Публікації

Зберегти у файл

Показані 121-140 із 13 293 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02023-12-24 02:29:46 Соціальні медіа в системі «нових медіа»: огляд тенденцій2023Ковпак В. А. Кліщ А. В.https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/handle/12345/1124Ковпак В. А., Кліщ А. В. Соціальні медіа в системі «нових медіа»: огляд тенденцій. Інформаційний спротив ворожим наративам засобами мікромедіа в умовах російсько-української війни : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [відповідальний редактор В. А. Ковпак]. Запоріжжя :: ЗНУ, факультет журналістики, 2023. C. С. 63-66.. URL: https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/handle/12345/1124.
Тези доповіді на конференціях02022-01-10 14:21:22 Соціальна реклама в Україні: проблеми ефективності 2021Санакоєва Н. Д. Радченко Я. .https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/d5a4cef59a0a732694d08dd5d6454628.pdf#page=224Санакоєва Н. Д., Радченко Я. . Соціальна реклама в Україні: проблеми ефективності. Журналістика та реклама: вектори взаємодії : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 березня 2021 р.) Київ: Київ. нац. торг.-економ ун-т, 2021. C. 223-227. URL: https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/d5a4cef59a0a732694d08dd5d6454628.pdf#page=224.
Навчальний посібник0 СПОРТИВНА МЕТРОЛОГІЯ2018Соколова О. В. Омельяненко Г. Тищенко В. О.Соколова О. В., Омельяненко Г., Тищенко В. О. СПОРТИВНА МЕТРОЛОГІЯ. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 86 с.
Інше0 Спосіб визначення цитоморфометричних класів лімфоцитів крові лабораторних щурів2020Фролов О. К. Литвиненко Р. О.https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=265920Фролов О. К., Литвиненко Р. О. Спосіб визначення цитоморфометричних класів лімфоцитів крові лабораторних щурів. Київ: УКРПАТЕНТ, 2020. 5 с.
Публікація в періодичному виданні0 Стратегія управління корпоративною культурою2018Маказан Є. В. Петрова К.Маказан Є. В., Петрова К. Стратегія управління корпоративною культурою. Щомісячний інформаційно-аналітичний наукометричний журнал ЕКОНОМІКА ФІНАНСИ ПРАВО. 2018. № 4/2. C. 12-16.
Тези доповіді на конференціях0 Сучасні підходи підвищення якості фізкультурної освіти2020Бойченко К. Ю.Бойченко К. Ю. Сучасні підходи підвищення якості фізкультурної освіти. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність : зб. матеріалів II Міжнародної наукової конференції Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. C. 352-353.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1952024-02-28 23:39:50 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ. заочне2022Тищенко В. О. Соколова О.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=13226Тищенко В. О., Соколова О. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ. заочне. 2022.
Тези доповіді на конференціях02023-07-12 16:38:33 Сучасний стан використання прогресивних форм цифровізації страхових відносин2923Череп А. В. Воронкова В. Г. Хмельковська А. В.формуєтьсяЧереп А. В., Воронкова В. Г., Хмельковська А. В. Сучасний стан використання прогресивних форм цифровізації страхових відносин. Сучасні напрями розвитку еконоімки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції» 01-02 червня 2023 року. ( відп. За вип. Проф. Семак Б.Б. ЛЬвів: вид-во Львівського торговельно-економічного у, 2923. C. .26-27.. URL: формується.
Монографії, видані у співавторстві0 Сучасний стан заробітної плати в Україні2020Череп О. Г. Сидір О.Череп О. Г., Сидір О. Сучасний стан заробітної плати в Україні. В кн.: Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб’єктами господарювання різних організаційно- правових форм / За загальною редакцією Савчук Л. М., Бандоріна Л. М. Дніпро: Пороги. 2020 C. 146- 157 .
Публікація в періодичному виданні02024-01-16 13:56:55 СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ПОЛЬСЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС2023Черкасов С. С.https://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/4_2023/21.pdfЧеркасов С. С. СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ПОЛЬСЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Історичні науки». 2023. Т. Том 34 (73). . № № 4, 2023. C. 129-136. URL: https://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/4_2023/21.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-02-07 09:46:12 Теоретичні аспекти формування інформаційної системи в управлінні діяльністю підприємства2022Дашков А. . Ажажа М. А.https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf4/zbirnik.pdfДашков А. ., Ажажа М. А. Теоретичні аспекти формування інформаційної системи в управлінні діяльністю підприємства. Цифрова трансформація соціо-економічних, управлінських та освітянських систем сучасного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2022 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф., В. Г. Воронкова. 69600, Zaporizhzhia: ЗНУ, 2022. C. 370-372. URL: https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf4/zbirnik.pdf.
