Публікації

Зберегти у файл

Показані 181-200 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-04-04 23:05:45СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ2024Маркова С. В. Головань О. О.Маркова С. В., Головань О. О. СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ІІ Міжнародна науково-практична конференція ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Полтава: ЛНУ, 2024. C. 236-239.
Тези доповіді на конференціях02024-04-05 12:31:03Комунікаційна стратегія рекламної агенції: вектори розбудови в умовах війни2024Баранецька А.http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/440Баранецька А. Комунікаційна стратегія рекламної агенції: вектори розбудови в умовах війни. International scientific conference «The current state of journalism, advertising and PR in Ukraine and the EU» : conference proceedings (March 6–7, 2024. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2024. 40 p. Riga: «Baltija Publishing», 2024. C. 4-8. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/440.
Тези доповіді на конференціях02024-04-08 07:54:43Роль батьків у моральному вихованні дошкільників2024Самсонова О. О. Парчук Н. Г.https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2024/04/THE-LATEST-OPPORTUNITIES-FOR-LEARNING-BROADCASTING-AND-SOCIAL-DEVELOPMENT.pdfСамсонова О. О., Парчук Н. Г. Роль батьків у моральному вихованні дошкільників. The XIV International Scientific and Practical Conference "The latest opportunities for learning, broadcasting and social development" Graz: ., 2024. C. 247-250. URL: https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2024/04/THE-LATEST-OPPORTUNITIES-FOR-LEARNING-BROADCASTING-AND-SOCIAL-DEVELOPMENT.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-04-09 15:34:47Річна динаміка фізичної підготовленості учнів середнього школьного вікупід час занять настільним тенісом2021Дядечко І. Є. Бабій В. Г.https://doi.org/10.26661/2663-5925-2021-1-06Дядечко І. Є., Бабій В. Г. Річна динаміка фізичної підготовленості учнів середнього школьного вікупід час занять настільним тенісом. Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць. Мова. Література. Фольклор. 2021. № №1. C. 44-49. URL: https://doi.org/10.26661/2663-5925-2021-1-06.
Методичні рекомендації02024-04-10 05:58:17Олімпійський та професійний спорт : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійної програми «Спорт»2024Сватьєв А. В. Симонік А. В. Верітов О. І. Воронкова Т.Сватьєв А. В., Симонік А. В., Верітов О. І., Воронкова Т. Олімпійський та професійний спорт : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійної програми «Спорт». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. 61 с.
Методичні рекомендації02024-04-10 07:50:21Податкова система : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»2024Огренич (Швець) Ю. О. Череп А. В.https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/handle/12345/18924Огренич (Швець) Ю. О., Череп А. В. Податкова система : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит». Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 138 с.
Монографії, видані у співавторстві02024-04-10 08:39:08Дослідження ринку в системі менеджменту міжнародного бізнесу2024Маркова С. В.Маркова С. В. Дослідження ринку в системі менеджменту міжнародного бізнесу. В кн.: Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах індустрії 4.0: колективна монографія / За загальною редакцією Бікулов Д. Т., Олійник О. М. Запоріжжя: ЗНУ. 2024 C. 172-211.
Публікація в періодичному виданні02024-04-10 09:06:49Аналіз інновацій в системі управління якістю послуг в індустрії гостинності.2024Люта Д. А. Чуєва І. О.-Люта Д. А., Чуєва І. О. Аналіз інновацій в системі управління якістю послуг в індустрії гостинності. Журнал «Наукові інновації та передові технології». 2024. Т. -. № № 4 (32). C. 737-747. URL: -.
Навчальний посібник02024-04-10 17:48:34Маркетинг комунікацій і соціальних мереж 2024 http://files.znu.edu.ua/files/metodychky/2024/03/0056284.pdfМаркетинг комунікацій і соціальних мереж. За загальною редакцією Малтиз В. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 113 с.
Навчально-методичний посібник02024-04-10 17:49:50Навчально-методичний посібник до атестаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг»2024Навчально-методичний посібник до атестаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг». За загальною редакцією Терент’єва Н. В., Малтиз В. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 210 с.
Тези доповіді на конференціях02024-04-12 12:13:11ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ2024Мар'єнко В. Ю.https://mphu.edu.ua/p_2584.htmlМар'єнко В. Ю. ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ. V Міжнародна науково-практична конференція «Cоціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)28-29 лютого 2024 р. на базі Запорізького державного медичного університету, м. Запоріжжя Запоріжжя: ЗДМФУ, 2024. C. 297-299. URL: https://mphu.edu.ua/p_2584.html.
