Публікації

Зберегти у файл

Показані 141-160 із 13 541 запису.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Методичні рекомендації12024-01-29 18:26:45Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт магістра для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальноссті "Філологія" освітньо-професійної програми "Українська мова та література"2023Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт магістра для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальноссті "Філологія" освітньо-професійної програми "Українська мова та література". За загальною редакцією Горбач Н. В., Проценко О. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. 61 с.
Публікація в періодичному виданні1+2024-01-30 08:55:06Забруднення морського простору: окремі аспекти законодавчого регулювання2023Колпаков В. К. Курінний Є. В. Шарая А. А.http://www.lsej.org.ua/4_2023/193.pdfКолпаков В. К., Курінний Є. В., Шарая А. А. Забруднення морського простору: окремі аспекти законодавчого регулювання. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 4. C. 796– 799. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2023/193.pdf.
Публікація в періодичному виданні1+2024-01-30 08:57:06Адміністративна процедура оцінки впливу на довкілля як необхідна передумова захисту морського простору2023Колпаков В. К. Курінний Є. В. Шарая А. А.http://www.legalposition.umsf.in.ua/archive/2023/2/43.pdfКолпаков В. К., Курінний Є. В., Шарая А. А. Адміністративна процедура оцінки впливу на довкілля як необхідна передумова захисту морського простору. Правова позиція. 2023. № 2 (39). C. 215–219. URL: http://www.legalposition.umsf.in.ua/archive/2023/2/43.pdf.
Методичні рекомендації12024-02-02 20:27:54Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра2023Кальонова І. Богдановська Н. В. Бессарабова О. .Кальонова І., Богдановська Н. В., Бессарабова О. . Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра. За загальною редакцією Бессарабова О. . Запоріжжя: ЗНУ, 2023. 68 с.
Інше12024-02-05 09:49:39Економічна освіта в ЗНУ: навчальний процес очима студентів економічного факультету2023Економічна освіта в ЗНУ: навчальний процес очима студентів економічного факультету. За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: Запоріжжя: Запорізький національний університ, 2023. 76 с.
Навчальний посібник12024-02-07 09:57:48Фізичні процеси при пластичній деформації2023Бєлоконь Ю. О.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/1129460/mod_resource/content/1/НП.%20Фізичні%20процеси%20при%20пластичній%20деформації..pdfБєлоконь Ю. О. Фізичні процеси при пластичній деформації. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. 179 с.
Монографії, видані у співавторстві12024-02-09 05:53:07Використання методу статистичних випробувань (Монте-Карло) для оцінки рівня екологічної безпеки скидання стічних вод2023Проскурнін О. А. Бєлоконь К. В. Дем’янова О. О. Цапко Н. С.https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2023/dec/32627/vodopostachannyaivodovidvedennyamonografiya2023_3.pdf, DOI https://doi.org/10.51500/7826-38-4Проскурнін О. А., Бєлоконь К. В., Дем’янова О. О., Цапко Н. С. Використання методу статистичних випробувань (Монте-Карло) для оцінки рівня екологічної безпеки скидання стічних вод. В кн.: Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг : колективна монографія / За загальною редакцією Мальованого М. С. Київ: Яроче́нко Я. В.. 2023 C. 40-52. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2023/dec/32627/vodopostachannyaivodovidvedennyamonografiya2023_3.pdf, DOI https://doi.org/10.51500/7826-38-4.
Публікація в періодичному виданні12024-03-12 23:18:46Оцінка ризику для здоров’я населення від техногенного навантаження на атмосферне повітря м. Запоріжжя2023Бєлоконь К. В. Мальований М. С. Тарабан Є. В.http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2023/5/5.pdfБєлоконь К. В., Мальований М. С., Тарабан Є. В. Оцінка ризику для здоров’я населення від техногенного навантаження на атмосферне повітря м. Запоріжжя. Екологічні науки. 2023. № 5(50). C. 30-36. URL: http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2023/5/5.pdf.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1872024-02-11 11:23:46Економетрія2023Шапуров О. О.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=13064Шапуров О. О. Економетрія. 2023.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1872024-02-11 11:24:39Міжнародна економіка2023Шапуров О. О.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8232Шапуров О. О. Міжнародна економіка. 2023.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів11002024-02-11 11:25:55Стратегічне управління бізнесом2023Шапуров О. О.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=11079Шапуров О. О. Стратегічне управління бізнесом. 2023.