Тези доповіді на конференціях02023-12-21 11:11:14 Техніко-економічне обґрунтування доцільності модернізації агломераційної фабрики ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»2023Воденнікова О. С. Бондаренко Я. В.Воденнікова О. С., Бондаренко Я. В. Техніко-економічне обґрунтування доцільності модернізації агломераційної фабрики ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». III Всеукраїнська науково-практична конференція за участю молодих науковців «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України» (Запоріжжя, 17-20 жовтня 2023 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 631-632.
Публікація в періодичному виданні0 Труднощі відтворення стилістичного синтаксису роману «The minds of Billy Milligan» українською мовою. 2020 Соляненко О. Л.http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/issue/view/14, Соляненко О. Л. Труднощі відтворення стилістичного синтаксису роману «The minds of Billy Milligan» українською мовою. Нова філологія. 2020. Т. 2. № 80. C. 49-54. URL: http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/issue/view/14.
Тези доповіді на конференціях02022-12-12 20:37:35 Удосконалення моделі цифрової стратегії організації в умовах Четвертої промислової революції2022Чебанова Т. Ф. Воронкова В. Г.https://web.znu.edu.ua/NIS//2022/tom_5.pdfЧебанова Т. Ф., Воронкова В. Г. Удосконалення моделі цифрової стратегії організації в умовах Четвертої промислової революції. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2022» : у 5 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2022. Т.5. 262с. Запоріжяж: ЗНУ, 2022. C. 89-00. URL: https://web.znu.edu.ua/NIS//2022/tom_5.pdf.
Публікація в періодичному виданні02023-12-23 22:18:30 Удосконалення оподаткування, фінансового і податкового обліку та контролю податку на прибуток для правильності відображення у фінансовій і податковій звітності з метою аналізу оптимального податкового навантаження у системі податкової політики2023Меліхова Т. О. Птіцина Л. А. Бруй А. Є.Меліхова Т. О., Птіцина Л. А., Бруй А. Є. Удосконалення оподаткування, фінансового і податкового обліку та контролю податку на прибуток для правильності відображення у фінансовій і податковій звітності з метою аналізу оптимального податкового навантаження у системі податкової політики. Агросвіт. 2023. № 23. C. 34-43.
Навчально-методичний посібник02022-11-26 20:43:03 Українська література: навчально-методичний посібник до атестаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньої програми «Українська мова та література»2021Горбач Н. В. Курилова Ю. Р. Проценко О. Ніколаєнко В. М. Кравченко В. О. Костецька Л. О. Хом’як Т.Горбач Н. В., Курилова Ю. Р., Проценко О., Ніколаєнко В. М., Кравченко В. О., Костецька Л. О., Хом’як Т. Українська література: навчально-методичний посібник до атестаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньої програми «Українська мова та література». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 143 с.
Тези доповіді на конференціях0 Українська світлиця до свята гумору 1 квітня (методична розробка позакласного виховного закладу).2019Гердова Т. С. Мітлицька В. А.-----Гердова Т. С., Мітлицька В. А. Українська світлиця до свята гумору 1 квітня (методична розробка позакласного виховного закладу). Monografia Pokonferencyjna "Sciense, Research, Development" Роттердам: ---, 2019. Т. -- № --- C. 60-65. URL: -----.
Навчальний посібник0 Усманова О.В. «Історія української журналістики ХІХ стодіття: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Журналістика» 2013 Усманова О.В. «Історія української журналістики ХІХ стодіття: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Журналістика». Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 73 с.
Тези доповіді на конференціях02023-11-24 06:32:52 Формування моделей креативного сільського туризму як чинника регенеративного відновлення в умовах діджиталізації.2023Воронкова В. Г. Череп А. В. Нікітенко В.https://drive.google.com/file/d/1bhD4f57ezp9DbPTcfLLvXmkXtavdA8w3/viewВоронкова В. Г., Череп А. В., Нікітенко В. Формування моделей креативного сільського туризму як чинника регенеративного відновлення в умовах діджиталізації. Маркетингові та організаційні механізми повоєнного розвитку галузі гостинності та туризму України: зб. тез доповідей І Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15 листопада 2023 року, м. Харків). Частина 2 Харків: Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», 2023. Т. 2 C. 201-205. URL: https://drive.google.com/file/d/1bhD4f57ezp9DbPTcfLLvXmkXtavdA8w3/view.
Тези доповіді на конференціях0 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТА ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА 2019Фурсін О. О. Муц Л. . Воронкова В. Г.Фурсін О. О., Муц Л. ., Воронкова В. Г. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТА ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА. «Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27- 28 листопада 2019 року Запоріжжя: ЗНУ, 2019. C. 179-182.