Публікації

Зберегти у файл

Показані 121-140 із 13 537 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Функціонально-семантичні поля оцінності, емотивності, експресивності та відношення між ними2018Щербак Г. В.http://tsj.kherson.ua/archive/2018/1/part_1/22.pdfЩербак Г. В. Функціонально-семантичні поля оцінності, емотивності, експресивності та відношення між ними. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». 2018. Т. 1. № 1. C. 111-118. URL: http://tsj.kherson.ua/archive/2018/1/part_1/22.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Конотація як об'єкт лігвістичних досліджень2017Щербак Г. В.http://sites.znu.edu.ua/nova_filologia//issues/nf-2017-72.pdfЩербак Г. В. Конотація як об'єкт лігвістичних досліджень. Нова філологія. 2017. № 72. C. 174-179. URL: http://sites.znu.edu.ua/nova_filologia//issues/nf-2017-72.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Застосування чарлідінгу у фізичному вихованні школярів2019Щедрина Д. Коваленко Ю.Щедрина Д., Коваленко Ю. Застосування чарлідінгу у фізичному вихованні школярів. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали ХІХ Міжнародної наук.-прак. Конф. Молодих вчених Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. C. С.157-162.
Інше02022-01-13 16:43:20Діти з особливими потребами в освітньому просторі України: бібліографічний покажчик2017Щеглова Ю. . Маслова М. В. Мацієвська А. В. Клопота Є.URL: zounb.zp.ua/node/5808 Щеглова Ю. ., Маслова М. В., Мацієвська А. В., Клопота Є. Діти з особливими потребами в освітньому просторі України: бібліографічний покажчик. За загальною редакцією Пішванова Т. . Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2017. 256 с.
Тези доповіді на конференціях02022-10-09 07:53:58Значення кадрової безпеки в діяльності сучасних підприємств2022Щебликіна І. О.Щебликіна І. О. Значення кадрової безпеки в діяльності сучасних підприємств. Управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави: зб. матеріалів XVI міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя: ЗНУ, 2022. C. с.123-124.
Тези доповіді на конференціях02022-10-09 07:59:13Проблеми впровадження стратегічного управління фінансовою захищеністю підприємств в Україні2022Щебликіна І. О. Щебликіна З. В.http://www.lnau.edu.ua/lnau/attachments/6313_%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%A2%D0%95%D0%97%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201.pdfЩебликіна І. О., Щебликіна З. В. Проблеми впровадження стратегічного управління фінансовою захищеністю підприємств в Україні. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн V-4: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Дубляни: ЛНУП, 2022. Т. 1 C. с. 230-233. URL: http://www.lnau.edu.ua/lnau/attachments/6313_%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%A2%D0%95%D0%97%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Стратегії інноваційного розвитку підприємства у розрізі сучасних економічних проблем2019Щебликіна І. О. Щебликіна З. В.Щебликіна І. О., Щебликіна З. В. Стратегії інноваційного розвитку підприємства у розрізі сучасних економічних проблем. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. . 2019. № 2. C. 55-60.
Тези доповіді на конференціях0Проблеми фінансування інноваційної діяльності в Україні2021Щебликіна І. О. Щебликіна З. В.Щебликіна І. О., Щебликіна З. В. Проблеми фінансування інноваційної діяльності в Україні. Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. С.11-112.
Публікація в періодичному виданні02022-10-09 07:51:04Розвиток фондового ринку як фактору інвестиційної привабливості економіки України2022Щебликіна І. О. Щебликіна З. В. Непомняща В. І. Хапрова Д. В.Щебликіна І. О., Щебликіна З. В., Непомняща В. І., Хапрова Д. В. Розвиток фондового ринку як фактору інвестиційної привабливості економіки України. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки: збірник наукових праць . 2022. № 2. C. 110-117.
Публікація в періодичному виданні02022-10-09 07:48:22Особливості організації маркетингової діяльності ринку тютюнових виробів2022Щебликіна І. О. Щебликіна З. В. Лабенська Ю. Д.Щебликіна І. О., Щебликіна З. В., Лабенська Ю. Д. Особливості організації маркетингової діяльності ринку тютюнових виробів. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки : збірник наукових праць. 2022. № 1. C. 111-116.
Публікація в періодичному виданні0Рост производительности труда как необходимое условие эффективной работы промышленных предприятий2018Щебликіна І. О. Щебликіна З. В. Фесенко Я. С.Щебликіна І. О., Щебликіна З. В., Фесенко Я. С. Рост производительности труда как необходимое условие эффективной работы промышленных предприятий. Уральский научный вестник. 2018. № 1(166). C. 20-25.
Тези доповіді на конференціях0Туристично-пізнавальні заходи як інструмент корпоративної культури в питаннях культурного розвитку трудового колективу2018Щебликіна І. О. Щебликіна З. В. Прощенко А. А.Щебликіна І. О., Щебликіна З. В., Прощенко А. А. Туристично-пізнавальні заходи як інструмент корпоративної культури в питаннях культурного розвитку трудового колективу. Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції «Передова наука -2018» 30 квітня-7 травня 2018р. Шефілд: Sheffield.Science and education LTD, 2018. C. 44-46.
Публікація в періодичному виданні0Планування витрат як передумова ефективної підприємницької діяльності2018Щебликіна І. О. Щебликіна З. В. Полякова М. А.Щебликіна І. О., Щебликіна З. В., Полякова М. А. Планування витрат як передумова ефективної підприємницької діяльності. Збірник наукових праць «Nauka i studia». 2018. № 4 (184). C. 110-115.
Публікація в періодичному виданні0Оцінка кадпрового персоналу організації у сучасних умовах господарювання2018Щебликіна І. О. Дубина О. Ю.Щебликіна І. О., Дубина О. Ю. Оцінка кадпрового персоналу організації у сучасних умовах господарювання. Вісник Запорізького національного університету. 2018. № 1 (37). C. 25-30.
Методичні рекомендації02022-01-26 10:54:59Інноваційний розвиток підприємств : методичні рекомендації до самостійної роботи2019Щебликіна І.Щебликіна І. Інноваційний розвиток підприємств : методичні рекомендації до самостійної роботи. ЗНУ: Вид-во ЗНУ, 2019. 99 с.
Конспект лекцій02022-01-26 10:54:17Фінансові системи зарубіжних країн : конспект лекцій2019Щебликіна І.Щебликіна І. Фінансові системи зарубіжних країн : конспект лекцій. ЗНУ: Вид-во ЗНУ, 2019. 125 с.
Тези доповіді на конференціях0Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури2019Щебликіна І.Щебликіна І. Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури. Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» (18-19 квітня 2019 р.) / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. 314 с. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2019. C. 62-63.
Методичні рекомендації02022-01-26 10:53:46Фінансові системи зарубіжних країн: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит».2020Щебликіна І.Щебликіна І. Фінансові системи зарубіжних країн: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит». ЗНУ: Вид-во ЗНУ, 2020. 76 с.
Методичні рекомендації02023-02-25 16:39:08Аналіз фондового ринку2022Щебликіна І.Щебликіна І. Аналіз фондового ринку. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. 196 с.
Тези доповіді на конференціях02023-02-25 16:11:42Механізм управління заборгованостями підприємства2022Щебликіна І.Щебликіна І. Механізм управління заборгованостями підприємства. Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2022. C. 85-87.