Публікації

Зберегти у файл

Показані 81-100 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографія0Науково-теоретична платформа активізації та розвитку будівнитва України2020Науково-теоретична платформа активізації та розвитку будівнитва України. За загальною редакцією Арутюнян І. А. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 212 с.
Монографія0Семантико-структурна характеристика відантропонімних назв поселень Запорізького краю2020 Ільченко І. І. Ткаченко Н.http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/45 Ільченко І. І., Ткаченко Н. Семантико-структурна характеристика відантропонімних назв поселень Запорізького краю. Wloclawek: Publishing House “Baltija Publishing, 2020. С. 238-254 с.
Монографія0Інформаційні технологій в промисловості2020Ільїн С. В. Чейлитко А. О. Федченок О. І. Головко С. Ю.Ільїн С. В., Чейлитко А. О., Федченок О. І., Головко С. Ю. Інформаційні технологій в промисловості. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 134 с.
Монографія0Прикладні моделі формоутворення об'єктів інженерного захисту міських територій 2020Банах А. В. Чейлитко А. О. Ільїн С. В. Черненко А. В.Банах А. В., Чейлитко А. О., Ільїн С. В., Черненко А. В. Прикладні моделі формоутворення об'єктів інженерного захисту міських територій. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 133 с.
Монографія0Тенденції міжнародної студентської міграції / Management and administration in the field of services: selected examples. Editors: Tadeusz Pokusa, Tetyana Nestorenko. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-82020Azhazha M. . Nestorenko T. . Peliova J. .https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftest.wszia.opole.pl%2Fstrefa-studenta%2Febooki%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ahkoSaBsGFh7En4WpD7RlxCLYZb7VImBw1uXewNhI3gssyTB1ZHlhan0&h=AT3ImccyDEOOnZtNYU4npP-uZp4Ff31Z-llhRoVvFtODF2GkX0Q1Rdpf67wqHDLOJn1ftn_YuApmQm1w5mbb5rAzhazha M. ., Nestorenko T. ., Peliova J. . Тенденції міжнародної студентської міграції / Management and administration in the field of services: selected examples. Editors: Tadeusz Pokusa, Tetyana Nestorenko. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-8. Oполе: The Academy of Management and Administration, 2020. 124-137 с.
Монографія0Modern Aspects Of Drugs Creation Based On QuS-Program Development2020Бражко О. А. Генчева В. І. Корнет М. М.https://www.morebooks.de/store/ru/book/modern-aspects-of-drugs-creation-based-on-qus-program-development/isbn/978-620-2-92319-4Бражко О. А., Генчева В. І., Корнет М. М. Modern Aspects Of Drugs Creation Based On QuS-Program Development. Ріга: LAP Lambert, 2020. 72 с.
Монографія0Нейромережеві математичні моделі у задачах обробки звукових сигналів2020Кривохата А. Г. Кудін О. В. Чопоров С. В.Кривохата А. Г., Кудін О. В., Чопоров С. В. Нейромережеві математичні моделі у задачах обробки звукових сигналів. Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2020. 120 с.
Монографія0Integrative Personal Psychology2020Gorban G. O. Guba N. O. Malyna O. G. Meniailo V. .Gorban G. O., Guba N. O., Malyna O. G., Meniailo V. . Integrative Personal Psychology. Lviv: Liha-Pres , 2020. 156 с.
Монографія0Сучасні технології маркетингового менеджменту2020Іванов М. М. Корінєв В. Л. Терент’єва Н. В. Малтиз В. В. Іванов С. М.Іванов М. М., Корінєв В. Л., Терент’єва Н. В., Малтиз В. В., Іванов С. М. Сучасні технології маркетингового менеджменту. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 184 с.
Монографія0Проактивне управління людськими ресурсами (HR) в умовах цифрової економіки2020Череп О. Г. Іванов С. М. Калюжна Ю. В. Малтиз В. В.Череп О. Г., Іванов С. М., Калюжна Ю. В., Малтиз В. В. Проактивне управління людськими ресурсами (HR) в умовах цифрової економіки. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В., 2020. 204 с.
