Публікації

Зберегти у файл

Показані 161-180 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Логіко-значеннєві відносини в німецькій народній загадці2007Логіко-значеннєві відносини в німецькій народній загадці. Вісник Запорізького національного університету. Серія "Філологічні науки". 2007. C. С. 131-135.
Публікація в періодичному виданні0Актуальне членування німецької народної загадки 2007Актуальне членування німецької народної загадки. Мов¬ні і концептуальні картини світу. . 2007. № 23. C. С. 151-154. .
Тези доповіді на конференціях0Темпоральна сітка німецьких віршованих загадок 2007Темпоральна сітка німецьких віршованих загадок. Матеріали VI Міжнар. наук. конф. „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. Харків: Константа, 2007. : Константа, 2007. , 2007. C. С. 212-214. .
Методичні рекомендації0Соціальна робота на підприємстві : методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Соціальна робота» освітньо-професійної програми «Соціальна робота». 2020Соціальна робота на підприємстві : методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Соціальна робота» освітньо-професійної програми «Соціальна робота». За загальною редакцією Масюк О. П., Глазунов В. В. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. 58 с.
Публікація в періодичному виданні0Автономні одиниці як референційні механізми німецької народної загадки2008Автономні одиниці як референційні механізми німецької народної загадки. Мова і культура. (Науковий журнал).. 2008. Т. 10 (110). № 10. C. С. 259-262..
Публікація в періодичному виданні0Синтаксичні процеси в текстах німецьких народних загадок2009Синтаксичні процеси в текстах німецьких народних загадок. Мова і культура. (Науковий журнал). 2009. Т. 4 (116). № 11. C. С. 118-121..
Публікація в періодичному виданні0Загальна характеристика німецької народної загадки. 2009Загальна характеристика німецької народної загадки. Мова і культура. (Науковий журнал). . 2009. Т. 11 (136). № 12. C. С. 86-89..
Публікація в періодичному виданні0Аналитические загадки-истории: типология, структура, функции.2011Аналитические загадки-истории: типология, структура, функции. Нова філологія. Збірник наукових праць. . 2011. № 46. C. С. 165-167. .
Публікація в періодичному виданні0Модальность в аналитических загадках-историях.2012Модальность в аналитических загадках-историях. Нова філологія. Збірник наукових праць. . 2012. № 49. C. С. 145-147. .
Публікація в періодичному виданні0Таксономия немецких эпиграмм XVI-XIX веков. 2012Таксономия немецких эпиграмм XVI-XIX веков. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. . 2012. C. С. 99-103. .
Публікація в періодичному виданні0Концепт Leben в текстах аналитических загадок-историй. 2012Концепт Leben в текстах аналитических загадок-историй. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. 2012. C. − С. 99-103. .
Публікація в періодичному виданні0. Концепт Alkohol в немецких поэтических текстах. 2014. Концепт Alkohol в немецких поэтических текстах. Нова філологія. Збірник наукових праць. . 2014. № 61. C. С. 53-56.
Монографія0Теорія принципів адміністративно-процедурного права2019Теорія принципів адміністративно-процедурного права. Херсон: ВИдавничий дім "Гельветика", 2019. 400 с.
Монографія0Науково-теоретична платформа активізації та розвитку будівнитва України2020Науково-теоретична платформа активізації та розвитку будівнитва України. За загальною редакцією Арутюнян І. А. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 212 с.
Публікація в періодичному виданні0Важность обращения к категории «пространства» при изучении иностранного языка (Михалова)1996Важность обращения к категории «пространства» при изучении иностранного языка (Михалова). Нові підходи до філології у вищій школі: Матеріали Третьої всеукраїнської наукової конференції 16-21 вересня 1996 року. 1996. C. С. 194-195. .
Тези доповіді на конференціях0Філософське осмислення категорії «простору» // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття1996Філософське осмислення категорії «простору» // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття. Тези Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26-27 листопада 1996 р.) За ред.. Ф.С. Бацевіча Львів: Львів: ЛДУ, 1996. C. С. 168-169. .
Публікація в періодичному виданні0Категория «пространства» в произведении Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (Михайлова А.И.)1997Категория «пространства» в произведении Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (Михайлова А.И.). Література та культура Полісся. Творча спадщина письменників Полісся та особливості мови їх творів. 1997. № 9. C. 35-37.
Публікація в періодичному виданні0Функционально-грамматические особенности немецкой народной загадки 2005Функционально-грамматические особенности немецкой народной загадки. Мова і культура.. 2005. Т. 3. № 8. C. С. 169-170..
Тези доповіді на конференціях0Ритмико-мелодическая организация немецких народных загадок2005Ритмико-мелодическая организация немецких народных загадок. Матеріали V Всеураїнської наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Харків: Харківський національний університет ім.. В.Н. Каразіна: Харків: Харківський національний університет , 2005. C. 120-122..
Публікація в періодичному виданні0Концептосистема німецької народної загадки2006Концептосистема німецької народної загадки. Гуманітарний вісник. Іноземна філологія. . 2006. № 10. C. С. 323-326..