Публікації

Зберегти у файл

Показані 161-180 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Інше0Лінійна алгебра: Збірник контрольних вправ для студентів спеціальності «математика» заочного відділення2009Величко О. В. Ткаченко І. Г.Величко О. В., Ткаченко І. Г. Лінійна алгебра: Збірник контрольних вправ для студентів спеціальності «математика» заочного відділення. Запоріжжя: ЗНУ, 2009. 60 с.
Інше0Аналітична геометрія: Збірник контрольних вправ для студентів спеціальності «математика» заочного відділення2009Величко О. В. Ткаченко І. Г.https://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2009/09/metod_ag.pdfВеличко О. В., Ткаченко І. Г. Аналітична геометрія: Збірник контрольних вправ для студентів спеціальності «математика» заочного відділення. Запоріжжя: ЗНУ, 2009. 58 с.
Публікація в періодичному виданні0Розрахунок напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами за допомогою матриць Гріна2009Левчук С. А.Левчук С. А. Розрахунок напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами за допомогою матриць Гріна. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2009. № 2. C. 102 – 106.
Тези доповіді на конференціях0Моделювання статичного деформування круглих і кільцевих пластин під дією нерівномірного навантаження за допомогою можливостей методу гранично–складених задач2009Коноваленко Г. А. Левчук С. А.Коноваленко Г. А., Левчук С. А. Моделювання статичного деформування круглих і кільцевих пластин під дією нерівномірного навантаження за допомогою можливостей методу гранично–складених задач. Збірник тез доповідей сьомої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики” присвяченої ”Фестивалю науки” у Запорізькому національному університеті Запоріжжя: ЗНУ, 2009. C. 41 – 42.
Публікація в періодичному виданні0Структура та семантика американських оцінних прізвиськ2009Тараненко (Вальченко) О. В.Тараненко (Вальченко) О. В. Структура та семантика американських оцінних прізвиськ. Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. 2009. Т. 6. № 3 (18). C. 45-58.
Тези доповіді на конференціях0Semantics of the evaluative realia in English and Ukrainian2009Тараненко (Вальченко) О. В.Тараненко (Вальченко) О. В. Semantics of the evaluative realia in English and Ukrainian. Discovery Learning: Content-Based Learning for EFL / ESP Teacher. XIV TESOL National Conference of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine, April 23–25, 2009. Abstracts Харків: ФОП Стеценко І. І., 2009. C. 14.
Тези доповіді на конференціях0Основні компоненти лексичного значення оцінних реалій2009Тараненко (Вальченко) О. В.Тараненко (Вальченко) О. В. Основні компоненти лексичного значення оцінних реалій. Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: VІІ міжвузівська конференція молодих учених, 27–28 січня 2009 р.: матеріали Донецьк: ДонНУ, 2009. Т. 2 C. 104–106.
Тези доповіді на конференціях0Статус національно-культурного компонента в структурі лексичного значення2009Тараненко (Вальченко) О. В.Тараненко (Вальченко) О. В. Статус національно-культурного компонента в структурі лексичного значення. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2007–2008 рр., 6 квітня – 14 травня 2009 р. Донецьк: Цифрова типографія, 2009. Т. 2. Суспільно-гуманітарні науки C. 92–93.
Публікація в періодичному виданні0Особенности технической подготовленности по баскетболу студентов факультета физического воспитания2009Бессарабова О. В. Бессарабов М. С. Горбуля В. Б.Бессарабова О. В., Бессарабов М. С., Горбуля В. Б. Особенности технической подготовленности по баскетболу студентов факультета физического воспитания. Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. – Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. 2009. № 1. C. 9-14.
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:43:15Фізіологія людини2009Маліков М. В. Богдановська Н. В. Філімонов В. І.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Філімонов В. І. Фізіологія людини. Запоріжжя: ЗНУ, 2009. 753 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:19:43Вплив несприятливих екологічних умов проживання на морфо-функціональну організацію серця юнаків та дівчат 18-20 років2009Маліков М. В. Богдановська Н. В. Кузнєцов А. А.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Кузнєцов А. А. Вплив несприятливих екологічних умов проживання на морфо-функціональну організацію серця юнаків та дівчат 18-20 років. Питання біоіндікації та екології. 2009. № 2(14). C. 209-214.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:25:27Вивчення статевих особливостей функціонального стану судинного ендотелію організму юнаків і дівчат 18-20 років2009Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Вивчення статевих особливостей функціонального стану судинного ендотелію організму юнаків і дівчат 18-20 років. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. 2009. № 25. C. 19-21.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 07:50:17Особливості структурно-функціональних змін лівого й правого шлуночків серця під впливом систематичних фізичних навантажень2009Маліков М. В. Богдановська Н. В. Святодух А. М.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Святодух А. М. Особливості структурно-функціональних змін лівого й правого шлуночків серця під впливом систематичних фізичних навантажень. Вісник Черкась¬кого університету. Серія: Біологічні науки. 2009. № 156. C. 10-15.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 10:17:01Синтез оксиду азоту у період довгострокової адаптації до інтенсивної м’язової роботи у спортсменок2009Маліков М. В. Богдановська Н. В. Святодух А. М. Коцюруба А. В. Коркач Ю. П.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Святодух А. М., Коцюруба А. В., Коркач Ю. П. Синтез оксиду азоту у період довгострокової адаптації до інтенсивної м’язової роботи у спортсменок. Фізіологічний журнал. 2009. Т. 55. № 3. C. 94-99.
Тези доповіді на конференціях02024-05-13 10:21:29Маргінальні елементи у творі Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу» як вияв маскулінності 2009Шульга О. О.Шульга О. О. Маргінальні елементи у творі Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу» як вияв маскулінності. Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Молода наука» Запоріжжя: ЗНУ, 2009. C. 211-213.
Публікація в періодичному виданні0Асоціація як універсальний чинник творення весільних фразеологізмів2009Асоціація як універсальний чинник творення весільних фразеологізмів. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – №854. – Серія Філологія . 2009. Т. №854. № 57. C. 196 – 199.
Публікація в періодичному виданні0Мовні універсалії сучасної лінгвістики2009Мовні універсалії сучасної лінгвістики. Лінгвістика. 2009. № 3 (18). C. 45-55.
Публікація в періодичному виданні0Визначення моделей та ефективності гри у нападі жіночих команд високої кваліфікації з гандболу на Олімпійських іграх у Пекіні2009Дядечко І. Є. Цапенко В. О. Шилкін Г. М.Дядечко І. Є., Цапенко В. О., Шилкін Г. М. Визначення моделей та ефективності гри у нападі жіночих команд високої кваліфікації з гандболу на Олімпійських іграх у Пекіні. Теорія та методика фізичного виховання. 2009. № 9. C. 14-16.
Публікація в періодичному виданні0Підвищення ефективності тренувального процесу гандболістів за рахунок врахування їх індивідуально-психологічних та біологічних факторів життєдіяльності2009Дядечко І. Є.Дядечко І. Є. Підвищення ефективності тренувального процесу гандболістів за рахунок врахування їх індивідуально-психологічних та біологічних факторів життєдіяльності. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2009. № 4. C. 147-151.
Публікація в періодичному виданні0Визначення моделей змагальної діяльності воротарів жіночих команд високої кваліфікації з гандболу на олімпійських іграх у Пекіні2009Дядечко І. Є. Цапенко В.Дядечко І. Є., Цапенко В. Визначення моделей змагальної діяльності воротарів жіночих команд високої кваліфікації з гандболу на олімпійських іграх у Пекіні. Вісник Запорізького національного університету. 2009. № 2. C. 161-167.