Публікації

Зберегти у файл

Показані 61-80 із 13 277 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Двовимірна мішана задача термопружності для багатошарової основи2005Ткаченко І. Г.Ткаченко І. Г. Двовимірна мішана задача термопружності для багатошарової основи. Прикладні проблеми механіки і математики.. 2005. № 3. C. 70-78.
Публікація в періодичному виданні0Дослідження доцільності застосування тихоновського стабілізатора до розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду в задачі про розрахунок статичного деформування пологих оболонок з отворами2005Левчук С. А.Левчук С. А. Дослідження доцільності застосування тихоновського стабілізатора до розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду в задачі про розрахунок статичного деформування пологих оболонок з отворами. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. 2005. № 1. C. 29 – 33.
Публікація в періодичному виданні0Моделювання напружено-деформованого стану складних техніч-них об’єктів за допомогою методів теорії потенціалу2005Левчук С. А.Левчук С. А. Моделювання напружено-деформованого стану складних техніч-них об’єктів за допомогою методів теорії потенціалу. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2005. № 2. C. 87 – 91.
Підручник0Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений (Рекомендовано министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия (письмо № 14/18.2 – 1629 от 12.07.04))2005Киричевский В. В. Левчук С. А. Киричевский Р. В.Киричевский В. В., Левчук С. А., Киричевский Р. В. Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений (Рекомендовано министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия (письмо № 14/18.2 – 1629 от 12.07.04)). Киев: Наукова думка, 2005. 316 с.
Інше0Методи обчислень: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080101 – «Математика»2005Киричевський В. В. Сисоєв Ю. О. Левчук С. А.Киричевський В. В., Сисоєв Ю. О., Левчук С. А. Методи обчислень: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080101 – «Математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2005. 58 с.
Тези доповіді на конференціях0Дослідження застосування тихоновського стабілізатора до розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду2005Губатенко О. О. Левчук С. А.Губатенко О. О., Левчук С. А. Дослідження застосування тихоновського стабілізатора до розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду. Збірник тез доповідей третьої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики” Запоріжжя: ЗНУ, 2005. C. 23 – 24.
Тези доповіді на конференціях0Аналитическое моделирование вибраций детали и движения инструмента при фрезеровании2005Внуков Ю. Н. Вотинов А. Г. Титова О. А.Внуков Ю. Н., Вотинов А. Г., Титова О. А. Аналитическое моделирование вибраций детали и движения инструмента при фрезеровании. Тезисы докладов конференции DSMSI Киев: Киев, 2005. C. 258.
Монографія0Информационно-сервисные системы в управлении сложными экономическими объектами2005Иванов Н. Н.Иванов Н. Н. Информационно-сервисные системы в управлении сложными экономическими объектами. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. 252 с.
Монографія0Управление маркетинговым потенциалом предприятия2005Лысенко Ю. Г. Иванов Н. Н. Гузь Н. Г.Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Гузь Н. Г. Управление маркетинговым потенциалом предприятия. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. 352 с.
Монографія0Стратегия формирования инвестиционной привлекательности металлургических предприятий Украины2005Лысенко Ю. Г. Иванов Н. Н. Белый А. П.Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Белый А. П. Стратегия формирования инвестиционной привлекательности металлургических предприятий Украины. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. 379 с.
Навчально-методичний посібник02024-05-13 16:48:46Фізіологія фізичних вправ (для студентів заочної форми навчання)2005Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Фізіологія фізичних вправ (для студентів заочної форми навчання). Запоріжжя: ЗНУ, 2005. 85 с.
Навчальний посібник02024-05-20 09:54:53Туризм2005Конох А. П. Товстоп'ятко Ф. Ф. Некрасов С.Конох А. П., Товстоп'ятко Ф. Ф., Некрасов С. Туризм. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2005. 132 с.
Навчальний посібник з грифом МОН02022-01-15 14:41:23Функціональна діагностика в фізичному вихованні та спорті2006Сватьєв А. В. Богдановська Н. В. Маліков М. В.Сватьєв А. В., Богдановська Н. В., Маліков М. В. Функціональна діагностика в фізичному вихованні та спорті. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 246 с.
Публікація в періодичному виданні02022-01-16 16:36:33Simulation of diffusion of P- ions into surface Ge(100) layers2006Yanovsky A. S. Anan'ina O. Y. Babko S. V.Yanovsky A. S., Anan'ina O. Y., Babko S. V. Simulation of diffusion of P- ions into surface Ge(100) layers. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics . 2006. Т. 70. № 8. C. pp. 1335-1337.
Публікація в періодичному виданні02023-05-11 12:27:11Спас – звичай козацьких родів2006Притула О. Л.Притула О. Л. Спас – звичай козацьких родів. Прoблеми і перcпективи рoзвитку кoзацтва в cучаcних умoвах : матеріали міжнарoднoї наукoвo-практичнoї кoнференції (м. Запoріжжя, 21–22 жoвтня 2005 р.). 2006. C. 126-132.
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:31:08Прикладна психофізіологія2006Маліков М. В. Горго Ю. П. Чайченко Г. М.Маліков М. В., Горго Ю. П., Чайченко Г. М. Прикладна психофізіологія. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 193 с.
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:33:30Оцінка керування функціональним робочими станами людини2006Маліков М. В. Горго Ю. П. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Горго Ю. П., Богдановська Н. В. Оцінка керування функціональним робочими станами людини. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 135 с.
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:35:32Екологічна біофізика людини2006Маліков М. В. Горго Ю. П. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Горго Ю. П., Богдановська Н. В. Екологічна біофізика людини. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 175 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 06:52:44Сучасні підходи до визначення функціонального стану серцево-судинної системи та оцінка їхньої інформативності2006Маліков М. В. Богдановська Н. В. Кузнєцов А. А.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Кузнєцов А. А. Сучасні підходи до визначення функціонального стану серцево-судинної системи та оцінка їхньої інформативності. Вісник Львівського державного університету. Серія: біологічна. 2006. № 42. C. 101-106.
Публікація в періодичному виданні0Коррекционное значение игровой деятельности для слабовидящих детей с задержкой речевого развития в дошкольных учреждениях 2006Косенко (Бессарабова) О. В.Косенко (Бессарабова) О. В. Коррекционное значение игровой деятельности для слабовидящих детей с задержкой речевого развития в дошкольных учреждениях. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук. – метод. зб. : Вип. 7.. 2006. № 7. C. 134-137.