Публікації

Зберегти у файл

Показані 101-120 із 13 280 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02022-06-10 13:38:24 ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ЗА УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 2022Малтиз В. В.-Малтиз В. В. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ЗА УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Збірник тез доповідей XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави» 14-15 квітня 2022 року Запорожье: ЗНУ, 2022. № - C. -. URL: -.
Монографії, видані у співавторстві02022-01-24 21:30:50 Особливості анімаційноі спрямованості змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму2021Літвінова-Головань О. П. Безкоровайна Л. В.Літвінова-Головань О. П., Безкоровайна Л. В. Особливості анімаційноі спрямованості змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму. В кн.: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ COVID-19 ТА КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ Кривий ріг: Вид. Р.А. Козлов. 2021 C. 120-130.
Тези доповіді на конференціях02024-04-04 05:05:26 Особливості венчурного бізнесу в Україні2024Павлюк Т. Комлик Т. .Павлюк Т., Комлик Т. . Особливості венчурного бізнесу в Україні. Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Львів-Торунь: Liha-Pres , 2024. C. 163-168.
Тези доповіді на конференціях0 Особливості використання термінів «скид» та «скидання» стосовно зворотних вод2020Проскурнін О. О. Бєлоконь К. В.-Проскурнін О. О., Бєлоконь К. В. Особливості використання термінів «скид» та «скидання» стосовно зворотних вод. II Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України» (18-19.09.2020) Миколаїв: Торубара В. В., 2020. C. 7-8. URL: -.
Публікація в періодичному виданні02022-02-11 16:09:09 Особливості формування ідентичності українців в умовах гібридної війни2021Кіндратець О. М. Сергієнко Т. І.http://politicus.od.ua/1_2021/6.pdfКіндратець О. М., Сергієнко Т. І. Особливості формування ідентичності українців в умовах гібридної війни. Науковий журнал «Politicus». 2021. № 1. C. 40-46. URL: http://politicus.od.ua/1_2021/6.pdf.
Інше0 Патент 137736 UA. МПК (2006) C22B 4/00 C22C 33/00 C21B 13/08. Спосіб переробки титаномагнетитових концентратів; заявл. 01.04.2019; опубл.11.11.2019, бюл. № 212019Бабошко Д. Ю. Губін Г. В. Губіна В. Г. Воденнікова О. С. Зима С. М.https://base.uipv.org/searchINv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=262924&sid=6c7b3578457de3b72c2355325e1ba377Бабошко Д. Ю., Губін Г. В., Губіна В. Г., Воденнікова О. С., Зима С. М. Патент 137736 UA. МПК (2006) C22B 4/00 C22C 33/00 C21B 13/08. Спосіб переробки титаномагнетитових концентратів; заявл. 01.04.2019; опубл.11.11.2019, бюл. № 21. Кривий Ріг: ДВНЗ "Криворізький національний університет", 2019. 4 с.
Робоча програма02023-03-23 22:19:53 Персональний бренд і портфоліо Робоча програма дисципліни циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми "Графічний дизайн"2022Чемерис Г. Ю. Брянцева Г. В.https://docs.google.com/document/d/1ezls_DwNBDXrAyXFaq63DnzhYKxw9W9sB5R-c7_HZd8/edit?usp=sharingЧемерис Г. Ю., Брянцева Г. В. Персональний бренд і портфоліо Робоча програма дисципліни циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми "Графічний дизайн". Запоріжжя: ЗНУ, 2022.
Монографії, видані у співавторстві02023-10-30 08:22:40 Природоохоронна робота учнівської молоді як історико-педагогічна проблема2023Турбар Т. В.https://doi.org/10.30525/978-9934-26-353-8-22Турбар Т. В. Природоохоронна робота учнівської молоді як історико-педагогічна проблема. В кн.: Contemporary problems of pedagogy amidst the European integration of educational environment: theory and practice Riga: Baltija Publishing. 2023 C. 435-458. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-353-8-22.
Публікація в періодичному виданні0 Про спільні принципи театрального та музичного мистецтв2018Гердова Т. С.Гердова Т. С. Про спільні принципи театрального та музичного мистецтв. "Молодь і ринок". 2018. № 8 (163). C. 85-89.
Публікація в періодичному виданні0 Реалізація стратегії глокалізації на вітчизняному ринку харчових продуктів 2018Олійник О. М. Головань О. О. Олійник М. О. Маркова С. В.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2018_24_2_9Олійник О. М., Головань О. О., Олійник М. О., Маркова С. В. Реалізація стратегії глокалізації на вітчизняному ринку харчових продуктів. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2018. Т. 24. № 2. C. 60-67. URL: Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2018_24_2_9.
