Публікації

Зберегти у файл

Показані 81-100 із 13 540 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-06-13 10:59:15Роль ігри при навчанні іноземній мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов)2024Рось С. В.------------------Рось С. В. Роль ігри при навчанні іноземній мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов). The 10th International scientific and practical conference “Current challenges of science and education” (June 3-5, 2024) MDPC Publishing, Berlin, Germany. Берлін: MDPC Publishing, Berlin, Germany, 2024. C. 467-469. URL: ------------------.
Навчальний посібник02024-06-13 12:04:31Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням2024Бессарабова О. В. Богдановська Н. В. Кальонова І. Страколист Г. М.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19187Бессарабова О. В., Богдановська Н. В., Кальонова І., Страколист Г. М. Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням. За загальною редакцією Бессарабова О. . Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 140 с.
Методичні рекомендації02024-06-13 12:13:27методичні вказівки до самостійної роботи «Особливості спортивних травм ділянки плечового суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм 2024Макаренко Є. . Бессарабова О. . Макаренко О. .Макаренко Є. ., Бессарабова О. ., Макаренко О. . методичні вказівки до самостійної роботи «Особливості спортивних травм ділянки плечового суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм. Дніпро: ПДАБА, 2024. 30 с.
Методичні рекомендації02024-06-13 12:12:34методичні вказівки до самостійної роботи «Травми кульшового та колінного суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм2024Макаренко О. . Бессарабова О. В.Макаренко О. ., Бессарабова О. В. методичні вказівки до самостійної роботи «Травми кульшового та колінного суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм. Дніпро: ПДАБА, 2024. 35 с.
Навчальний посібник02024-06-13 19:21:45Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей 2024Стасик М. В. Стадніченко О. О. Шульга О. О. Ласкава Ю.Стасик М. В., Стадніченко О. О., Шульга О. О., Ласкава Ю. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей. За загальною редакцією Стасик М. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 217 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-14 09:13:02Проблемність у використанні фемінітивів2024Шульга О. О.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pdatu.edu.ua/images/struktura/nnido/kaf-ukrmova/zmkjune24.pdfШульга О. О. Проблемність у використанні фемінітивів. Актуальні питання сучасної гуманітаристики: комунікативно-культурологічний аспект : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 14 травня 2024 року) Кам'янець-Подільський: ЗВО "ПДУ", 2024. C. 65-67. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pdatu.edu.ua/images/struktura/nnido/kaf-ukrmova/zmkjune24.pdf.
Монографії, видані у співавторстві02024-06-16 15:39:26Explanation of the concept «freedom» in migration transformations of the east and west 2024Білокопитов В. В. Ель Гуессаб К. M.https://doi.org/10.30525/978-9934-26-406-1-13Білокопитов В. В., Ель Гуессаб К. M. Explanation of the concept «freedom» in migration transformations of the east and west. В кн.: Traditions and new scientific strategies in the context of global transformation of society : Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024. 456 p. pp 317-342 Riga: Baltija Publishing. 2024 C. 317-342. . URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-406-1-13.
Монографії, видані у співавторстві02024-06-16 15:44:16The aspects of migration realities: international cooperation, academic mobility2024Білокопитов В. В. Білокопитова Н. І.https://doi.org/10.30525/978-9934-26-434-4-4 Білокопитов В. В., Білокопитова Н. І. The aspects of migration realities: international cooperation, academic mobility. В кн.: Ukrainian universities amidst new realities: the conservation of scientific and human resources : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2024. 408 p Riga, : Baltija Publishing. 2024 C. 61-77. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-434-4-4 .
Публікація в періодичному виданні02024-06-16 15:51:39Нелегальна міграція та її вплив на державну безпеку2024Білокопитов В. В.http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/52_2024/4.pdf Білокопитов В. В. Нелегальна міграція та її вплив на державну безпеку. «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» № 52 (2024), . 2024. № 52. C. 70-85. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/52_2024/4.pdf .
Тези доповіді на конференціях02024-06-16 15:57:40Сучасні аспекти інтелектуальної міграції2024Білокопитов В. В.https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/8b3fd43e878ead8dc671ad9bbcba1a40.pdf Білокопитов В. В. Сучасні аспекти інтелектуальної міграції. Міжнародна науково-практична конференція, Фундаментальні та прикладні проблеми суспільства: історія, сьогодення, майбутнє. Державний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна) (11 квітня 2024 року) Київ: Державний торговельно-економічний університет, 2024. C. 189-192. URL: https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/8b3fd43e878ead8dc671ad9bbcba1a40.pdf .
Тези доповіді на конференціях02024-06-16 16:01:22Сучасна проблематика академічної міграції: український вимір 2024Білокопитов В. В.https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdf Білокопитов В. В. Сучасна проблематика академічної міграції: український вимір. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2024»: у 5 т. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 2 C. 10-12. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdf .
