Публікації

Зберегти у файл

Показані 101-120 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Навчальний посібник0Друга іноземна мова (німецька): Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»2020Юдіна О. В. Вязова Р. В.Юдіна О. В., Вязова Р. В. Друга іноземна мова (німецька): Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». м. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 95 с.
Навчальний посібник02022-10-02 16:34:18Німецька мова : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Країнознавство»2021Юдіна О. В. Вязова Р. В.Юдіна О. В., Вязова Р. В. Німецька мова : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Країнознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 95 с.
Методичні рекомендації02022-10-02 16:37:25Німецька мова : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Країнознавство». 2022Юдіна О. В. Вязова Р. В.Юдіна О. В., Вязова Р. В. Німецька мова : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Країнознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2022. 68 с.
Методичні рекомендації0Друга іноземна мова (німецька) : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». 2017Юдіна О. В. Вязова Р. В. Хомяк Л. В.Юдіна О. В., Вязова Р. В., Хомяк Л. В. Друга іноземна мова (німецька) : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 53 с.
Публікація в періодичному виданні02022-02-01 12:19:19Іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти до професійно орієнтованої міжкультурної комунікації. 2021Юдіна О. В. Вязова Р. В. Компанієць Л. Г.https://lingvj.oa.edu.ua/Юдіна О. В., Вязова Р. В., Компанієць Л. Г. Іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти до професійно орієнтованої міжкультурної комунікації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. 2021. № Вип. 12(80). . C. С. 173-176. . URL: https://lingvj.oa.edu.ua/.
Навчальний посібник0Німецька мова : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Країнознавство»2019Юдіна О. В. Вязова Р.Юдіна О. В., Вязова Р. Німецька мова : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Країнознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 99 с.
Публікація в періодичному виданні0Формування у студентів іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності з використанням Інтернет-ресурсів 2016Юдіна О. .Юдіна О. . Формування у студентів іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності з використанням Інтернет-ресурсів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки . 2016. № 1. C. 328-334.
Публікація в періодичному виданні0Педагогічні аспекти навчання студентів іншомовної ділової міжкультурної комунікації2015Юдіна О.Юдіна О. Педагогічні аспекти навчання студентів іншомовної ділової міжкультурної комунікації. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки . 2015. № 2. C. 364-371.
Робоча програма0Німецька мова : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії освітньо-професійна програма «Країнознавство» 2021Юдіна О.URL: https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=3407Юдіна О. Німецька мова : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії освітньо-професійна програма «Країнознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
Робоча програма02022-01-17 18:14:38Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості. Робоча програма навчальної дисципліни циклу вільного вибору бакалаврів в межах університету спеціальності 073 «Менеджмент»2022Юдіна О.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=14310Юдіна О. Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості. Робоча програма навчальної дисципліни циклу вільного вибору бакалаврів в межах університету спеціальності 073 «Менеджмент». Запоріжжя: ЗНУ, 2022.
Тези доповіді на конференціях0Ефективність ділових комунікацій в туризмі2020Юдіна О. Голобородько Г.http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2019/tom_3.pdfЮдіна О., Голобородько Г. Ефективність ділових комунікацій в туризмі. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020» : у 5 т. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 3 C. С.19-20. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2019/tom_3.pdf.
Робоча програма02022-01-17 18:08:36Англійська мова ділової комунікації. Робоча програма навчальної підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійні програми: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекон2022Юдіна О. Вязова Р.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=12154Юдіна О., Вязова Р. Англійська мова ділової комунікації. Робоча програма навчальної підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійні програми: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекон. Запоріжжя: ЗНУ, 2022.
Публікація в періодичному виданні02024-02-29 20:17:28Щука Г.П., Венгерська Н.С., Безрученков Ю.В. Автентична кухня як основа розвитку ринку гастрономічного туризму Закарпаття2023Щука Г. Венгерська Н. Безрученков Ю.https://journals.nupp.edu.ua/eir/article/view/3195Щука Г., Венгерська Н., Безрученков Ю. Щука Г.П., Венгерська Н.С., Безрученков Ю.В. Автентична кухня як основа розвитку ринку гастрономічного туризму Закарпаття. Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. 2023. № 4 (91) . C. 59-67. URL: https://journals.nupp.edu.ua/eir/article/view/3195.
Тези доповіді на конференціях0Місце адвокатури в системі безоплатної вторинної правової допомоги: загальнотеоретичний аспект2020Щипанова О. О. Халімон В. Ю.http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE.pdfЩипанова О. О., Халімон В. Ю. Місце адвокатури в системі безоплатної вторинної правової допомоги: загальнотеоретичний аспект. Осінні наукові читання : Матеріали доповідей LІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Дніпро, 25 вересня 2020 року Дніпро: ДНУ, 2020. Т. 1 C. 74-79. URL: http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Правові можливості здійснення малих інвестиційних операцій резидентами України2019Щипанова О. О. Ралик О. М.Щипанова О. О., Ралик О. М. Правові можливості здійснення малих інвестиційних операцій резидентами України. Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 20 листопада 2019 року Запоріжжя: ЗНУ, 2019. C. 110-112.
Методичні рекомендації02024-05-15 17:04:24Цивільне та сімейне право: Загальна частина : методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Правознавство»2020Щипанова О. О. Алімов К. О.Щипанова О. О., Алімов К. О. Цивільне та сімейне право: Загальна частина : методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Правознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 60 с.
Тези доповіді на конференціях0Захист прав міноритарних акціонерів2020Щипанова О. О. Ігліна К. В.Щипанова О. О., Ігліна К. В. Захист прав міноритарних акціонерів. Запорізькі правові читання : матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19-20 травня 2020 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. C. 368-370.
Тези доповіді на конференціях0Здійснення та захист права акціонера на отримання дивідендів2020Щипанова О. О. Ігліна К.Щипанова О. О., Ігліна К. Здійснення та захист права акціонера на отримання дивідендів. Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 20 листопада 2020 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 97-99.
Тези доповіді на конференціях02022-01-30 17:50:53Посилення механізму захисту прав інвесторів у стартапах2019Щипанова О. . Ралик О. М.Щипанова О. ., Ралик О. М. Посилення механізму захисту прав інвесторів у стартапах. Майбутні юристи про проблеми права в Україні: збірник студентських наукових статей, присвячений дню юридичного факультету Запорізького національного університету 2019 року Запоріжжя: ЗНУ, 2019. C. 57-60.
Тези доповіді на конференціях02022-01-30 17:50:53Посилення механізму захисту прав інвесторів у стартапах2019Щипанова О. . Ралик О. М.Щипанова О. ., Ралик О. М. Посилення механізму захисту прав інвесторів у стартапах. Майбутні юристи про проблеми права в Україні: збірник студентських наукових статей, присвячений дню юридичного факультету Запорізького національного університету 2019 року Запоріжжя: ЗНУ, 2019. C. 57-60.