Публікації

Зберегти у файл

Показані 61-80 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів02023-01-26 10:49:17Лінгвокраїнознавство англомовних країн2021Юнацька А. Б.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=12440Юнацька А. Б. Лінгвокраїнознавство англомовних країн. 2021.
Навчальний посібник0Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності “Філологія” освітньо-професійної програми “Переклад (англійський)”2021Юнацька А. Б.Юнацька А. Б. Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності “Філологія” освітньо-професійної програми “Переклад (англійський)”. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 121 с.
Навчальний посібник0Основна іноземна мова (англійська): методичні рекомендації для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра професійного спрямування "Переклад (англійська мова)"— Запоріжжя: ЗНУ, 2018.— 82 с.2018Юнацька А. Б.Юнацька А. Б. Основна іноземна мова (англійська): методичні рекомендації для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра професійного спрямування "Переклад (англійська мова)"— Запоріжжя: ЗНУ, 2018.— 82 с. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 82 с.
Тези доповіді на конференціях0Еволюція подвійної ідентичності: соціолінгвістичний аспект2018Юнацька А. Б.Юнацька А. Б. Еволюція подвійної ідентичності: соціолінгвістичний аспект. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 28 лютого 2018 р. Київ: "Політехніка", 2018. C. 266-267.
Публікація в періодичному виданні02022-02-03 10:59:26Дидактичні передумови формування іншомовної комунікативної компетентності студентів на основі Інтернет-технологій 2017Юдіна О. В.http://visnykznu.org/issues/2017/2017-ped-1/23.pdfЮдіна О. В. Дидактичні передумови формування іншомовної комунікативної компетентності студентів на основі Інтернет-технологій. Педагогічні науки: теорія та практика. 2017. № 1(28) . C. 146-152. URL: http://visnykznu.org/issues/2017/2017-ped-1/23.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Методичні засади навчання студентів іноземної мови для ділового професійного спілкування 2016Юдіна О. В.Юдіна О. В. Методичні засади навчання студентів іноземної мови для ділового професійного спілкування. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки . 2016. № 3. C. 181-187.
Інше0Методика навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою2012Юдіна О. В.Юдіна О. В. Методика навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою. Запорожье: ЗНУ, 2012. 410 с.
Публікація в періодичному виданні0Удосконалення процесу іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації 2015Юдіна О. В.Юдіна О. В. Удосконалення процесу іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2015. № 56. C. 340-343.
Публікація в періодичному виданні0Навчання стратегій і тактик німецькомовної ділової міжкультурної комунікації у вищій школі 2014Юдіна О. В.Юдіна О. В. Навчання стратегій і тактик німецькомовної ділової міжкультурної комунікації у вищій школі. Нова філологія : збірник наукових праць.. 2014. № 65. C. 260-265.
Публікація в періодичному виданні0Критерії відбору текстів для навчання студентів професійно-орієнтованого міжкультурного спілкування німецькою мовою 2013Юдіна О. В.Юдіна О. В. Критерії відбору текстів для навчання студентів професійно-орієнтованого міжкультурного спілкування німецькою мовою. Нова філологія. Зб. наук. праць. . 2013. № 57. C. 197-201.
Тези доповіді на конференціях0Дидактичні можливості інформаційних технологій для навчання студентів іншомовного спілкування 2017Юдіна О. В.Юдіна О. В. Дидактичні можливості інформаційних технологій для навчання студентів іншомовного спілкування. Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka: teoria i praktyka – 2017” Przemysl : Nauka i studia, 2017. Т. 2 C. 47-50.
Тези доповіді на конференціях0Педагогічні умови формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності засобами Інтернет-ресурсів 2017Юдіна О. В.Юдіна О. В. Педагогічні умови формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності засобами Інтернет-ресурсів. Международная научная интернет-конференція «Практическое значение современных научных исследований ‘2017” 13-20 июня 2017 г. Одеса: КУПРИЕНКО СВ, 2017. Т. 3 № 6 C. 32-34.
Тези доповіді на конференціях0Pedagogical conditions of students’ foreign language training for business communication 2011Юдіна О. В.Юдіна О. В. Pedagogical conditions of students’ foreign language training for business communication. Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції Запорожье: ЗНУ, 2011. C. 195-197.
Публікація в періодичному виданні0. Система вправ для навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою2009Юдіна О. В.Юдіна О. В. . Система вправ для навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою. Іноземні мови. 2009. № 2. C. 35-40.
Публікація в періодичному виданні0Зміст і структура дидактичних матеріалів для навчання майбутніх менеджерів німецькомовного професійно орієнтованого міжкультурного спілкування2010Юдіна О. В.Юдіна О. В. Зміст і структура дидактичних матеріалів для навчання майбутніх менеджерів німецькомовного професійно орієнтованого міжкультурного спілкування. Іноземні мови. 2010. № 4. C. 42-48.
Публікація в періодичному виданні0Інтегроване навчання майбутніх менеджерів фахових дисциплін та іноземної мови на основі інформаційно-комунікаційних технологій2019Юдіна О. В.Юдіна О. В. Інтегроване навчання майбутніх менеджерів фахових дисциплін та іноземної мови на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2019. № 2. C. 339-349.
Тези доповіді на конференціях0Information technologies and business communication in training of qualified entrepreneurs2020Юдіна О. В.Юдіна О. В. Information technologies and business communication in training of qualified entrepreneurs. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 1 C. С.469-472.
Тези доповіді на конференціях0Підготовка майбутніх фахівців з агроменеджменту до іншомовної ділової комунікації2021Юдіна О. В.https://drive.google.com/file/d/1I3a15Q3aT8VPRXHJ9XZ97hdmi_ShDnE3/viewЮдіна О. В. Підготовка майбутніх фахівців з агроменеджменту до іншомовної ділової комунікації. ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ в рамках 20-ої агропромислової спеціалізованої виставки «АгроТехСервіс – 2021» Запорізької торгово-промислової палати Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 318-320. URL: https://drive.google.com/file/d/1I3a15Q3aT8VPRXHJ9XZ97hdmi_ShDnE3/view.
Робоча програма02023-03-06 18:03:35Іноземна мова : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка». 2022Юдіна О. В.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=14289Юдіна О. В. Іноземна мова : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка». Запоріжжя: ЗНУ, 2022.
Робоча програма02023-03-06 18:05:35Іноземна мова : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка». 2022Юдіна О. В.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=12124Юдіна О. В. Іноземна мова : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка». Запоріжжя: ЗНУ, 2022.