Публікації

Зберегти у файл

Показані 261-280 із 13 534 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Студентський проект «Універ» у контексті локального телебачення 2010Тернова А. І. Вердібоженко Д. Ю.Тернова А. І., Вердібоженко Д. Ю. Студентський проект «Універ» у контексті локального телебачення. Держава і регіони. 2010. № 1. C. 156-160.
Публікація в періодичному виданні0Множинні іменники як об’єкт лінгвістичних досліджень2010Тернова А. І.Тернова А. І. Множинні іменники як об’єкт лінгвістичних досліджень. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2010. Т. Ч.1. № 910. C. 564-569.
Публікація в періодичному виданні0Еволюція поняття «архетип» у контексті наукового знання2010Кондрико А. А.Кондрико А. А. Еволюція поняття «архетип» у контексті наукового знання. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2010. № 1. C. 20-23.
Публікація в періодичному виданні0Інформаційна свідомість у контексті архетипно-образного генезису2010Кондрико А. А.Кондрико А. А. Інформаційна свідомість у контексті архетипно-образного генезису. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. 2010. № 4. C. 102-107.
Публікація в періодичному виданні0Свідомість як домінанта публіцистичного дискурсу2010Кондрико А. А.Кондрико А. А. Свідомість як домінанта публіцистичного дискурсу. Журналістика. Лінгвістика. Дидактика: збірник наукових праць. 2010. C. 90-92.
Тези доповіді на конференціях0Сучасна інтерпретація поняття «свідомість»2010Кондрико А. А.Кондрико А. А. Сучасна інтерпретація поняття «свідомість». Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Молода наука–2010» Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. C. 391-392.
Навчально-методичний посібник0Рухливі та спортивні ігри в дошкільних закладах2010Гальченко Л. В. Дядечко І. Є.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10965Гальченко Л. В., Дядечко І. Є. Рухливі та спортивні ігри в дошкільних закладах. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. 125 с.
Тези доповіді на конференціях0Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності2010Гальченко Л. В.нетГальченко Л. В. Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності. Вісник ЗНУ Запоріжжя: ЗНУ, 2010. № 1(3) C. 75 – 78. URL: нет.
Тези доповіді на конференціях0Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності2010Гальченко Л. В.Гальченко Л. В. Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності. Науковий часопис Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. № Випуск 7 C. 70 – 73.
Тези доповіді на конференціях0Підготовка майбутніх учителів фізичної культури з дисципліни «рухливі і національні ігри» на факультетах фізичного виховання2010Гальченко Л. В.Гальченко Л. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури з дисципліни «рухливі і національні ігри» на факультетах фізичного виховання. Вісник ЧДПУ Чернігів: ЧДПУ, 2010. № Випуск 81 C. 27-30.
Тези доповіді на конференціях0Новація в соціальному пізнанні2011Широбокова О. О.-Широбокова О. О. Новація в соціальному пізнанні. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції «Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ» 21-22 квітня 2011 року Запоріжжя: КСК "Прогрес", 2011. C. 198-199. URL: -.
Публікація в періодичному виданні0Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько2011Яценко О. О.https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26682/1/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdfЯценко О. О. Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 2011. № 15. C. 397-400. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26682/1/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Три любові гетьмана Богдана Хмельницького: історична правда і художній домисел літературно-художньої інтерпретації жіночих образів2011Яценко О. О.https://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1092&path=ves-arkhiv/2011/filologichni-nauki/filologichni-nauki-----1-2011r-&category_code=filologichni-nauki-----1-2011r-Яценко О. О. Три любові гетьмана Богдана Хмельницького: історична правда і художній домисел літературно-художньої інтерпретації жіночих образів. Вісник Запорізького національного університету. Серія “Філологічні науки”. 2011. № 1. C. 67-75. URL: https://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1092&path=ves-arkhiv/2011/filologichni-nauki/filologichni-nauki-----1-2011r-&category_code=filologichni-nauki-----1-2011r-.
Публікація в періодичному виданні0Розв’язок плоскої контактної задачі про вдавлення неплоского штампа в пружну шорстку смугу при степеневому законі деформування шорсткості2011Грабко О. В. Д'яченко Н. М. Коптєва М. Д.https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/mat_2011_2/046-54.pdfГрабко О. В., Д'яченко Н. М., Коптєва М. Д. Розв’язок плоскої контактної задачі про вдавлення неплоского штампа в пружну шорстку смугу при степеневому законі деформування шорсткості. Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-мат. науки. 2011. № 2. C. 46-54. URL: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/mat_2011_2/046-54.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Динаміка зміни чисельності лисиці та зайця в системі «хижак жертва»2011Домніч В. І. Делеган І. Вязовська А. Домніч А. В. Вовченко В. Ю.https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5390Домніч В. І., Делеган І., Вязовська А., Домніч А. В., Вовченко В. Ю. Динаміка зміни чисельності лисиці та зайця в системі «хижак жертва». Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. . 2011. № Випуск 30. C. 64–81. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5390.
Публікація в періодичному виданні0Формування професійного спілкування майбутніх акторів. 2011Стадніченко Н. В.Стадніченко Н. В. Формування професійного спілкування майбутніх акторів. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Запоріжжя : ЗНУ. 2011. № 2. C. 211–214.
Публікація в періодичному виданні02022-02-20 08:12:10Дослідження методів зниження витрат матеріалів у галузі трансформаторобудування2011Яковлєва І. Г. Мальований М. С. Ільїн С. В.https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1408/1408Яковлєва І. Г., Мальований М. С., Ільїн С. В. Дослідження методів зниження витрат матеріалів у галузі трансформаторобудування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2011. Т. 2. C. 139. URL: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1408/1408.
Тези доповіді на конференціях02022-11-21 08:39:00Дизайн-освіта в Україні2011Кардашов М. В.Кардашов М. В. Дизайн-освіта в Україні. Бойчуківські читання Київ: КДІДПМД ім. Бойчука, 2011. C. -.
Навчальний посібник0Функції скінченної варіації та інтеграл Рімана-Стілтьєса: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.040201 – «математика»2011Д'яченко Н. М. Ткаченко І. Г.https://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Dyachenko/0030953.pdfД'яченко Н. М., Ткаченко І. Г. Функції скінченної варіації та інтеграл Рімана-Стілтьєса: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.040201 – «математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 81 с.
Тези доповіді на конференціях0Про одну умову розв’язності рівнянь Карлемана2011Субота А. Ю. Ткаченко І. Г.Субота А. Ю., Ткаченко І. Г. Про одну умову розв’язності рівнянь Карлемана. Друга всеукраїнська, дев’ята регіональна наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики»: Збірка тез доповідей, 28-29 квітня. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. C. 56-57.