Публікації

Зберегти у файл

Показані 81-100 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографія02022-01-23 08:03:10Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : монографія2017Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : монографія. За загальною редакцією Безкоровайна Л. . Запоріжжя : : Запорізький національний університет, 2017. 370 с. с.
Навчальний посібник02022-01-23 08:36:40Основи проектування туристичного продукту : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Туризмознавство (за видами)». 2016Основи проектування туристичного продукту : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Туризмознавство (за видами)». За загальною редакцією Безкоровайна Л. . Запоріжжя: : ЗНУ, 2016. 100 с. с.
Конспект лекцій02022-01-23 08:39:06Маркетинг туризму : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Туризм». Запоріжжя : Запорізький національний університет2017Маркетинг туризму : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Туризм». Запоріжжя : Запорізький національний університет. За загальною редакцією Васильчук В. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 77 с. с.
Інше02022-04-06 10:55:54Інтелектуальна власність на навчальний посібник «Банківські операції»2018Інтелектуальна власність на навчальний посібник «Банківські операції». За загальною редакцією Андросова О. Ф., Череп А. В. Київ: Кондор, 2018. 410 с.
Підручник з грифом МОН02022-04-06 11:04:17Банківські операції2008Банківські операції. За загальною редакцією Череп А. В., Андросова О. Ф. Київ: Кондор, 2008. 410 с.
Монографія02022-04-06 11:09:22Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності2007Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності. За загальною редакцією Андросова О. Ф., Череп А. В. Київ: Кондор, 2007. 356 с.
Навчальний посібник02022-10-04 18:34:19Друга іноземна мова (німецька) : навчальний посібник із формування комунікативної, мовної та соціокультурної компетенції для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (англійська)2022Друга іноземна мова (німецька) : навчальний посібник із формування комунікативної, мовної та соціокультурної компетенції для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (англійська). За загальною редакцією Борін К., Мамедова А. І. Запоріжжя : ЗНУ, 2022. 118 с.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1142022-10-05 10:34:08 Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні та адмініструванні2022https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=7875 Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні та адмініструванні. 2022.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1642022-10-05 10:36:06Сучасні візуальні практики та комунікація2022https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=7871Сучасні візуальні практики та комунікація. 2022.
Інше02022-09-25 15:04:36 Любов Геньба. Літературний портрет2020 Любов Геньба. Літературний портрет. За загальною редакцією Кравченко В. О. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 50 с.
Публікація в періодичному виданні02022-10-01 12:53:29VISUALISATION AS A TOOL FOR CREATING A PICTURE OF THE WORLD: SOCIOLOGICAL ASPECT (BY THE CASE OF THE SERIES "SQUID GAME"2022http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120125/PDF/120125.pdfVISUALISATION AS A TOOL FOR CREATING A PICTURE OF THE WORLD: SOCIOLOGICAL ASPECT (BY THE CASE OF THE SERIES "SQUID GAME". AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH . 2022. Т. 12. № 1. C. 162-173. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120125/PDF/120125.pdf.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1842024-02-18 23:00:42Загальна та медична генетика 2023https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=12910Загальна та медична генетика. 2023.
Публікація в періодичному виданні02022-11-03 15:28:00Реалії викладання дисциплін тележурналістики у Запорізькому національному університеті2021http://ktm.journ.knu.ua/nauka/#Реалії викладання дисциплін тележурналістики у Запорізькому національному університеті. Екранознавство. 2021. № 5. C. 51-55. URL: http://ktm.journ.knu.ua/nauka/#.
Монографії, видані у співавторстві02023-03-08 09:29:10Перспективи розвитку промислового ІoT 2021Перспективи розвитку промислового ІoT. В кн.: Європейський вектор модернізації економіки в умовах сталого розвитку промислового регіону / За загальною редакцією Метеленко Н. Г. Київ: Інтерсервіс. 2021 C. 169-183.
Монографії, видані у співавторстві02023-03-08 09:30:55Зарубіжний досвід та методика оцінки ефективності державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики України2021Зарубіжний досвід та методика оцінки ефективності державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики України. В кн.: Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення / За загальною редакцією Храпкіна В. В. Київ: Інтерсервіс. 2021 C. 303-328.
Монографії, видані у співавторстві02023-03-08 09:32:12Вплив COVID-19 на розвиток інформаційних технологій в галузях економіки2022Вплив COVID-19 на розвиток інформаційних технологій в галузях економіки. В кн.: Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період / За загальною редакцією Храпкіної В. В. Київ: Інтерсервіс. 2022 C. 216-224.
Інше02024-01-13 11:17:10Кваліфікаційна вистава здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр "Лис Микита" за поемою Івана Франка.2021Кваліфікаційна вистава здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр "Лис Микита" за поемою Івана Франка. За загальною редакцією Стадніченко Н. Запоріжжя: Навчальний театр ЗНУ, 2021. 70 с.
Інше02024-01-13 11:12:44Кваліфікаційна вистава здобувачів вищої освіти ступеня магістр "Гей, хто-небудь" за п'єсою Вільяма Сарояна2021Кваліфікаційна вистава здобувачів вищої освіти ступеня магістр "Гей, хто-небудь" за п'єсою Вільяма Сарояна. За загальною редакцією Стадніченко Н. В. Запоріжжя: Навчальний театр ЗНУ, 2021. 25 с.
Інше02024-01-13 11:15:43Кваліфікаційна вистава здобувачів вищої освіти ступеня магістр "Одержима" за п'єсою Лесі Українки2021Кваліфікаційна вистава здобувачів вищої освіти ступеня магістр "Одержима" за п'єсою Лесі Українки. За загальною редакцією Стадніченко Н. В. Запоріжжя: Навчальний театр ЗНУ, 2021. 20 с.
Інше02024-01-13 11:06:36Кваліфікаційна вистава здобувачів вищої освіти ступеня магістр "Іфігенія в Тавріді" за п'єсою Лесі Українки2021Кваліфікаційна вистава здобувачів вищої освіти ступеня магістр "Іфігенія в Тавріді" за п'єсою Лесі Українки. За загальною редакцією Стадніченко Н. Запоріжжя: Навчальний театр ЗНУ, 2021. 10 с.