Публікації

Зберегти у файл

Показані 241-260 із 13 534 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02023-05-22 06:32:42Економічні фактори зовнішнього впливу на систему управління підприємств України2010Птіцина Л. А.Птіцина Л. А. Економічні фактори зовнішнього впливу на систему управління підприємств України. Науковий вісник молодих вчених Запорізької державної інженерної академії. 2010. № 1(1). C. 163-168.
Тези доповіді на конференціях02023-05-22 07:18:58Інформаційна система управління внутрішніми процесами промислових підприємств України2010Птіцина Л. А.Птіцина Л. А. Інформаційна система управління внутрішніми процесами промислових підприємств України. Всеукраїнська науково - практична конференція "Теорія і практика економічних досліджень" Миколаїв: НУК, 2010. C. 86-89.
Тези доповіді на конференціях02023-05-22 07:18:29Проблеми управління промисловим підприємством2010Птіцина Л. А.Птіцина Л. А. Проблеми управління промисловим підприємством. Інтернет - конференція "Сучасні проблеми економіки в умовах глобальної фінансової нестабільності" Тернопіль: МОН України, 2010. C. 30-31.
Публікація в періодичному виданні0Проблеми впровадження цифрового телерадіомовлення2010Проблеми впровадження цифрового телерадіомовлення. Держава та регіони, серія : Гуманітарні науки. 2010. № 1. C. 80-82.
Тези доповіді на конференціях0Стрес як об’єкт психологічного дослідження2010Коваль Г. В.Коваль Г. В. Стрес як об’єкт психологічного дослідження. Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Молода наука-2010» Секція «Психологія» - Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 138с. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. C. 36-39.
Тези доповіді на конференціях0«Схізис» психології та засоби його подолання2010Коваль Г. В.Коваль Г. В. «Схізис» психології та засоби його подолання. Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Молода наука-2010» Секція «Психологія» - Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 138с. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. C. 39-41.
Публікація в періодичному виданні0Стрес. Диференційний аналіз2010Коваль Г. В.Коваль Г. В. Стрес. Диференційний аналіз. Актуальні проблеми сучасної психології: Збірка наукових праць студентів спеціальності «Психологія» – Запоріжжя, 2010 рік. – 118с.. 2010. № 3. C. 40-48.
Публікація в періодичному виданні0Інтроверсія-екстраверсія як змінна мотиваційної сфери2010Коваль Г. В.Коваль Г. В. Інтроверсія-екстраверсія як змінна мотиваційної сфери. Актуальні проблеми сучасної психології: Збірка наукових праць студентів спеціальності «Психологія» – Запоріжжя, 2010 рік. – 118с.. 2010. № 3. C. 35-40.
Публікація в періодичному виданні0Етнографічна підоснова обрядових фразеологізмів літнього циклу народних свят східної Слобожанщини 2010http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_11_59Етнографічна підоснова обрядових фразеологізмів літнього циклу народних свят східної Слобожанщини. Мовознавчий вісник. 2010. № 11. C. с.256-260. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_11_59.
Публікація в періодичному виданні0Обрядофраземи північноукраїнських і східнослобожанських говірок2010http://scholar.google.com.ua/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FVg_2010_22(2)__38.pdf&hl=ru&sa=T&ei=zОбрядофраземи північноукраїнських і східнослобожанських говірок. Волинь-Житомирщина. 2010. № 22 (2). C. 289-295. URL: http://scholar.google.com.ua/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FVg_2010_22(2)__38.pdf&hl=ru&sa=T&ei=z.
Тези доповіді на конференціях0Моделювання обрядофразеологізмів східнослобожанських говірок2010Моделювання обрядофразеологізмів східнослобожанських говірок. Методи лінгвістичних досліджень : матер. Міжн. наук.-практ. конференції. Слов'янськ: СДПУ, 2010. C. 235-240.
Публікація в періодичному виданні0Венчупне фінансування – пріоритетний напрям фінансування інноваційної діяльності2010Череп А. В. Іванова А.Череп А. В., Іванова А. Венчупне фінансування – пріоритетний напрям фінансування інноваційної діяльності. Економічний простір. 2010. № 37. C. 84-92.
Монографія0Методы исследования экономических процессов2010Иванов Н. Н.Иванов Н. Н. Методы исследования экономических процессов. Саки: Предприятие Феникс, 2010. 234-242 с.
Публікація в періодичному виданні0Особливості прояву якостей особистості в гандболістів різної статі2010Дядечко І. Є.Дядечко І. Є. Особливості прояву якостей особистості в гандболістів різної статі. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 1. C. 54-56.
Публікація в періодичному виданні0Зміна психічних станів та якостей гандболісток у різні фази менструального циклу 2010Дядечко І. Є.Дядечко І. Є. Зміна психічних станів та якостей гандболісток у різні фази менструального циклу. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2010. № 2 (22). C. 142-146.
Публікація в періодичному виданні0Суб’єктивно сприйманий рівень нездужання у тренувальному процесі гандболістів різної статі 2010Дядечко І. Є.Дядечко І. Є. Суб’єктивно сприйманий рівень нездужання у тренувальному процесі гандболістів різної статі. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2010. № 1 (21). C. 152-155.
Тези доповіді на конференціях0Моделювання навчального процесу у фізкультурному вузі за допомогою сучасних інформаційних технологій2010Дядечко І. Є. Осіпов В. М. Шилкин Г. М.http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFV_2010_2_3Дядечко І. Є., Осіпов В. М., Шилкин Г. М. Моделювання навчального процесу у фізкультурному вузі за допомогою сучасних інформаційних технологій. VI електронна Всеукраїнська наукова конференція «Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту», 4 березня 2010 року, м. Львів-Харків Харків: Харків, 2010. № 2 C. 7-10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFV_2010_2_3.
Стаття в книзі0Моделювання системи підтримки прийняття рішень щодо банківського кредитування як елементу рефлексивного управління 2010Іванов М. М. Кузьмінов Є. В.Іванов М. М., Кузьмінов Є. В. Моделювання системи підтримки прийняття рішень щодо банківського кредитування як елементу рефлексивного управління. В кн.: Рефлексивні процеси в економіці: монографія / За загальною редакцією Лепа Р. М. Донецьк: АПЕКС. 2010 C. 163-180.
Публікація в періодичному виданні0Зміст і структура дидактичних матеріалів для навчання майбутніх менеджерів німецькомовного професійно орієнтованого міжкультурного спілкування2010Юдіна О. В.Юдіна О. В. Зміст і структура дидактичних матеріалів для навчання майбутніх менеджерів німецькомовного професійно орієнтованого міжкультурного спілкування. Іноземні мови. 2010. № 4. C. 42-48.
Інше0Ведучий новин на студентському телебаченні2010Тернова А. І.Тернова А. І. Ведучий новин на студентському телебаченні. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. 45 с.