Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Кластерне моделювання в політичному аналізі2015Яцина Ю. Кудінов І.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/7/64.pdfЯцина Ю., Кудінов І. Кластерне моделювання в політичному аналізі. Молодий вчений. 2015. № 7. C. 130 - 135. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/7/64.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько2011Яценко О. О.https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26682/1/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdfЯценко О. О. Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 2011. № 15. C. 397-400. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26682/1/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Три любові гетьмана Богдана Хмельницького: історична правда і художній домисел літературно-художньої інтерпретації жіночих образів2011Яценко О. О.https://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1092&path=ves-arkhiv/2011/filologichni-nauki/filologichni-nauki-----1-2011r-&category_code=filologichni-nauki-----1-2011r-Яценко О. О. Три любові гетьмана Богдана Хмельницького: історична правда і художній домисел літературно-художньої інтерпретації жіночих образів. Вісник Запорізького національного університету. Серія “Філологічні науки”. 2011. № 1. C. 67-75. URL: https://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1092&path=ves-arkhiv/2011/filologichni-nauki/filologichni-nauki-----1-2011r-&category_code=filologichni-nauki-----1-2011r-.
Публікація в періодичному виданні0Тип жінки-борця Козацької доби в українській літературі ХІХ-ХХ ст.2013Яценко О. О.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_4(1)__27.pdfЯценко О. О. Тип жінки-борця Козацької доби в українській літературі ХІХ-ХХ ст. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”. 2013. Т. 1. № 4(263). C. 187-196. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_4(1)__27.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Художня інтерпретація постаті Олени Стеткевич (Виговської) в українській літературі2012Яценко О. О.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2012_3_61.pdfЯценко О. О. Художня інтерпретація постаті Олени Стеткевич (Виговської) в українській літературі. Вісник Запорізького національного університету. Серія “Філологічні науки”. 2012. № 3. C. 357-369. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2012_3_61.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Художня біографія жіночих постатей Козацької доби в українській літературі кінця ХІХ-ХХ ст. 2013Яценко О. О.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_22_28.pdfЯценко О. О. Художня біографія жіночих постатей Козацької доби в українській літературі кінця ХІХ-ХХ ст. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”. 2013. № 22(281). C. 222-229. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_22_28.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Типи жінок-матерів Козацької доби в українській літературі кін. ХІХ-ХХ ст. 2013Яценко О. О.https://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1158&path=ves-arkhiv/2013/filologichni-nauki/filologichni-nauki-----2--2013-r-&category_code=filologichni-nauki-----2--2013-r-Яценко О. О. Типи жінок-матерів Козацької доби в українській літературі кін. ХІХ-ХХ ст. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. 2013. № 2. C. 158-162. URL: https://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1158&path=ves-arkhiv/2013/filologichni-nauki/filologichni-nauki-----2--2013-r-&category_code=filologichni-nauki-----2--2013-r-.
Публікація в періодичному виданні02024-02-23 13:42:48НОВІТНІ ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ МЕНЕДЖМЕНТУ2023Ястремська О. М. Гудима О. В. Єжелий Ю. О. Лук'янихін В. О.https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/837Ястремська О. М., Гудима О. В., Єжелий Ю. О., Лук'янихін В. О. НОВІТНІ ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ МЕНЕДЖМЕНТУ. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. . 2023. № 37. C. 465-472. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/837.
Тези доповіді на конференціях02023-12-18 10:02:00Виявлення національної ідентичності у проєктуванні айдентики та комунікаційного комплексу кав'ярні "Mriya"2023Ясик Д. . Чемерис Г. Ю.10.5281/zenodo.10372344Ясик Д. ., Чемерис Г. Ю. Виявлення національної ідентичності у проєктуванні айдентики та комунікаційного комплексу кав'ярні "Mriya". Дизайн, візуальне мистецтво та творчість: сучасні тенденції та технології : матеріали ІI міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя: ЗНУ, 2023. Т. 2 C. 139-143. URL: 10.5281/zenodo.10372344.
Публікація в періодичному виданні0Позитивність дискретної динамічної математичної моделі П. Леслі та її модифікацій2019Ярош А. О. Леонтьєва В. В. Кондрат’єва Н. О. Єлховська Я. А.http://web.znu.edu.ua/herald/pages/1769.ukr.htmlЯрош А. О., Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О., Єлховська Я. А. Позитивність дискретної динамічної математичної моделі П. Леслі та її модифікацій. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. 2019. № 1. C. 134-145. URL: http://web.znu.edu.ua/herald/pages/1769.ukr.html.
