Публікації

Зберегти у файл

Показані 81-100 із 13 298 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Коррекционное значение игровой деятельности для слабовидящих детей с задержкой речевого развития в дошкольных учреждениях2006Бессарабова (Косенко) О. В.Бессарабова (Косенко) О. В. Коррекционное значение игровой деятельности для слабовидящих детей с задержкой речевого развития в дошкольных учреждениях. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей : Вип. 10. Ч. 1.. 2006. Т. 1. № 10. C. 248-251.
Тези доповіді на конференціях0Баскетбол на ивалидных колясках в начале XXI века и перспектива развития его на Украине2006Бессарабова (Косенко) О. В.Бессарабова (Косенко) О. В. Баскетбол на ивалидных колясках в начале XXI века и перспектива развития его на Украине. Матеріали Міжнар. наук. конф. [«Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних умовах»], (Запоріжжя, 2006 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2006. Т. 2 C. 216-221.
Тези доповіді на конференціях0Характеристика двигательной сферы кардиореспираторной системы и коррекция ее на уроках игровой направленности2006Бессарабова (Косенко) О. В. Бессарабов М. С.Бессарабова (Косенко) О. В., Бессарабов М. С. Характеристика двигательной сферы кардиореспираторной системы и коррекция ее на уроках игровой направленности. Матеріали Міжнар. наук. конф. [«Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних умовах»], (Запоріжжя, 2006 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2006. Т. 2 C. 108-113.
Публікація в періодичному виданні0Педагогічний аналіз структури і особистостей кидків м’яча по воротах як елементу техніко-тактичної діяльності кваліфікованих гандболісток2006Дядечко І. Є. Дорошенко Е. Ю. Цапенко В. О. Петров В. О. Гусак О. Ю.Дядечко І. Є., Дорошенко Е. Ю., Цапенко В. О., Петров В. О., Гусак О. Ю. Педагогічний аналіз структури і особистостей кидків м’яча по воротах як елементу техніко-тактичної діяльності кваліфікованих гандболісток. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2006. № 7. C. 23-28.
Публікація в періодичному виданні0Особливості та ефективність змагальної діяльності серед чоловічих команд високої кваліфікації з гандболу на VІІ чемпіонаті Європи2006Дядечко І. Є. Цапенко В. О. Дорошенко Е. Ю. Потапова О. В.Дядечко І. Є., Цапенко В. О., Дорошенко Е. Ю., Потапова О. В. Особливості та ефективність змагальної діяльності серед чоловічих команд високої кваліфікації з гандболу на VІІ чемпіонаті Європи. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2006. № 10. C. 103-105.
Навчальний посібник0Обучение, подготовка и переподготовка судей в гандболе2006Дядечко І. Є. Цапенко С. В. Петров В. А.Дядечко І. Є., Цапенко С. В., Петров В. А. Обучение, подготовка и переподготовка судей в гандболе. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 100 с.
Підручник0Экономическая кибернетика: Информационные системы и технологии в экономике2007Порохня В. М. Иванов Н. Н. Галицын В. К.Порохня В. М., Иванов Н. Н., Галицын В. К. Экономическая кибернетика: Информационные системы и технологии в экономике. Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2007. 6-71 с.
Публікація в періодичному виданні0Тактические взаимодействия игроков в гандболе при выполнении защиты «5-1»2007Дядечко І. Є. Цапенко В. О. Рибницкий А. В. Медведь М. Н. Потапова Е. В.Дядечко І. Є., Цапенко В. О., Рибницкий А. В., Медведь М. Н., Потапова Е. В. Тактические взаимодействия игроков в гандболе при выполнении защиты «5-1». Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 2007. № 6. C. 52-59.
Навчальний посібник0Техніка гри в гандбол у запитаннях і пошук відповідей2007Дядечко І. Є. Цапенко В. О. Гусак О. Ю. Дорошенко Е. Ю.Дядечко І. Є., Цапенко В. О., Гусак О. Ю., Дорошенко Е. Ю. Техніка гри в гандбол у запитаннях і пошук відповідей. Запоріжжя: ЗНУ, 2007. 115 с.
