Публікації

Зберегти у файл

Показані 181-200 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-02-29 12:34:45Особливості формування ефективної системи антикризового управління підприємством2023Щебликіна І. Краснощок Я. В.Щебликіна І., Краснощок Я. В. Особливості формування ефективної системи антикризового управління підприємством. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: зб. матеріалів ХVIІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 19-20 жовтня 2023 р. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 232.
Стаття в книзі02024-02-29 13:06:11Застосування інструментів ризик-менеджменту в управлінні підприємством2023Щебликіна І. Краснощок Я. В.Щебликіна І., Краснощок Я. В. Застосування інструментів ризик-менеджменту в управлінні підприємством. В кн.: Інтеграція освіти, науки і бізнесу / За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: ЗНУ. 2023 C. 183.
Тези доповіді на конференціях02023-02-25 16:35:18Переваги та недоліки використання соціальних мереж підприємством2021Щебликіна І. Краснощок Я.Щебликіна І., Краснощок Я. Переваги та недоліки використання соціальних мереж підприємством. Актуальні питання сучасної економіки Умань: Видавництво УНУС, 2021. C. 277-278.
Стаття в книзі0Проблеми ефективного формування та використання прибутку підприємства2019Щебликіна І. Камінський В. Л.Щебликіна І., Камінський В. Л. Проблеми ефективного формування та використання прибутку підприємства. В кн.: Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія ЗНУ: Вид-во ЗНУ. 2019 C. 40-43.
Тези доповіді на конференціях0Проблеми формування прибутку промислового підприємства2019Щебликіна І. Камінський В. Л.Щебликіна І., Камінський В. Л. Проблеми формування прибутку промислового підприємства. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. 377 с. ЗНУ: Вид-во ЗНУ, 2019. C. 268-269.
Тези доповіді на конференціях02024-02-29 12:55:33Особливості формування та виконання бюджету об’єднаних територіальних громад під час воєнного стану2023Щебликіна І. Кайрачка Н. В.https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-9-11-10-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/.Щебликіна І., Кайрачка Н. В. Особливості формування та виконання бюджету об’єднаних територіальних громад під час воєнного стану. Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Kyiv, Ukraine. 2023. Київ: Київ, 2023. C. 1074-1078. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-9-11-10-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/..
Публікація в періодичному виданні0Аналіз діяльності «ПРАТ «СК «Оранта-Січ»2019Щебликіна І. Кікош В. .http://www.market-infr.od.ua/uk/Щебликіна І., Кікош В. . Аналіз діяльності «ПРАТ «СК «Оранта-Січ». Інфраструктура ринку : Електронний науково-практичний журнал. . 2019. № 31. C. 415-423. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/.
Тези доповіді на конференціях02024-02-29 12:43:15Міжбюджетні трансферти як інструмент фіскального оздоровлення територій2023Щебликіна І. Золотова Х. А.Щебликіна І., Золотова Х. А. Міжбюджетні трансферти як інструмент фіскального оздоровлення територій. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 19-20 жовтня 2023 р. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 114-116.
Тези доповіді на конференціях02024-02-29 12:50:38Сутність і переваги проєктної діяльності на підприємстві2023Щебликіна І. Доля К. М.Щебликіна І., Доля К. М. Сутність і переваги проєктної діяльності на підприємстві. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 19-20 жовтня 2023 р. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 230-232.
Стаття в книзі02024-02-29 13:02:20Суть бізнес-планування в системі управління підприємством та основні передумови його здійснення2023Щебликіна І. Дереза Б. В.Щебликіна І., Дереза Б. В. Суть бізнес-планування в системі управління підприємством та основні передумови його здійснення. В кн.: Інтеграція освіти, науки і бізнесу / За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: ЗНУ. 2023 C. 209.
Тези доповіді на конференціях02024-02-29 12:41:44Механізм забезпечення інноваційного розвитку на промисловому підприємстві2023Щебликіна І. Головін О. В.Щебликіна І., Головін О. В. Механізм забезпечення інноваційного розвитку на промисловому підприємстві. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 19-20 жовтня 2023 р. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 113-114.
Методичні рекомендації02024-03-03 07:27:43Бюджетна система : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»2024Щебликіна І. Герасимова В. О.Щебликіна І., Герасимова В. О. Бюджетна система : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит». Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 104 с.
Тези доповіді на конференціях0Особливості формування та використання фінансових ресурсів підприємства2019Щебликіна І. Бондарь Є. С.Щебликіна І., Бондарь Є. С. Особливості формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. 377 с. ЗНУ: Вид-во ЗНУ, 2019. C. 190-191.
Стаття в книзі0Сучасний стан споживчого кредитування в Україні2019Щебликіна І. Бай С.Щебликіна І., Бай С. Сучасний стан споживчого кредитування в Україні. В кн.: Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія ЗНУ: Вид-во ЗНУ. 2019 C. 30-33.
Тези доповіді на конференціях02024-02-29 12:49:18Особливості формування власного капіталу підприємства2023Щебликіна І. Ачкасов Д. Е.Щебликіна І., Ачкасов Д. Е. Особливості формування власного капіталу підприємства. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 19-20 жовтня 2023 р. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 229-230.
Стаття в книзі02024-02-29 13:07:54Оптимізація політики управління власним капіталом підприємства2023Щебликіна І. Ачкасов Д. Е.Щебликіна І., Ачкасов Д. Е. Оптимізація політики управління власним капіталом підприємства. В кн.: Інтеграція освіти, науки і бізнесу / За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: ЗНУ. 2023 C. 148.
Публікація в періодичному виданні0Феномен "країни" і "держави" у сучасному політичному дискурсі2020Шушлян В. І.Шушлян В. І. Феномен "країни" і "держави" у сучасному політичному дискурсі. Вісник лвівського університету Філософсько-політологічна студія. 2020. № 31. C. 203-2012.
Тези доповіді на конференціях02023-01-28 13:58:37Особливості дослідження сучасної державної політики у сфері культури2022Шушлян В. І.Шушлян В. І. Особливості дослідження сучасної державної політики у сфері культури. Матеріали XII міжнародної наукової конференції "Соціальне прогнозування та проектування майбутнього: зміни глобальної безпеки як виклик миротворенню та медіації" Запоріжжя: "КСК-Альяес", 2022. C. 84 - 86.
Тези доповіді на конференціях02023-03-11 23:30:29Інституційна складова зовнішньополітичного іміджування держави2021Шушлян В. І.Шушлян В. І. Інституційна складова зовнішньополітичного іміджування держави. Соціально-відповідальне суспільство: український та європейський контекст розвитку Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Мелітополь: ФО-П Однорог, 2021. C. 323.
Тези доповіді на конференціях02023-03-11 23:51:40Особливості неоструктуралістської парадигми в державному іміджмейкінгу2021Шушлян В.Шушлян В. Особливості неоструктуралістської парадигми в державному іміджмейкінгу. Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів, студентів, молодих вчених «Традиції та новації університетської науки в часі і просторі культури» Харків: НУЦЗ, 2021. C. 170.