Публікації

Зберегти у файл

Показані 141-160 із 13 282 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Робоча програма02024-05-07 10:16:44Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою спеціальності 051 Економіка освітньо-професійної програми "Економіка та управління ринком землі"2023Кусакова Ю.https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=561377Кусакова Ю. Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою спеціальності 051 Економіка освітньо-професійної програми "Економіка та управління ринком землі". Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023.
Навчально-методичний посібник02024-05-07 12:00:48Міжнародний менеджмент2024Селіщева А. В.Селіщева А. В. Міжнародний менеджмент. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 108 с.
Науково-методичний посібник02024-05-07 12:04:31Основи управління якістю сільськогосподарських ґрунтів: стандарти та практики Європейського Союзу2023Бондар О. Г. Волков В. П. Полякова І. О. Селіщева А. В.Бондар О. Г., Волков В. П., Полякова І. О., Селіщева А. В. Основи управління якістю сільськогосподарських ґрунтів: стандарти та практики Європейського Союзу. Запоріжжя: ФОП Мокшанов, 2023. 274 с.
Робоча програма02024-05-07 12:06:44Мікроекономіка2023Селіщева А. В.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/996203/mod_resource/content/2/051%20%D0%A0%D0%9F%20%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%Селіщева А. В. Мікроекономіка. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023.
Робоча програма02024-05-07 12:08:05Національна та регіональна економіка2023Селіщева А. В.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/766049/mod_resource/content/10/051%20%D0%A0%D0%9F%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0Селіщева А. В. Національна та регіональна економіка. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023.
Робоча програма02024-05-07 12:09:36Міжнародний менеджмент2023Селіщева А. В.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/253007/mod_resource/content/4/%D0%A0%D0%9F%20%D0%9C%D0%9C%202023.pdfСеліщева А. В. Міжнародний менеджмент. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023.
Робоча програма02024-05-07 12:10:58Міжнародні стратегії економічного розвитку2023Селіщева А. В.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/1094856/mod_resource/content/2/%D0%A0%D0%9F%20%D0%9C%D0%A1%D0%95%D0%A0%202023.pdfСеліщева А. В. Міжнародні стратегії економічного розвитку. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 19:14:48Features of the formation of the nanostructural state of the surface layer of steel parts during processing and operation2024Tsyganov V. . Sheyko S. . Hrechanyi O. . Vasilchenko T. . Kulabneva E. . Hrechana A. .10.59957/jctm.v59.i3.2024.27Tsyganov V. ., Sheyko S. ., Hrechanyi O. ., Vasilchenko T. ., Kulabneva E. ., Hrechana A. . Features of the formation of the nanostructural state of the surface layer of steel parts during processing and operation. Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 2024. Т. 59. № 3. C. 713-720. URL: 10.59957/jctm.v59.i3.2024.27.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:08:44Стан системи кардіодинаміки у здорових молодих осіб 18-20 років2010Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Стан системи кардіодинаміки у здорових молодих осіб 18-20 років. Вісник Черкась¬кого університету. Серія: Біологічні науки. 2010. № 180. C. 3-6.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:17:55Зміна адаптивних можливостей організму дітей середнього шкільного віку під впливом систематичних занять великим тенісом2010Маліков М. В. Бабій В. Г.Маліков М. В., Бабій В. Г. Зміна адаптивних можливостей організму дітей середнього шкільного віку під впливом систематичних занять великим тенісом. Спортивний вісник Придніпров’я. 2010. № 1. C. 83-88.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:19:43Вплив несприятливих екологічних умов проживання на морфо-функціональну організацію серця юнаків та дівчат 18-20 років2009Маліков М. В. Богдановська Н. В. Кузнєцов А. А.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Кузнєцов А. А. Вплив несприятливих екологічних умов проживання на морфо-функціональну організацію серця юнаків та дівчат 18-20 років. Питання біоіндікації та екології. 2009. № 2(14). C. 209-214.