Тези доповіді на конференціях02024-04-12 12:20:46ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ САМОВИРАЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ2024Мар'єнко В. Ю. Воронкова В. Г.https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/8b3fd43e878ead8dc671ad9bbcba1a40.pdfМар'єнко В. Ю., Воронкова В. Г. ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ САМОВИРАЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Міжнародна науково-практична конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми суспільства: історія, сьогодення, майбутнє» Київ: Держ. торг.-екон. ун-т, 2024. C. 227-230. URL: https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/8b3fd43e878ead8dc671ad9bbcba1a40.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-04-12 14:24:33THE THEORY OF INTERMEDIALITY: PROBLEMS AND PERSPECTIVES2024Приходько Г. Приходченко О. О. Василина Р. С.http://foreign-languages.karazin.ua/resources/Приходько Г., Приходченко О. О., Василина Р. С. THE THEORY OF INTERMEDIALITY: PROBLEMS AND PERSPECTIVES. Multimodality and transmediality: Interdisciplinary studies: The Second International Conference, 19-20 April 2024. м. Харків: Kharkiv, Ukraine: V.N. Karazin Kharkiv Nation, 2024. C. 63-64. URL: http://foreign-languages.karazin.ua/resources/.
Тези доповіді на конференціях02024-04-12 15:26:04Психологічна реабілітація військовослужбовців – учасників бойових дій2024Шевченко Н. Ф. Грандт В.Шевченко Н. Ф., Грандт В. Психологічна реабілітація військовослужбовців – учасників бойових дій. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 лютого 2024 року / за ред.: Кузікової С. Б., Вертеля А.В / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2024. C. 181-183.
Методичні вказівки02024-04-14 15:18:00Екологія мікроорганізмів з основами мікробіології: методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 101 «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан2024Рильський О. Ф. Костюченко Н. Петруша Ю. Ю. Притула Н. М.Рильський О. Ф., Костюченко Н., Петруша Ю. Ю., Притула Н. М. Екологія мікроорганізмів з основами мікробіології: методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 101 «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 89 с.
Публікація в періодичному виданні02024-04-14 17:18:40TRENDS IN THE DIGITAL TRANSFORMATION OF UKRAINE'S ECONOMY IN THE CONTEXT OF WAR2024Мarkova S. . Akimov A. . Maksimenko I. .Мarkova S. ., Akimov A. ., Maksimenko I. . TRENDS IN THE DIGITAL TRANSFORMATION OF UKRAINE'S ECONOMY IN THE CONTEXT OF WAR. Baltic Journal of Economic Studies, Riga, Latvia : “Baltija Publishing”,. 2024. № 10. C. 175-184.
Публікація в періодичному виданні02024-04-15 06:48:48A descrição teórica da detecção eletroanalítica do ledol em méis, assistida pelo compósito do polímero condutor com o oxihidróxido de cobalto2024Tkach V. V. Kushnir M. V. Storoshchuk N. M. Luganska O. V. Kopiika V. V. Novosad N. V. Lukanova S. M. Ivanushko Y. G. Ostapchuk V. G. Melnychuk S. P.https://revistas.unal.edu.co/index.php/rccquifa/article/view/112979/91436Tkach V. V., Kushnir M. V., Storoshchuk N. M., Luganska O. V., Kopiika V. V., Novosad N. V., Lukanova S. M., Ivanushko Y. G., Ostapchuk V. G., Melnychuk S. P. A descrição teórica da detecção eletroanalítica do ledol em méis, assistida pelo compósito do polímero condutor com o oxihidróxido de cobalto. Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmaceuticas. 2024. Т. 53. № 1. C. 101-113. URL: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rccquifa/article/view/112979/91436.
Публікація в періодичному виданні02024-04-17 15:22:40Функціональні можливості гандболісток високої кваліфікації у підготовчому періоді підготовки2024Тищенко Д. Соколова О. Тищенко В. О.Тищенко Д., Соколова О., Тищенко В. О. Функціональні можливості гандболісток високої кваліфікації у підготовчому періоді підготовки. Спортивна наука та здоров'я людини.. 2024. № 1(11). C. 221-232.
Публікація в періодичному виданні02024-04-17 15:24:07Аналіз змагальної діяльності команд з врахуванням результату гри на чемпіонаті Європи з регбі-15. 2024Квасниця О. Тищенко В. О. Латишев М. Квасниця І.Квасниця О., Тищенко В. О., Латишев М., Квасниця І. Аналіз змагальної діяльності команд з врахуванням результату гри на чемпіонаті Європи з регбі-15. Спортивна наука та здоров'я людини. 2024. № 1(11). C. 114-121.
Публікація в періодичному виданні02024-04-17 17:02:15 Європейські практики цифрового гуманізму у контексті глобальних викликів. 2024Нікітенко В. . Тупахіна О. . Воронкова В. . Сорокіна О. .http://humstudies.com.ua/article/view/299852/292360 DOI https://doi.org/10.32782/hst-2024-18-95-06Нікітенко В. ., Тупахіна О. ., Воронкова В. ., Сорокіна О. . Європейські практики цифрового гуманізму у контексті глобальних викликів. Humanities Studies. 2024. № 8 (95). C. 52-64. URL: http://humstudies.com.ua/article/view/299852/292360 DOI https://doi.org/10.32782/hst-2024-18-95-06.