Тези доповіді на конференціях0Застосування нейронних мереж у розв’язанні диференціальних рівнянь2021Ярош А. О. Кудін О. В.Ярош А. О., Кудін О. В. Застосування нейронних мереж у розв’язанні диференціальних рівнянь. Збірка тез доповідей Дванадцятої Всеукраїнської, дев’ятнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2021. C. 79-80.
Публікація в періодичному виданні0Existential Paradigm in the Novel ¨The Goldfinch¨ by Donna Tartt2019Яроцька Є.Яроцька Є. Existential Paradigm in the Novel ¨The Goldfinch¨ by Donna Tartt. Smart Society,«The 1st Young Researchers’International Web Conference.March 20,2019»«Communication in expanding intellectual space ». 2019. Т. 1. № 3. C. 131-132.
Тези доповіді на конференціях0Своєрідність художнього світу у романі Донни Тартт «Shigol»2020Яроцька Є.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2531Яроцька Є. Своєрідність художнього світу у романі Донни Тартт «Shigol». DSpace at ZNU.Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології Запоріжжя: DSpace at ZNU, 2020. C. 1-2. URL: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2531.
Тези доповіді на конференціях0ХУДОЖНЯ МЕТАФОРА У РОМАНІ ДОННИ ТАРТТ «ЩИГОЛЬ»2021Яроцька Є.file:///C:/Users/%D1%81/Downloads/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A2%D0%95%D0%97_%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%96%D0%96%D0%AF%202021.pdfЯроцька Є. ХУДОЖНЯ МЕТАФОРА У РОМАНІ ДОННИ ТАРТТ «ЩИГОЛЬ». ХІІІ Міжнародної наукової конференції «ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ У ХХІ СТОЛІТТІ» та Міжнародного міждисциплінарного колоквіуму “Історична спадщина Наполеона в мові, літературі, мистецтві” Запоріжжя: ©Запорізький національний університет, 2021. Т. 1 № ХІІІ C. 104-107. URL: file:///C:/Users/%D1%81/Downloads/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A2%D0%95%D0%97_%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%96%D0%96%D0%AF%202021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Метафоризація у романі Донни Тартт ''Щиголь''2021Яроцька Є.file:///C:/Users/%D1%81/Downloads/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%92%D0%9E%202021.pdfЯроцька Є. Метафоризація у романі Донни Тартт ''Щиголь''. Наука і вища освіта Тези доповідей XXX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021. Т. XXX № XXX C. 242-243. URL: file:///C:/Users/%D1%81/Downloads/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%92%D0%9E%202021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Consideration of the characteristic features of the sub-genre splatterpunk on the example of Poppy Z.Brite's works2020Яроцька Є. Кравчук С.https://sites.google.com/view/moloda-nauka/секція-іноземної-філологіїЯроцька Є., Кравчук С. Consideration of the characteristic features of the sub-genre splatterpunk on the example of Poppy Z.Brite's works. Молода наука-2020 Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 45-46. URL: https://sites.google.com/view/moloda-nauka/секція-іноземної-філології.
Тези доповіді на конференціях02023-04-20 18:33:21ІНТЕРВ’Ю ЯК ОСОБЛИВИЙ ЖАНРМЕДІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ2022Яременко А. . Тернова А. І.http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/177/3070/7152-1)Яременко А. ., Тернова А. І. ІНТЕРВ’Ю ЯК ОСОБЛИВИЙ ЖАНРМЕДІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада2022р., м. Одеса Торунь: Liha-Pres, 2022. Т. Ч. 2 C. 297-300. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/177/3070/7152-1).
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 08:37:16Вирощування в умовах тераріуму равликів Аchatina reticulata albino body2022Яранцева В. В.http://www.economics.in.ua/2022/02/blog-post_12.htmlЯранцева В. В. Вирощування в умовах тераріуму равликів Аchatina reticulata albino body. Наука, освіта та суспільство: тенденції, виклики, перспективи : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 лютого 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. C. 45-46. URL: http://www.economics.in.ua/2022/02/blog-post_12.html.
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 08:36:48Забарвлення ноги у равликів Archachatina marginata suturalis 2022Яранцева В. В.http://www.economics.in.ua/2022/02/blog-post_12.htmlЯранцева В. В. Забарвлення ноги у равликів Archachatina marginata suturalis. Наука, освіта та суспільство: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 лютого 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. C. 47-48. URL: http://www.economics.in.ua/2022/02/blog-post_12.html.
Публікація в періодичному виданні02023-03-08 13:52:07Продуктивність рослин льону олійного в умовах степу України2022Яранцева В. В.http://journals.dspu.in.ua/index.php/actacarpathica/issue/archiveЯранцева В. В. Продуктивність рослин льону олійного в умовах степу України. Acta Carpathica. 2022. Т. 2. № 38. C. 51-57. URL: http://journals.dspu.in.ua/index.php/actacarpathica/issue/archive.