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:25:27Вивчення статевих особливостей функціонального стану судинного ендотелію організму юнаків і дівчат 18-20 років2009Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Вивчення статевих особливостей функціонального стану судинного ендотелію організму юнаків і дівчат 18-20 років. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. 2009. № 25. C. 19-21.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:50:17Особливості структурно-функціональних змін лівого й правого шлуночків серця під впливом систематичних фізичних навантажень2009Маліков М. В. Богдановська Н. В. Святодух А. М.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Святодух А. М. Особливості структурно-функціональних змін лівого й правого шлуночків серця під впливом систематичних фізичних навантажень. Вісник Черкась¬кого університету. Серія: Біологічні науки. 2009. № 156. C. 10-15.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 10:17:01Синтез оксиду азоту у період довгострокової адаптації до інтенсивної м’язової роботи у спортсменок2009Маліков М. В. Богдановська Н. В. Святодух А. М. Коцюруба А. В. Коркач Ю. П.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Святодух А. М., Коцюруба А. В., Коркач Ю. П. Синтез оксиду азоту у період довгострокової адаптації до інтенсивної м’язової роботи у спортсменок. Фізіологічний журнал. 2009. Т. 55. № 3. C. 94-99.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 10:20:44Експериментальна оцінка інформативності показників центральної гемодинаміки у визначенні фізичної підготовленості організму2008Маліков М. В. Богдановська Н. В. Святодух А. М.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Святодух А. М. Експериментальна оцінка інформативності показників центральної гемодинаміки у визначенні фізичної підготовленості організму. Наукові записки Тернопільского національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2008. № 43. C. 68-71.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 06:28:23Особливості адаптивних змін структурно-функціональної організації серця під впливом систематичної м’язової роботи в осіб різної статі2008Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Особливості адаптивних змін структурно-функціональної організації серця під впливом систематичної м’язової роботи в осіб різної статі. Український медичний альманах. 2008. Т. 11. № 6. C. 7-9.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 10:25:51Структурно-функціональні зміни серця як критерій адаптованості організму до систематичної мязової роботи2008Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Структурно-функціональні зміни серця як критерій адаптованості організму до систематичної мязової роботи. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». 2008. Т. 21. № 3. C. 16-20.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 15:19:15Cultural exchange and cross-border dynamics in Europe: exploring language, heritage, and shared ideals2024Ardelian O. . Kryva L. . Vlasenko О. . Boiko O. . Benkovska N. . Milchevska . .https://malque.pub/ojs/index.php/msj/article/view/3061Ardelian O. ., Kryva L. ., Vlasenko О. ., Boiko O. ., Benkovska N. ., Milchevska . . Cultural exchange and cross-border dynamics in Europe: exploring language, heritage, and shared ideals. Multidisciplinary Science Journal . 2024. № 6. C. e2024ss0708. URL: https://malque.pub/ojs/index.php/msj/article/view/3061.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 11:53:44Перспективи розвитку екологічної компетентності при навчанні віртуальної англомовної письмової комунікації в середній школі2024Бойко О. Ю.https://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/298911Бойко О. Ю. Перспективи розвитку екологічної компетентності при навчанні віртуальної англомовної письмової комунікації в середній школі. ScienceRise: Pedagogical Education. 2024. № 1(58). C. 66–73. URL: https://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/298911.
Тези доповіді на конференціях02024-05-08 13:12:37Особливості динаміки показників спеціальної фізичної підготовленості футболістів 15-17 років під впливом експериментальної програми побудови тренувального процесу у підготовчому періоді річного макроциклу2021Маліков М. В. Сілін В. Г.Маліков М. В., Сілін В. Г. Особливості динаміки показників спеціальної фізичної підготовленості футболістів 15-17 років під впливом експериментальної програми побудови тренувального процесу у підготовчому періоді річного макроциклу. Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference Stokholm: SSPG Publish, 2021. C. 21-25.