Публікація в періодичному виданні0 Регiональне радіомовлення: сутнiсть поняття 2012 Регiональне радіомовлення: сутнiсть поняття. Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф.. 2012. Т. 2. C. 164-172.
Публікація в періодичному виданні02023-12-24 17:24:57 Рейтинг страхових компаній України за 2020-2022 роки2023Кисільова І. Ю. Соловей Я.https://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/15038.023.pdfКисільова І. Ю., Соловей Я. Рейтинг страхових компаній України за 2020-2022 роки. ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ. 2023. C. 169-174. URL: https://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/15038.023.pdf.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів189 Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі2020Широбокова О. О.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=6414Широбокова О. О. Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі. 2020.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів11002024-02-12 09:03:20 Рекреаційні ресурси2023Литвиненко Р. О.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8967Литвиненко Р. О. Рекреаційні ресурси. 2023.
Тези доповіді на конференціях02022-11-28 01:26:54 Розвиток зовнішньоекономічних зв"язків України та іх вплив на економіку.2022Слободяник І. Пилипенко А. . Мельникова К. .URL: https://eu-conf.com/ua/events/theories-methods-and-practices-of-the-latest- technologies/Слободяник І., Пилипенко А. ., Мельникова К. . Розвиток зовнішньоекономічних зв"язків України та іх вплив на економіку. The III International Scientific and Practical Conference «Theories, methods and practices of the latest technologies», November 07 – 09, Tokyo, Japan. 387 p. Токіо: The recommended citation for this publication, 2022. C. 83-87. URL: URL: https://eu-conf.com/ua/events/theories-methods-and-practices-of-the-latest- technologies/.
Тези доповіді на конференціях02024-03-08 21:57:12 Розвиток творчої економіки та творчого менеджменту у цифровому місті 2023Нікітенко В. Холодулін А. . Грамчук М. О.http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/242/6438/14376-1Нікітенко В., Холодулін А. ., Грамчук М. О. Розвиток творчої економіки та творчого менеджменту у цифровому місті. Формування цифрових компетентностей у процесі викладання дисциплін «цифрової гуманітаристики» та управлінсько-економічного циклу в умовах діджиталізації / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листоп. 2023 р Львів: Ліга прес, 2023. C. 343-349. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/242/6438/14376-1.
Публікація в періодичному виданні02024-02-27 05:18:23 Розробка моделі цифрової освіти у контексті європейської програми DigiComp 2.0.2023Воронкова В. . Васильчук Г. М. Каганов Ю. . Нікітенко В. . Метеленко Н.http://humstudies.com.ua/article/view/285087Воронкова В. ., Васильчук Г. М., Каганов Ю. ., Нікітенко В. ., Метеленко Н. Розробка моделі цифрової освіти у контексті європейської програми DigiComp 2.0. "Humanities studies". 2023. № 15(92). C. 101-111. URL: http://humstudies.com.ua/article/view/285087.
Тези доповіді на конференціях02022-10-04 08:07:33 РОЛЬ ВЕРБАЛЬНОГО АСПЕКТУ У ПІДТРИМЦІ ІМІДЖУ ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ В INSTAGRAM2022Санакоєва Н. Д. Мізін А. .https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-15-17.05.22.pdf Санакоєва Н. Д., Мізін А. . РОЛЬ ВЕРБАЛЬНОГО АСПЕКТУ У ПІДТРИМЦІ ІМІДЖУ ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ В INSTAGRAM. II Міжнародна науково-практичне конференція «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE» Львів: Л, 2022. C. 77-79. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-15-17.05.22.pdf .
Робоча програма02022-10-23 19:44:35 Синтез мистецтв у дизайні Робоча програма дисципліни циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми "Графічний дизайн". 2022Содомора Х. М.https://docs.google.com/document/d/1aDzc8m2xt-ih8ZHBq6NtpmwSGIO3ayz7e6uiJrf7Xk4/edit?usp=sharingСодомора Х. М. Синтез мистецтв у дизайні Робоча програма дисципліни циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми "Графічний дизайн". Запоріжжя: ЗНУ, 2022.
Тези доповіді на конференціях0 Синтез похідних хіноліну та його конденсованих аналогів2016Євлаш А. С.Євлаш А. С. Синтез похідних хіноліну та його конденсованих аналогів. V регіональна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих, медичних та фармацевтичних наук Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. C. 56-58.