Публікації

Зберегти у файл

Показані 201-220 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-05-17 23:54:28Менеджмент міжнародного бізнесу: сучасні виклики2024Маркова С. В. Гнатко П. .https://drive.google.com/file/d/16MJDoq-LQ3_jLxsErWbWP4tq_E9LsaGE/viewМаркова С. В., Гнатко П. . Менеджмент міжнародного бізнесу: сучасні виклики. Проблеми управління підприємствами в сучасних умовах: Матеріали ХХ Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 квітня 2024 р.: тези доп. Київ: НУХТ, 2024. C. 88-90. URL: https://drive.google.com/file/d/16MJDoq-LQ3_jLxsErWbWP4tq_E9LsaGE/view.
Монографії, видані у співавторстві02024-05-18 07:57:27ТОВАРНІ БІРЖІ: ПУЛЬС СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ2024Павлюк Т. Бухаріна О. О.https://files.znu.edu.ua/files/ZNU_Monographs/0058718.pdfПавлюк Т., Бухаріна О. О. ТОВАРНІ БІРЖІ: ПУЛЬС СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ. В кн.: Підприємництво та комерційна логістика в умовах військової та поствійськової трансформації України та конвергенції з ЄС: / За загальною редакцією Павлюк Т. р-н Заводський: ЗНУ. 2024 C. 175-214. URL: https://files.znu.edu.ua/files/ZNU_Monographs/0058718.pdf.
Монографії, видані у співавторстві02024-05-18 08:21:32Knowledge management as a central pillar driving contemporary business advancement2024Шавкун І. Дибчинська Я. С.https://files.znu.edu.ua/files/ZNU_Monographs/0058718.pdfШавкун І., Дибчинська Я. С. Knowledge management as a central pillar driving contemporary business advancement. В кн.: Підприємництво та комерційна логістика в умовах військової та поствійськової трансформації України та конвергенції з ЄС / За загальною редакцією Павлюк Т. Запоріжжя: ЗНУ. 2024 C. 306-372. URL: https://files.znu.edu.ua/files/ZNU_Monographs/0058718.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-05-20 07:40:29Ефективність використання різних видів фітнесу у підвищенні функціонального стану кардіореспіраторної системи студенток закладу вищої освіти2024Маліков М. В. Іванська О. В.Маліков М. В., Іванська О. В. Ефективність використання різних видів фітнесу у підвищенні функціонального стану кардіореспіраторної системи студенток закладу вищої освіти. Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. 2024. № 2. C. 219-225.
Публікація в періодичному виданні02024-05-20 07:41:55Вплив дистанційних секційних занять з естетичної гімнастики на фізичний стан студенток 18-19 років закладу вищої освіти2024Маліков М. В. Іванська О. В.Маліков М. В., Іванська О. В. Вплив дистанційних секційних занять з естетичної гімнастики на фізичний стан студенток 18-19 років закладу вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2024. № 5. C. 112-117.
Робоча програма02024-05-20 08:23:12Дискурсологія та текстологія: робоча програма для ОР бакалавр.2023Тєлкова О. В.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/286248/mod_resource/content/4/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_2023_24.pdfТєлкова О. В. Дискурсологія та текстологія: робоча програма для ОР бакалавр. Запоріжжя: ЗНУ, 2023.
Публікація в періодичному виданні02024-05-03 15:45:21Моделювання седиментації наносів річкової системи південних регіонів2020Назаренко О. Газаренко І. Пєтухов О. Hassan . .https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/9ZebZobl/Назаренко О., Газаренко І., Пєтухов О., Hassan . . Моделювання седиментації наносів річкової системи південних регіонів. Системні технології. 2020. № 6 (131). C. 61-72. URL: https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/9ZebZobl/.
Тези доповіді на конференціях02024-05-03 21:20:04DISCOVERED EFFECTS OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF MEDICINAL LEECH IN LABORATORY RATS2024Aminov R. .Aminov R. . DISCOVERED EFFECTS OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF MEDICINAL LEECH IN LABORATORY RATS. Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя : Поліграфічний центр «CopyArt»університет , 2024. C. 41-42.
Тези доповіді на конференціях02024-05-04 20:50:37Формування навичок професійного спілкування у здобувачів вищої освіти на етапі роботи над творчим проєктом. 2023Стадніченко Н. В. Соколовська Н.URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31074Стадніченко Н. В., Соколовська Н. Формування навичок професійного спілкування у здобувачів вищої освіти на етапі роботи над творчим проєктом. Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. C. 249-252. URL: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31074.