Тези доповіді на конференціях02024-06-16 16:05:26Комунікативна компетентність як інтегруючий соціум чинник2024Білокопитов В. В. Ель Гуессаб К. M. Білокопитова Н. І.https://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/2024/05/mater_31_05_24.pdf Білокопитов В. В., Ель Гуессаб К. M., Білокопитова Н. І. Комунікативна компетентність як інтегруючий соціум чинник. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта: філософські, соціально-економічні, поведінкові аспекти»: збірник матеріалів (18 квітня 2024, м. Херсон-Кропивницький, Україна) Херсон-Кропивницький: ХДАЕУ, 2024. C. 58-61. URL: https://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/2024/05/mater_31_05_24.pdf .
Навчально-методичний посібник02024-06-16 21:56:19Основи вивчення другої іноземної мови (іспанської) : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Переклад (англійський)».2024Шовкопляс Ю. О. Каніболоцька О. А. Рось С. В.Шовкопляс Ю. О., Каніболоцька О. А., Рось С. В. Основи вивчення другої іноземної мови (іспанської) : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Переклад (англійський)». Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 124 с.
Публікація в періодичному виданні02024-06-17 04:49:49Standardizing the Wastewater Composition in Order to Minimize the Eutrophication Risk for the Reservoir2024Proskurnin О. . Tsapko N. . Ivashchenko Т. . Vasilenko S. . Belokon K. . Zakharchenko N. . Yurchenko A. . Teliura N. .http://www.jeeng.net/Standardizing-the-Wastewater-Composition-in-Order-to-Minimize-the-Eutrophication,186822,0,2.htmlProskurnin О. ., Tsapko N. ., Ivashchenko Т. ., Vasilenko S. ., Belokon K. ., Zakharchenko N. ., Yurchenko A. ., Teliura N. . Standardizing the Wastewater Composition in Order to Minimize the Eutrophication Risk for the Reservoir. Journal of Ecological Engineering. 2024. № 25(6). C. 144-152. URL: http://www.jeeng.net/Standardizing-the-Wastewater-Composition-in-Order-to-Minimize-the-Eutrophication,186822,0,2.html.
Тези доповіді на конференціях02024-06-17 08:24:06Роль ігри при навчанні іноземнійй мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов).2024Мамедова А. І. Рось С. В.https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-3-5.06.24.pdfМамедова А. І., Рось С. В. Роль ігри при навчанні іноземнійй мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов). The 10th International scientific and practical conference “Current challenges of science and education” Берлін: MDPC Publishing, 2024. C. С.467-469. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-3-5.06.24.pdf.
Навчально-методичний посібник02024-06-17 15:52:31Національна та регіональна економіка : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Інформаційна економіка» 2024Метеленко Н. Г. Оглобліна В. О. Коваленко В. Л. Попова А. О. Голомб В. В.УДКМетеленко Н. Г., Оглобліна В. О., Коваленко В. Л., Попова А. О., Голомб В. В. Національна та регіональна економіка : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Інформаційна економіка». м.Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 150 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-17 18:36:24Аcademic integrity in the educational and scientific space of Ukraine: present challenges and perspectives2024Sushchenko L. .https://drive.google.com/file/d/1ntc5_P9XEUU6unATrksxmKh0yBOK699M/viewSushchenko L. . Аcademic integrity in the educational and scientific space of Ukraine: present challenges and perspectives. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука крізь виклики сьогодення» (15-17 травня 2024 р.) Запоріжжя: -, 2024. № Вип. 2 (57) C. -. URL: https://drive.google.com/file/d/1ntc5_P9XEUU6unATrksxmKh0yBOK699M/view.
Тези доповіді на конференціях02024-06-17 19:49:29Особливості викладання гімнастики в закладах середньої освіти в умовах пандемії та військового стану 2024Пономарьов В. О. Царенко К. В.http://www.economics.in.uaПономарьов В. О., Царенко К. В. Особливості викладання гімнастики в закладах середньої освіти в умовах пандемії та військового стану. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Рівне: ЦФЕНД, 2024. C. 21-22. URL: http://www.economics.in.ua.
Публікація в періодичному виданні02024-06-18 10:23:31ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ ІННОВАЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ2024Захарчук С. . Тищенко В. О. Синиця А. Конох А. А.http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/4169Захарчук С. ., Тищенко В. О., Синиця А., Конох А. А. ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ ІННОВАЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ. Фізичне виховання та спорт. 2024. № 1. C. 55-60. URL: http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/4169.
Публікація в періодичному виданні02024-06-18 10:24:56ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ»2024Тищенко В. О. Соколова О.http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/4178Тищенко В. О., Соколова О. ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ». Фізичне виховання та спорт. 2024. Т. 1. C. 113-119.. URL: http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/4178.