Публікації

Зберегти у файл

Показані 141-160 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Роль бізнес-планування у інноваційному розвитку сучасних підприємств.2020Щебликіна І.Щебликіна І. Роль бізнес-планування у інноваційному розвитку сучасних підприємств. Innovative Educational Technologies: Europian Experience and its Application in Training in Economics and Management Польща: Poland: WSBiP, 2020. C. 124-126.
Тези доповіді на конференціях0Проблеми ефективного управління оборотними активами промислового підприємства2020Щебликіна І.Щебликіна І. Проблеми ефективного управління оборотними активами промислового підприємства. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки Дубляни: Видавництво ЛНАУ, 2020. C. 172-173.
Методичні рекомендації02024-03-03 07:26:24Фінансові послуги : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»2024Щебликіна І.Щебликіна І. Фінансові послуги : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит». Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 121 с.
Тези доповіді на конференціях02023-12-24 08:33:52Механізм управління заборгованостями підприємства2023Щебликіна І.Щебликіна І. Механізм управління заборгованостями підприємства. Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. С. 156-158.
Тези доповіді на конференціях02023-12-24 08:35:48Соціальний розвиток колективу організації як фактор підвищення рівня управління персоналом в сучасних умовах2023Щебликіна І.Щебликіна І. Соціальний розвиток колективу організації як фактор підвищення рівня управління персоналом в сучасних умовах. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. С. 208-209.
Методичні рекомендації02023-02-25 16:39:08Аналіз фондового ринку2022Щебликіна І.Щебликіна І. Аналіз фондового ринку. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. 196 с.
Тези доповіді на конференціях02023-02-25 16:11:42Механізм управління заборгованостями підприємства2022Щебликіна І.Щебликіна І. Механізм управління заборгованостями підприємства. Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2022. C. 85-87.
Тези доповіді на конференціях02023-02-25 16:14:16Значення кадрової безпеки в діяльності сучасних підприємств2022Щебликіна І.Щебликіна І. Значення кадрової безпеки в діяльності сучасних підприємств. Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2022. C. 123-124.
Тези доповіді на конференціях02023-02-25 16:17:25Особливості вдосконалення фінансової політики підприємства в кризових умовах2022Щебликіна І.Щебликіна І. Особливості вдосконалення фінансової політики підприємства в кризових умовах. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2022. C. 147-148.
Тези доповіді на конференціях0Управління вибором напрямків і варіантів інноваційного розвитку підприємства2018Щебликіна І. Щебликіна З. В.Щебликіна І., Щебликіна З. В. Управління вибором напрямків і варіантів інноваційного розвитку підприємства. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2018. C. 64-66.
Тези доповіді на конференціях0Проблеми формування ефективної політики управління оборотними активами підприємства2019Щебликіна І. Щебликіна З.Щебликіна І., Щебликіна З. Проблеми формування ефективної політики управління оборотними активами підприємства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів». Покровськ: Вид-во Покровськ, 2019. Т. 2 C. 292-295.
Стаття в книзі0Механізм управління оборотними активами підприємства2019Щебликіна І. Щебликіна З.Щебликіна І., Щебликіна З. Механізм управління оборотними активами підприємства. В кн.: Щебликіна І., Щебликіна З. Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія ЗНУ: Вид-во ЗНУ. 2019 C. 25-26.
Тези доповіді на конференціях02023-02-25 16:00:25Особливості управління сучасним підприємством на засадах інноваційного маркетингу2021Щебликіна І. Щебликіна З.Щебликіна І., Щебликіна З. Особливості управління сучасним підприємством на засадах інноваційного маркетингу. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. C. 407-411.
Тези доповіді на конференціях02023-02-25 16:09:17Проблеми фінансування інноваційної діяльності в Україні2021Щебликіна І. Щебликіна З.Щебликіна І., Щебликіна З. Проблеми фінансування інноваційної діяльності в Україні. Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2021. C. 115-116.
Тези доповіді на конференціях02023-02-25 16:22:13Проблеми впровадження стратегічного управління фінансовою захищеністю підприємств в Україні2022Щебликіна І. Щебликіна З.https://scientific-rating.znu.edhttps://scientific-rating.znu.edu.ua/index.php?r=publication%2Fjoin&id=23762&users%5B0%5D=174u.ua/index.php?r=publication%2Fjoin&id=23762&users%5B0%5D=174Щебликіна І., Щебликіна З. Проблеми впровадження стратегічного управління фінансовою захищеністю підприємств в Україні. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, Дубляни: Видавництво ЛНУП, 2022. Т. 1 C. 230-233. URL: https://scientific-rating.znu.edhttps://scientific-rating.znu.edu.ua/index.php?r=publication%2Fjoin&id=23762&users%5B0%5D=174u.ua/index.php?r=publication%2Fjoin&id=23762&users%5B0%5D=174.
Тези доповіді на конференціях02023-02-25 16:27:34Роль комунікацій в управлінській діяльності підприємств2021Щебликіна І. Щебликіна З.Щебликіна І., Щебликіна З. Роль комунікацій в управлінській діяльності підприємств. Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах глобальних викликів сьогодення Мелітополь: Видавництво МДПУ, 2021. C. 207-209.
Тези доповіді на конференціях02023-02-25 16:30:53Управління інноваціями як необхідна умова ефективного менеджменту промислових підприємств2021Щебликіна І. Щебликіна З.Щебликіна І., Щебликіна З. Управління інноваціями як необхідна умова ефективного менеджменту промислових підприємств. Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах глобальних викликів сьогодення Мелітополь: Видавництво МДПУ, 2021. C. 210-215.
Тези доповіді на конференціях02023-02-28 14:16:56Ризик-менеджмент як складова формування організаційно-функціональної структури фінансових служб підприємства2020Щебликіна І. Щебликіна З.Щебликіна І., Щебликіна З. Ризик-менеджмент як складова формування організаційно-функціональної структури фінансових служб підприємства. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації Мелітополь: Мелітопольська друкарня, 2020. C. 42-43.
Публікація в періодичному виданні02022-04-09 08:47:03The financial market as the basis of economic corporate development.2020Щебликіна І. Щебликіна З.Щебликіна І., Щебликіна З. The financial market as the basis of economic corporate development. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки. 2020. № 2(46). C. 111-115.
Публікація в періодичному виданні02022-04-09 08:42:28Тhe theoretical essence and the importance of intellectual property in the activities of domestic enterprises. 2020Щебликіна І. Щебликіна З.Щебликіна І., Щебликіна З. Тhe theoretical essence and the importance of intellectual property in the activities of domestic enterprises. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки. 2020. № 3 (47). C. 63-67.