Публікації

Зберегти у файл

Показані 201-220 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Інше02022-11-14 18:25:33Моє слово про Шевченка2020Моє слово про Шевченка. За загальною редакцією Кравченко В. О. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. 186 с.
Публікація в періодичному виданні0Мотивы переводческих трансформаций (на материале поэзии ХIХ века)2021--------Мотивы переводческих трансформаций (на материале поэзии ХIХ века). Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку . 2021. C. С. 143-145.. URL: --------.
Публікація в періодичному виданні0Аналітичні загадки-історії та їх синтаксична система. 2021---------------------------Аналітичні загадки-історії та їх синтаксична система. Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. . 2021. Т. Ч. 2. C. с. 147-150. . URL: ---------------------------.
Публікація в періодичному виданні0Сучасні німецькі слогани і сентенції та їх синтаксична організація. 2021Сучасні німецькі слогани і сентенції та їх синтаксична організація. Проблеми гуманітариних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія».. 2021. Т. Т 35. C. С. 252-260..
Інше04. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100688 Комп’ютерна програма «Розрахунок деформування підресореної діафрагми вулканізаційного обладнання (Diafr)» («Diafr») 20204. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100688 Комп’ютерна програма «Розрахунок деформування підресореної діафрагми вулканізаційного обладнання (Diafr)» («Diafr»). За загальною редакцією Левчук С. Київ: Український інститут наукової власності, 2020. 1 с.
Практикум0Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості (англійська) : практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності “Біологія” освітньо-професійної програми “Генетика”2021Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості (англійська) : практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності “Біологія” освітньо-професійної програми “Генетика”. За загальною редакцією Приходченко О. О. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 87 с.
Тези доповіді на конференціях0Комплексний розвиток країн як умова збалансованості та гармонізації2021Комплексний розвиток країн як умова збалансованості та гармонізації. збірник матеріалів конференції «Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем» Кропивницький : ЦНТУ, 2021. C. 121-124.
Методичні рекомендації0Історія музики та музлітература Західної Європи2018http://ebooks.znu.edu.ua/index.phpІсторія музики та музлітература Західної Європи. За загальною редакцією Гердова Т.С. Т. С. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 47 с.
Методичні рекомендації0Теорія проведення маркетингових досліджень : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг».2021не маєТеорія проведення маркетингових досліджень : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг». За загальною редакцією Калюжна Ю. В., Терент'єва Н. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 55 с.
Методичні рекомендації0Загальна цитологія та гістологія: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності Біологія освітньо-професійної програми Біологія.2019http://library.znu.edu.ua/Загальна цитологія та гістологія: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності Біологія освітньо-професійної програми Біологія. За загальною редакцією Амінов Р. Ф. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 80 с.
Методичні рекомендації02022-04-22 08:22:43Спеціалізація. Ведучий на телебаченні2021https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=5168Спеціалізація. Ведучий на телебаченні. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 51 с.
Навчально-методичний посібник0Практикум: Теорія і методика викладання аеробіки: навчально-методичний посібник2021https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=392252Практикум: Теорія і методика викладання аеробіки: навчально-методичний посібник. За загальною редакцією Короленко К. В. Запоріжжя: Запорізський національний університет, 2021. 216 с.
Методичні рекомендації0Фізіологія людини : методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійних програм «Фізичне виховання», «Спорт», «Фітнес та рекреація»2021УДК: 612(076.5) І-227Фізіологія людини : методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійних програм «Фізичне виховання», «Спорт», «Фітнес та рекреація». За загальною редакцією Іванська О. В., Дорошенко В. В. м.Запоріжжя: Запоріжжя : Запорізький національний універси, 2021. 55 с.
Практикум0Практичний курс другої іноземної мови (англійської) : практикум для самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (французька)», «Мова і література (німецька)», «Мова2021Практичний курс другої іноземної мови (англійської) : практикум для самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (французька)», «Мова і література (німецька)», «Мова. За загальною редакцією Макєдонова О. Д. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 101 с.
Стаття в книзі0Some peculiarities of the prospects of the alternative energetics in Ukraine2019https://www.academia.edu/41945572/Strategies_for_sustainable_socio-economic_development_and_mechanisms_their_implementation_in_the_global_dimension_Vol._2Some peculiarities of the prospects of the alternative energetics in Ukraine. В кн.: Korinnyi S. ., Mikhaylutsa M. ., Bondarenko A. . Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”. 2019 C. 235-245. URL: https://www.academia.edu/41945572/Strategies_for_sustainable_socio-economic_development_and_mechanisms_their_implementation_in_the_global_dimension_Vol._2.
Навчальний посібник0Логопедичні техніки : корекція психомоторного розвитку дітей із загальним недорозвитком мовлення: навчально-методичний посібник2019Логопедичні техніки : корекція психомоторного розвитку дітей із загальним недорозвитком мовлення: навчально-методичний посібник. За загальною редакцією Горшкова Г. В. Запоріжжя: «Хортицька національна навчально-реабілітацій, 2019. 230 с.
Інше0Методичні рекомендації з підготовки до атестаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг»2020Методичні рекомендації з підготовки до атестаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг». За загальною редакцією Терент’єва Н. В., Іванов М. М. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 100 с.
Стаття в книзі0Удосконалення класифікації ціноутворюючих чинників2019Удосконалення класифікації ціноутворюючих чинників. В кн.: Корінєв В. Л. Інтеграція освіти науки і бізнесу / За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: АА Тандем. 2019 C. 192-199.
Інше0Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». Коломоєць Т. О., Макаренков О.Л., та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. 2019Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». Коломоєць Т. О., Макаренков О.Л., та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий Дім «Гельветика», 2019. 588 с.
Інше0Міжнародне приватне право: Практикум: для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки "Правознавство" - Запоріжжя: ЗНУ, 2015.2015Міжнародне приватне право: Практикум: для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки "Правознавство" - Запоріжжя: ЗНУ, 2015. За загальною редакцією Бичківський О. О., Болокан І. В. м. Запоріжжя: Практикум , 2015. 63 с.