Навчальний посібник0Теория избранного вида спорта с основами методик в вопросах и ответах2007Дядечко І. Є. Цапенко В. О.Дядечко І. Є., Цапенко В. О. Теория избранного вида спорта с основами методик в вопросах и ответах. Запоріжжя: ЗНУ, 2007. 94 с.
Публікація в періодичному виданні0Основные законы взаимодействия игроков в гандболе при защите «6-0»2007Дядечко І. Є. Цапенко В. О. Рибницкий А. . Потапова Л. В.Дядечко І. Є., Цапенко В. О., Рибницкий А. ., Потапова Л. В. Основные законы взаимодействия игроков в гандболе при защите «6-0». Вісник Прикарпатського університету. 2007. № 5. C. 102-105.
Публікація в періодичному виданні02023-05-11 12:31:15Спас – обычай казачьих родов2007Притула О. Л.Притула О. Л. Спас – обычай казачьих родов. Запорожская старина : Специальный выпуск / Ред. кол.: В.А. Смолий (гл. ред.), В.А. Богуслаев (гл. ред.), В.Н. Горобец и др. Киев; Запорожье : Мотор Сич, НИИ казачества Зап. отд., 2007. № 4. С. 426–429.. 2007. № 4. C. 426-429.
Монографія02022-04-06 11:09:22Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності2007Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності. За загальною редакцією Андросова О. Ф., Череп А. В. Київ: Кондор, 2007. 356 с.
Інше0Чисельні методи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080202 – «Прикладна математика». Видання друге, доповнене і виправлене2007Левчук С. А. Гребенюк С. М.Левчук С. А., Гребенюк С. М. Чисельні методи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080202 – «Прикладна математика». Видання друге, доповнене і виправлене. Запоріжжя: ЗНУ, 2007. 124 с.
Інше0Чисельні методи (частина 1): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080201 – «інформатика»2007Левчук С. А. Гребенюк С. М.Левчук С. А., Гребенюк С. М. Чисельні методи (частина 1): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080201 – «інформатика». Запоріжжя: ЗНУ, 2007. 67 с.
Публікація в періодичному виданні0Особенности реализации культурного компонента значения оценочных реалий в контексте2007Тараненко (Вальченко) О. В.Тараненко (Вальченко) О. В. Особенности реализации культурного компонента значения оценочных реалий в контексте. Нова філологія. 2007. № 28. C. 69-74.
Тези доповіді на конференціях0Особенности функционирования общественно-политических реалий США в системе оценочных значений2007Тараненко (Вальченко) О. В.Тараненко (Вальченко) О. В. Особенности функционирования общественно-политических реалий США в системе оценочных значений. Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: V міжвузівська конференція молодих учених, 29–31 січня 2007 р.: матеріали Донецьк: ДонНУ, 2007. C. 208–209.
Публікація в періодичному виданні0Розвиток пізнавальної діяльності у слабозорих дітей із затримкою мовного розвитку засобами ігор 2007Бессарабова О. В.Бессарабова О. В. Розвиток пізнавальної діяльності у слабозорих дітей із затримкою мовного розвитку засобами ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. зб. – Харків : ХДФДМ (ХХПІ), 2007.. 2007. № 6. C. 26-29.
Публікація в періодичному виданні0Формування мовного розвитку в слабозорих дітей засобами ігор 2007Бессарабова О. В.Бессарабова О. В. Формування мовного розвитку в слабозорих дітей засобами ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту . 2007. № 11. C. 216-219.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:59:21Роль сучасних техноло¬гій у фізичному вихо¬ванні та спорті2007Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Роль сучасних техноло¬гій у фізичному вихо¬ванні та спорті. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2007. № 5. C. 53-56.