Навчально-методичний посібник12024-02-11 18:11:33Метеорологія і кліматологія : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. "Технології захисту навколишнього середовища" освіт.-проф. програми "Технології захисту навколишнього середовища"2023Бєлоконь К. В. Манідіна Є. А.Бєлоконь К. В., Манідіна Є. А. Метеорологія і кліматологія : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. "Технології захисту навколишнього середовища" освіт.-проф. програми "Технології захисту навколишнього середовища". Запоріжжя: ЗНУ, 2023. 160 с.
Навчально-методичний посібник12024-02-11 18:21:18Виробнича санітарія : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. 263 "Цив. безпека" освіт.-проф. програми "Охорона праці"2023Бєлоконь К. В. Манідіна Є. А. Тарабан Є. В.Бєлоконь К. В., Манідіна Є. А., Тарабан Є. В. Виробнича санітарія : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. 263 "Цив. безпека" освіт.-проф. програми "Охорона праці". Запоріжжя: ЗНУ, 2023. 264 с.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів11002024-02-28 17:22:32Біохімія лікарських рослин2022Литвиненко Р. О.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=269Литвиненко Р. О. Біохімія лікарських рослин. 2022.
Тези доповіді на конференціях12023-12-22 09:26:01Удосконалення автоматизації обліку та аудиту основних засобів підприємства2023Птіцина Л. Пожуєв А. В. Манін А. А.https://www.znu.edu.ua/ukr/university/11929Птіцина Л., Пожуєв А. В., Манін А. А. Удосконалення автоматизації обліку та аудиту основних засобів підприємства. Міжнародна науково-практична конференція Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету «СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ТЕХНІЧНІЙ НАУКОВИХ СФЕРАХ» Запоріжжя: ІННІ, 2023. Запоріжжя: ІННІ, ЗНУ, 2023. C. 1-3. URL: https://www.znu.edu.ua/ukr/university/11929.
Методичні рекомендації12023-12-22 12:24:28Міжнародна економіка : методичні рекомендації до проходження виробничої практики для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»2023Переверзєва А. В. Дугієнко Н. О. Венгерська Н. С.Переверзєва А. В., Дугієнко Н. О., Венгерська Н. С. Міжнародна економіка : методичні рекомендації до проходження виробничої практики для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». Запоріжжя: ЗНУ, 2023. 59 с.
Підручник12024-03-12 07:02:32Основи управління якістю сільськогосподарських ґрунтів: стандарти та практики Європейського Союзу. Європейський проєкт EUROLAND («Європейські практики в управлінні землями сільськогосподарського призначення»).2023Волков В. П. Бондар О. Г. Переверзєва А. В. Полякова І. О.Волков В. П., Бондар О. Г., Переверзєва А. В., Полякова І. О. Основи управління якістю сільськогосподарських ґрунтів: стандарти та практики Європейського Союзу. Європейський проєкт EUROLAND («Європейські практики в управлінні землями сільськогосподарського призначення»). Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В., 2023. 274 с.
Навчальний посібник12023-12-24 13:20:31Реконструкція будівель і споруд2023Мішук К. М.https://files.znu.edu.ua/8080/library/DocDescription;jsessionid=3C011E38D79D703AB00602DBFD9116CE?doc_id=1492256Мішук К. М. Реконструкція будівель і споруд. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. 113 с.
Методичні рекомендації12023-12-24 23:38:09Фінанси підприємств : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»2023Огренич (Швець) Ю. О.https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/handle/12345/17001Огренич (Швець) Ю. О. Фінанси підприємств : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023. 162 с.
Методичні рекомендації12023-10-11 17:52:12Масаж : методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійних програм «Фізичне виховання», «Спорт»2023Іванська О. В.Іванська О. В. Масаж : методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійних програм «Фізичне виховання», «Спорт». Запоріжжя: Запоріжжя : Запорізький національний універси, 2023. 42 с.