Публікації

Зберегти у файл

Показані 201-220 із 13 534 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографія0Особенности гидродинамики дисперсного потока в вихревых камерах2010Чейлитко А. О.Чейлитко А. О. Особенности гидродинамики дисперсного потока в вихревых камерах. Днепродзержинск: ДГТУ, 2010. 160 с.
Тези доповіді на конференціях0Необхідність досліджень питань безпеки будівель і споруд при проектуванні2010Банах А. В. Банах М. С.Банах А. В., Банах М. С. Необхідність досліджень питань безпеки будівель і споруд при проектуванні. Матеріали ХV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА Запоріжжя: ЗДІА, 2010. C. 37.
Публікація в періодичному виданні0Формування системи професійної підготовки майбутнього актора та розвиток його індивідуального творчого потенціалу. 2010Стадніченко Н. В.Стадніченко Н. В. Формування системи професійної підготовки майбутнього актора та розвиток його індивідуального творчого потенціалу. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Запоріжжя : ЗНУ. 2010. № 2. C. 236–239.
Публікація в періодичному виданні0Формування навичок сценічного мовлення у майбутніх акторів. 2010Стадніченко Н. В.Стадніченко Н. В. Формування навичок сценічного мовлення у майбутніх акторів. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Запоріжжя: ЗНУ. 2010. № 1. C. 92–96.
Публікація в періодичному виданні0Вплив мистецтва театру на культурне та соціальне становлення молоді. 2010Стадніченко Н. В.Стадніченко Н. В. Вплив мистецтва театру на культурне та соціальне становлення молоді. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : Класичний приватний університет. 2010. № Вип. 10 (63). C. 160–164.
Публікація в періодичному виданні0Освітньо-виховні прийоми формування професійних навичок майбутнього актора. 2010Стадніченко Н. В.Стадніченко Н. В. Освітньо-виховні прийоми формування професійних навичок майбутнього актора. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія. Ялта : Кримський гуманітарний університет. 2010. № Вип. 29. Ч. 1. C. 216–221.
Публікація в періодичному виданні02022-02-20 08:03:29Математичне моделювання теплообмінних процесів в обмотках трансформаторів з висотою горизонтального каналу менше 3 мм2010Яковлєва І. Г. Ільїн С. В.Яковлєва І. Г., Ільїн С. В. Математичне моделювання теплообмінних процесів в обмотках трансформаторів з висотою горизонтального каналу менше 3 мм. "Математичне моделювання". Науковий журнал. 2010. № 2. C. 38-43.
Тези доповіді на конференціях0Колгоспна система в усних наративах жителів села Преслава Приморського району Запорізької області2010Пачева М. С.Пачева М. С. Колгоспна система в усних наративах жителів села Преслава Приморського району Запорізької області. Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції «Болгари Північного Причорномор’я» Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педаг, 2010. C. 137-147.
Публікація в періодичному виданні0Устройство новых балконов при реконструкции и особенности формирования их расчетных моделей2010Банах В. А. Гребенюк О. В. Гребенюк І. В.https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/1379/1372Банах В. А., Гребенюк О. В., Гребенюк І. В. Устройство новых балконов при реконструкции и особенности формирования их расчетных моделей. Комунальне господарство міст.. 2010. Т. Серія: Технічні науки та архітектура . № 93. C. 486-489. URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/1379/1372.
Тези доповіді на конференціях0Образ ведучого молодіжних програм в контексті комунікативного дискурсу 2010Захарс (Рогова) Т. А.Захарс (Рогова) Т. А. Образ ведучого молодіжних програм в контексті комунікативного дискурсу. Збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів та молодих учених "Молода наука" Запоріжжя: ЗНУ, 2010. № 3 C. 386-387.
Публікація в періодичному виданні0Телевізійний імідж ведучого як складова його майстерності 2010Костюк В. В. Захарс (Рогова) Т. А.Костюк В. В., Захарс (Рогова) Т. А. Телевізійний імідж ведучого як складова його майстерності. Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». 2010. № 1. C. 76-79.
Публікація в періодичному виданні0Диференційована оцінка рівня розвитку базових координаційних здібностей у слабозорих дітей 5–7 років 2010Бессарабова О. В. Байкіна Н. Г.Бессарабова О. В., Байкіна Н. Г. Диференційована оцінка рівня розвитку базових координаційних здібностей у слабозорих дітей 5–7 років. Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. – Фізичне виховання та спорт. . 2010. № 1(3). C. 21-25.
Тези доповіді на конференціях0Гра як засіб розвитку пізнавальної діяльності у слабозорих дітей 2010Бессарабова О. В.Бессарабова О. В. Гра як засіб розвитку пізнавальної діяльності у слабозорих дітей. Зб. матеріалів університетської наук.–практ. конф. студентів та молодих учених «Молода наука – 2010». Запоріжжя: ЗНУ, 2010. C. 268-269.
Тези доповіді на конференціях0Спосіб обчислення невласного інтеграла2010Блискавка О. О. Ткаченко І. Г.Блискавка О. О., Ткаченко І. Г. Спосіб обчислення невласного інтеграла. Восьма всеукраїнська наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики»: Збірка тез доповідей, 29-30 квітня. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. C. 21-22.
Тези доповіді на конференціях0Дробова похідна від степеневої функції2010Сухомлин Н. О. Ткаченко І. Г.Сухомлин Н. О., Ткаченко І. Г. Дробова похідна від степеневої функції. Восьма всеукраїнська наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики»: Збірка тез доповідей, 29-30 квітня. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. C. 39-40.
Публікація в періодичному виданні0Алгоритмізація процесу побудови жорданового базису для оператора з одним власним значенням2010Величко О. В. Ткаченко І. Г. Железняк Р. А.http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Ped-1-2010/143-152.pdfВеличко О. В., Ткаченко І. Г., Железняк Р. А. Алгоритмізація процесу побудови жорданового базису для оператора з одним власним значенням. Вісник ЗНУ. Педагогічні науки.. 2010. № 1. C. 143-152. URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Ped-1-2010/143-152.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Спосіб обчислення одного класу інтегралів Ханкеля2010Величко О. В. Ткаченко І. Г.Величко О. В., Ткаченко І. Г. Спосіб обчислення одного класу інтегралів Ханкеля. Збірник праць студентів, аспірантів та викладачів Запорізького національного університету.. 2010. C. 311-312.
Інше0Алгебра та теорія чисел: Збірник контрольних завдань для студентів напряму підготовки «Математика»2010Величко І. Г. Величко О. В. Ткаченко І. Г.https://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2010/09/metod_atch.pdfВеличко І. Г., Величко О. В., Ткаченко І. Г. Алгебра та теорія чисел: Збірник контрольних завдань для студентів напряму підготовки «Математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2010. 98 с.
Публікація в періодичному виданні0Организация пропедевтики темы «Метрические пространства»2010Стеганцев Е. В. Ткаченко И. Г.http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/ped_2010_2/240-245.pdfСтеганцев Е. В., Ткаченко И. Г. Организация пропедевтики темы «Метрические пространства». Вісник ЗНУ. Педагогічні науки.. 2010. № 2. C. 240-245. URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/ped_2010_2/240-245.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Інтегральне представлення деяких інтегралів Ханкеля2010Величко О. В. Ткаченко І. Г. Біла Н. В.http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/mat_2010_1/2010_1/027-33.pdfВеличко О. В., Ткаченко І. Г., Біла Н. В. Інтегральне представлення деяких інтегралів Ханкеля. Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки.. 2010. № 1. C. 27-33. URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/mat_2010_1/2010_1/027-33.pdf.