Монографія0Theoretical and methodical basics of investment as a small and midsize business`s development tool 2020Череп А. В. Череп О. Г. Олейніков Л. Г. Крилов Д. В.Череп А. В., Череп О. Г., Олейніков Л. Г., Крилов Д. В. Theoretical and methodical basics of investment as a small and midsize business`s development tool. London: Autor House, 2020. 296 с.
Монографія0Еколого- економічні детермінанти формування податкової політики промислових підприємств2020Череп А. В. Бабміндра Д. І. Коваленко А. В. Худолєй Л. В.Череп А. В., Бабміндра Д. І., Коваленко А. В., Худолєй Л. В. Еколого- економічні детермінанти формування податкової політики промислових підприємств. - Запоріжжя: ФОП Мокшанов, 2020. 196 с.
Монографія0Інтеграція освіти, науки та бізнесу2020Інтеграція освіти, науки та бізнесу. За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 375 с.
Монографія0Особливості формування збутової політики машинобудівних підприємств 2020Череп О. Г. Терент’єва Н. В.Череп О. Г., Терент’єва Н. В. Особливості формування збутової політики машинобудівних підприємств. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 210 с.
Монографія0Теоретико- методологические подходы к оценке лизинговых операций2020Череп О. Г. Урусова З. П. Азбергенова Р. Б.Череп О. Г., Урусова З. П., Азбергенова Р. Б. Теоретико- методологические подходы к оценке лизинговых операций. Алматы: "VEDA PRESS", 2020. 261 с.
Монографія0Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N- та S- заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів2016Омельянчик Л. О. Бражко О. А. Завгородній М. П. Петруша Ю. Ю.Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П., Петруша Ю. Ю. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N- та S- заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. 226 с.
Монографія0Біологічна активність та фізико-хімічні властивості N-ацильних похідних s-/2-метилхінолін-4-іл\-L-цистеїну202Омельянчик Л. О. Бражко О. А. Лабенська І. Б. Завгородній М. П. Петруша Ю. Ю.Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Лабенська І. Б., Завгородній М. П., Петруша Ю. Ю. Біологічна активність та фізико-хімічні властивості N-ацильних похідних s-/2-метилхінолін-4-іл\-L-цистеїну. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 202. 204 с.
Монографія0Особливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств: монографія/ За ред. д.е.н, проф. О.Г. Череп – Запорожжя: ЗНУ, 2020. – 210 с2020Особливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств: монографія/ За ред. д.е.н, проф. О.Г. Череп – Запорожжя: ЗНУ, 2020. – 210 с. За загальною редакцією Череп О. Г., Терент'єва Н. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 210 с.
Монографія0 Іванов М.М., Корінєв В.Л., Терентєва Н.В., Малтиз В.В., Іванов С.М. Сучасні технології маркетингового менеджменту монографія / за ред. д-ра. екон. наук, проф. М.М. Іванова.2020Терент’єва Н. В. Малтиз В. В. Іванов С. М.Терент’єва Н. В., Малтиз В. В., Іванов С. М. Іванов М.М., Корінєв В.Л., Терентєва Н.В., Малтиз В.В., Іванов С.М. Сучасні технології маркетингового менеджменту монографія / за ред. д-ра. екон. наук, проф. М.М. Іванова. За загальною редакцією Іванов М. М., Корінєв В. Л. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 184 с.
Монографія0Нариси розвитку соціологічної думки у Нижній Наддніпрянщині (1860-1917 роках та 70-90 х роках ХХ століття). 2 ге видання / за заг. ред. М.А. Лепського. Ріга: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. 241 с.2020Бірюкова Т. Ф. Скворець В. О. Ратушна Т. О. Приймак Ю. О. Приймак О. М. Лепський М. А. Іванченко О. О.Бірюкова Т. Ф., Скворець В. О., Ратушна Т. О., Приймак Ю. О., Приймак О. М., Лепський М. А., Іванченко О. О. Нариси розвитку соціологічної думки у Нижній Наддніпрянщині (1860-1917 роках та 70-90 х роках ХХ століття). 2 ге видання / за заг. ред. М.А. Лепського. Ріга: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. 241 с. За загальною редакцією Лепський М. А. Ріга:: LAP LAMBERT Academic Publishing,, 2020. 241 с.