коефіцієнта трансформації. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених "Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України" Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. C. 255 - 257. URL: 621.311.24.
Тези доповіді на конференціях0Тератологічні зміни елементів квітки гібіску сирійського в умовах інтродукції у Запорізькій регіон2021Авраменко Н. В.http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/4425.ukr.htmlАвраменко Н. В. Тератологічні зміни елементів квітки гібіску сирійського в умовах інтродукції у Запорізькій регіон. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2021». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. Т. 1 C. 180-182. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/4425.ukr.html.
Тези доповіді на конференціях0ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ2021Бугайчук О. Воронкова В. Г.https://science.udau.edu.ua/ua/iii-mizhnarodnij-forum-naukovciv-ta-doslidnikiv-science-and-study-2021.htmlБугайчук О., Воронкова В. Г. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ. IІІ Міжнародний форум науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY 2021» Київ: Науково-освітній центр«Science Study Servicу», 2021. C. 25-26. URL: https://science.udau.edu.ua/ua/iii-mizhnarodnij-forum-naukovciv-ta-doslidnikiv-science-and-study-2021.html.
Тези доповіді на конференціях0METHODOLOGICAL PROBLEMS OF INFRASTRUCTURE SUPPORT OF THE UKRAINIAN ECONOMY2021Бугайчук О. Воронкова В. Г.https://economics.net.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A1%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%AF-1.pdfБугайчук О., Воронкова В. Г. METHODOLOGICAL PROBLEMS OF INFRASTRUCTURE SUPPORT OF THE UKRAINIAN ECONOMY. МАТЕРІАЛИ IІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО–ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В КООРДИНАТАХ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» Одеса: ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», 2021. C. 6-8. URL: https://economics.net.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A1%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%AF-1.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Інноваційний менеджмент як умова реалізації цифрових технологій промислового підпримємства та бізнесу. Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації2021Бугайчук О.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5277Бугайчук О. Інноваційний менеджмент як умова реалізації цифрових технологій промислового підпримємства та бізнесу. Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю створення кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запоріжжя: Гельветика, 2021. C. 48-54. URL: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5277.
Монографії, видані у співавторстві0СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ ПОЛІТИЧНИХ СУБ’ЄКТІВ2021Хорішко Л.-Хорішко Л. СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ ПОЛІТИЧНИХ СУБ’ЄКТІВ. В кн.: Ковпак В. А., Павленко І. О., Лебідь Н. М. Стратегічні комунікації суб’єктів політики в умовах сучасної політичної дійсності : колективна монографія / За загальною редакцією Хорішко Л. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». 2021 C. с. 93-174. URL: -.
Монографії, видані у співавторстві0Формування концепції цифрової стратегії промислового підприємства як чинник сталого розвитку в умовах технологічних змін.2021Бугайчук О.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5219Бугайчук О. Формування концепції цифрової стратегії промислового підприємства як чинник сталого розвитку в умовах технологічних змін. В кн.: "Управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія і практика" / За загальною редакцією Воронкова В. Г. Запоріжжя: Гельветика. 2021 C. 399-442. URL: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5219.