Публікація в періодичному виданні02024-05-05 08:19:51Stimulation of Aerobic Energy Supply Reactions of Athletes in Rugby-15.2024Квасниця О. Тищенко В. О. Глухов І. Г. Дробот К. .https://tmfv.com.ua/journal/article/view/2540/1694Квасниця О., Тищенко В. О., Глухов І. Г., Дробот К. . Stimulation of Aerobic Energy Supply Reactions of Athletes in Rugby-15. Physical Education Theory and Methodology (Scopus). 2024. № 24(2),. C. 211–223. . URL: https://tmfv.com.ua/journal/article/view/2540/1694.
Публікація в періодичному виданні02024-05-05 08:19:03Team Performance Indicators that Predict Match Outcome in Rugby Union2024Тищенко В. О.https://dergipark.org.tr/en/pub/psbd/issue/84342/1342340Тищенко В. О. Team Performance Indicators that Predict Match Outcome in Rugby Union. Pamukkale Journal of Sport Sciences (Scopus). 2024. № 15(1). C. 203-216. URL: https://dergipark.org.tr/en/pub/psbd/issue/84342/1342340.
Публікація в періодичному виданні02024-05-05 10:28:33International tourism and globalisation: interconnection and interdependence2024Кусакова Ю. Кришталь Т. Ю.Кусакова Ю., Кришталь Т. Ю. International tourism and globalisation: interconnection and interdependence. Financial Strategies of Innovative Economic Development. 2024. № 2. C. 14-24.
Тези доповіді на конференціях02024-05-05 10:50:29The impact of globalization and the COVID-19 pandemic on the development of tourism industry2024Кусакова Ю. Губарев Я. Д.Кусакова Ю., Губарев Я. Д. The impact of globalization and the COVID-19 pandemic on the development of tourism industry. Управління соціально- економічним розвитком регіонів та держави: тези доповідей XVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2024. C. 48-50.
Тези доповіді на конференціях02024-05-05 11:00:51Management of modern globalization challenges in international business2024Кусакова Ю.Кусакова Ю. Management of modern globalization challenges in international business. Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави: тези доповідей XVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя: , 2024. C. 48-50. Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2024. C. 56-58.
Тези доповіді на конференціях02024-05-05 11:13:19Ключові тренди соціально-економічного розвитку сучасного етапу глобалізації2024Кусакова Ю.Кусакова Ю. Ключові тренди соціально-економічного розвитку сучасного етапу глобалізації. Фінансові аспекти розвитку глобальної економіки: виклики та перспективи: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2024. C. 123-128.
Публікація в періодичному виданні02024-05-05 14:19:03Use of the sunflower oil production regenerated waste as part of elastomer compositions for the tyre elements manufacturing. 2024Соколова Л. Суха І. . Панфілова О. . Овчаров В. . Тищенко В. О.http://chemistry.dnu.dp.ua/article/view/297251Соколова Л., Суха І. ., Панфілова О. ., Овчаров В. ., Тищенко В. О. Use of the sunflower oil production regenerated waste as part of elastomer compositions for the tyre elements manufacturing. Journal of Chemistry and Technologies (Scopus). 2024. № 32(1). C. 210-222. URL: http://chemistry.dnu.dp.ua/article/view/297251.
Тези доповіді на конференціях02024-05-06 06:48:40Вплив цифровізації на економічний розвиток промислового комплексу регіону2024Нежурін В. В. Нежурін Я. В.https://duan.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/thesis_int_econom_36_conf_vol2.pdf Нежурін В. В., Нежурін Я. В. Вплив цифровізації на економічний розвиток промислового комплексу регіону. Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях: Матеріали ХXХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, Дніпро, 22-23 квітня 2024 р. м. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2024. Т. 2 C. 259–261. URL: https://duan.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/thesis_int_econom_36_conf_vol2.pdf .
Тези доповіді на конференціях02024-05-06 06:52:59Проблемні питання екологічної ситуації на підприємствах металургійної галузі2024Русаков С. Чернов К. В.https://duan.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/thesis_int_econom_36_conf_vol2.pdf Русаков С., Чернов К. В. Проблемні питання екологічної ситуації на підприємствах металургійної галузі. Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях: Матеріали ХXХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, Дніпро, 22-23 квітня 2024 р м. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2024. Т. 2 C. 311–314. URL: https://duan.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/thesis_int_econom_36_conf_vol2.pdf .
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:27:42Фізіологія фізичних вправ2003Маліков М. В.Маліков М. В. Фізіологія фізичних вправ. Запоріжжя: ЗДУ, 2003. 112 с.
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:31:08Прикладна психофізіологія2006Маліков М. В. Горго Ю. П. Чайченко Г. М.Маліков М. В., Горго Ю. П., Чайченко Г. М. Прикладна психофізіологія. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 193 с.