Публікації

Зберегти у файл

Показані 101-120 із 13 277 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 06:35:54Вивчення ролі судинного ендотелію в адаптації організму до фізичних навантажень2007Маліков М. В. Богдановська Н. В. Панов С. Ж.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Панов С. Ж. Вивчення ролі судинного ендотелію в адаптації організму до фізичних навантажень. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2007. № 5. C. 37-39.
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:38:56Основи реабілітації2008Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Основи реабілітації. Запоріжжя: ЗНУ, 2008. 246 с.
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:41:00Фізична реабілітація різних нозологічних груп2008Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Фізична реабілітація різних нозологічних груп. Запоріжжя: ЗНУ, 2008. 183 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 10:20:44Експериментальна оцінка інформативності показників центральної гемодинаміки у визначенні фізичної підготовленості організму2008Маліков М. В. Богдановська Н. В. Святодух А. М.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Святодух А. М. Експериментальна оцінка інформативності показників центральної гемодинаміки у визначенні фізичної підготовленості організму. Наукові записки Тернопільского національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2008. № 43. C. 68-71.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 06:28:23Особливості адаптивних змін структурно-функціональної організації серця під впливом систематичної м’язової роботи в осіб різної статі2008Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Особливості адаптивних змін структурно-функціональної організації серця під впливом систематичної м’язової роботи в осіб різної статі. Український медичний альманах. 2008. Т. 11. № 6. C. 7-9.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 10:25:51Структурно-функціональні зміни серця як критерій адаптованості організму до систематичної мязової роботи2008Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Структурно-функціональні зміни серця як критерій адаптованості організму до систематичної мязової роботи. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». 2008. Т. 21. № 3. C. 16-20.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 06:30:04Вивчення постоклюзійної вазомоторної реакції плечової артерії у дівчат у процесі систематичного впливу фізичних навантажень 2008Маліков М. В. Богдановська Н. В. Святодух А. М.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Святодух А. М. Вивчення постоклюзійної вазомоторної реакції плечової артерії у дівчат у процесі систематичного впливу фізичних навантажень. Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. № 48. C. 153-156.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:46:42Динаміка функціональ¬ного стану кардіореспі¬раторної системи юнаків і дівчат 15-16 років з ве¬гето-судинною дисто¬нією під впливом засобів фізичної реабілітації з елементами степ-аеро¬бики2008Маліков М. В. Богдановська Н. В. Дорошенко В. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Дорошенко В. В. Динаміка функціональ¬ного стану кардіореспі¬раторної системи юнаків і дівчат 15-16 років з ве¬гето-судинною дисто¬нією під впливом засобів фізичної реабілітації з елементами степ-аеро¬бики. Спортивний вісник Придніпров’я. 2008. № 3-4. C. 217-219.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:47:54Вивчення впливу систе-матичних занять вели¬ким тенісом на функціо¬нальний стан кардіорес¬піраторної системи хло¬пчиків і дівчаток серед¬нього шкільного віку 2008Маліков М. В. Бабій В. Г.Маліков М. В., Бабій В. Г. Вивчення впливу систе-матичних занять вели¬ким тенісом на функціо¬нальний стан кардіорес¬піраторної системи хло¬пчиків і дівчаток серед¬нього шкільного віку. Спортивний вісник Придніпров’я. 2008. № 3-4. C. 208-210.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:49:27Вивчення впливу засобів ароматерапії на функці-ональний стан кардіоре-спіраторної системи хлопчиків і дівчаток мо-лодшого шкільного віку, які часто хворіють2008Маліков М. В. Толкачова О. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Толкачова О. В., Богдановська Н. В. Вивчення впливу засобів ароматерапії на функці-ональний стан кардіоре-спіраторної системи хлопчиків і дівчаток мо-лодшого шкільного віку, які часто хворіють. Спортивний вісник Придніпров’я. 2008. № 3-4. C. 211-213.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:57:49Особливості функціонального стану судинного ендотелію при система-тичних фізичних наван-таженнях2008Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Особливості функціонального стану судинного ендотелію при система-тичних фізичних наван-таженнях. Фізіологічний журнал. 2008. Т. 54. № 4. C. 44-46.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 05:35:51Вивчення постоклюзій¬ної вазомоторної реакції плечової артерії у дівчат у процесі систематич¬ного впливу фізичних навантажень 2008Маліков М. В. Богдановська Н. В. Святодух А. М.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Святодух А. М. Вивчення постоклюзій¬ної вазомоторної реакції плечової артерії у дівчат у процесі систематич¬ного впливу фізичних навантажень. Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. № 48. C. 153-156.
Публікація в періодичному виданні02024-02-29 09:09:42Соціологічна рефлексія соціально-економічних і соціокультурних трансформацій пострадянського українського суспільства: корпоративний вимір.2008Бондаренко О.Бондаренко О. Соціологічна рефлексія соціально-економічних і соціокультурних трансформацій пострадянського українського суспільства: корпоративний вимір. Нова парадигма. 2008. № 80.. 2008. № 80. C. 189–200.
Підручник з грифом МОН02022-04-06 11:04:17Банківські операції2008Банківські операції. За загальною редакцією Череп А. В., Андросова О. Ф. Київ: Кондор, 2008. 410 с.
Монографія0Актуальні проблеми управління 2008Корінєв В. Л. Іванов М. М.Корінєв В. Л., Іванов М. М. Актуальні проблеми управління. Запоріжжя: КПУ, 2008. 151-196 с.
Публікація в періодичному виданні0Етнографічна підоснова весільних фразеологізмів (рушник у весільній обрядовості східнослобожанців)2008Етнографічна підоснова весільних фразеологізмів (рушник у весільній обрядовості східнослобожанців). Лінгвістика : Зб. наук. праць. . 2008. № 3 (15). C. 63–70.
Публікація в періодичному виданні02023-05-11 12:37:05Система козацького бойового мистецтва “Спас”, як засіб національно-патріотичного виховання української молоді 2008Притула О. Л.Притула О. Л. Система козацького бойового мистецтва “Спас”, як засіб національно-патріотичного виховання української молоді. Надбання віків – скарбниця сьогодення: до 70-річчя Запорізької області: матеріали ІІ міжнародної наук.-пр. конф. з питань патріотичного виховання молоді (м. Запоріжжя, 04 – 05 грудня 2008 року). . 2008. C. 256-260.
Публікація в періодичному виданні02023-05-22 06:13:45Поняття внутрішньої звітності, її види та функції в економічній системі промислового підприємства2008Птіцина Л. А. Панченко О.Птіцина Л. А., Панченко О. Поняття внутрішньої звітності, її види та функції в економічній системі промислового підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.. 2008. Т. IV. № 245. C. 994-1000.
Тези доповіді на конференціях02023-05-22 06:46:04Поняття внутрішньої звітності та її функції2008Птіцина Л. .Птіцина Л. . Поняття внутрішньої звітності та її функції. XII науково - технічна конференція "Теорія і тактика ефективного управління" Запоріжжя: ЗДІА, 2008. C. 117.
Тези доповіді на конференціях02023-05-22 06:49:46Формування звітної інформації щодо відходів на промисловому підприємстві 2008Птіцина Л. А.Птіцина Л. А. Формування звітної інформації щодо відходів на промисловому підприємстві. IV Міжвузівська наукова конференція "Сучасні екологічні проблеми та молодь" Запоріжжя: ЗДІА, 2008. C. 95-96.