Публікації

Зберегти у файл

Показані 161-180 із 13 282 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Інше0МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»2020МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 58 с.
Тези доповіді на конференціях0АТРИБУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОСТІ У ПАРАСОЦІАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ З ВЕДУЧИМИ НОВИН2020https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.02.2020/252АТРИБУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОСТІ У ПАРАСОЦІАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ З ВЕДУЧИМИ НОВИН. SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY (Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference) Оттава: University of Ottawa, Canada, 2020. C. 106-111. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.02.2020/252.
Тези доповіді на конференціях0АТРИБУТ НАСИЛЬСТВА В ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ ПАРАСОЦІАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ2019http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/wp-content/uploads/2019/05/conf_16_04_19.pdfАТРИБУТ НАСИЛЬСТВА В ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ ПАРАСОЦІАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ. Новітні тенденції в медіагалузі : матеріали всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів та молодих вчених (Київ, 16 квітня 2019 р.) Київ: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевчен, 2019. C. 26-29. URL: http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/wp-content/uploads/2019/05/conf_16_04_19.pdf.
Тези доповіді на конференціях0ПАРАСОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФОРМА ДОВГОТРИВАЛИХ СТОСУНКІВ ГЛЯДАЧА ТА МЕДІА-ПЕРСОНИ2020http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2019/tom_3.pdfПАРАСОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФОРМА ДОВГОТРИВАЛИХ СТОСУНКІВ ГЛЯДАЧА ТА МЕДІА-ПЕРСОНИ. «МОЛОДА НАУКА-2020» Запоріжжя: Запорізький національний університет. , 2020. Т. 3 C. 152-154. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2019/tom_3.pdf.
Тези доповіді на конференціях0ПОКЛОНІННЯ ЯК ПАТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА ЗАЛУЧЕНОСТІ АУДИТОРІЇ З МЕДІА-ПЕРСОНОЮ2019ПОКЛОНІННЯ ЯК ПАТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА ЗАЛУЧЕНОСТІ АУДИТОРІЇ З МЕДІА-ПЕРСОНОЮ. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ НАУКИ Київ: Таврійський національний університет імені В., 2019. C. 14-18.
Тези доповіді на конференціях0«Уважение другими медиаперсонами» как атрибут парасоциальной коммуникации: результаты мониторинга2020 https://elib.bsu.by/handle/123456789/248969«Уважение другими медиаперсонами» как атрибут парасоциальной коммуникации: результаты мониторинга. Корпоративные стратегические коммуникации: тренды в профессиональной деятельности Мінськ: БГУ, 2020. C. 49-52. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/248969.
Тези доповіді на конференціях0Переваги застосування технології смартконтрактів2020Переваги застосування технології смартконтрактів. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя) Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. C. 26-29.
Публікація в періодичному виданні0Функціонування образу в соціальній пам'яті 2012Функціонування образу в соціальній пам'яті. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2012. № 55. C. 19-25.
Публікація в періодичному виданні0Соціальна пам'ять у формуванні територіальної ідентичності міського та сільського населення Запорізької області2013Соціальна пам'ять у формуванні територіальної ідентичності міського та сільського населення Запорізької області. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2013. № 57. C. 117-125.
Публікація в періодичному виданні0Історія осмислення феномену соціальної пам'яті 2012Історія осмислення феномену соціальної пам'яті. Методологія, теорія а практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2012. № 18. C. 105-109.
Публікація в періодичному виданні0Політика соціальної пам'яті в детермінації територіальної ідентичності (на прикладі м. Запоріжжя)2012Політика соціальної пам'яті в детермінації територіальної ідентичності (на прикладі м. Запоріжжя). Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2012. № 56. C. 219-226.
Публікація в періодичному виданні0Соціальна пам'ять: підходи та традиції визначення2013http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/view/487/489Соціальна пам'ять: підходи та традиції визначення. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2013. № 7. C. 39-48. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/view/487/489.
Публікація в періодичному виданні0Поиски определения понятия территориальная идентичность в социологии2013Поиски определения понятия территориальная идентичность в социологии. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. 2013. Т. 1. № 1. C. 47-49.
Тези доповіді на конференціях0Застосування соціологічних опитувань у організації роботи ОСН зі згуртування територіальних громад2018Застосування соціологічних опитувань у організації роботи ОСН зі згуртування територіальних громад. Матеріали VІІI Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: світогляд миротворення Запоріжжя: ТОВ «КСК-Альянс», 2018. C. 18-20.
Монографії, видані у співавторстві0Образи соціальної пам’яті у формуванні територіальної ідентичності2015Образи соціальної пам’яті у формуванні територіальної ідентичності. В кн.: Сталий розвиток суспільства: Запорізький регіональний досвід / За загальною редакцією Лепський М. А., Дударєва І. Запоріжжя: КСК-Альянс. 2015 C. 93-101.
Монографії, видані у співавторстві0Які практичні рекомендації слід враховувати у ході залучення місцевої громади до муніципального планування? 2017Які практичні рекомендації слід враховувати у ході залучення місцевої громади до муніципального планування?. В кн.: Участь місцевих громад у муніципальному плануванні Запоріжжя: проект «Згуртуй громаду» ЗНТ ім. Я. Новицьког. 2017 C. 17-22.
Монографії, видані у співавторстві0Особливості прояву соціальної пам’яті як чинника формування територіальної ідентичності громади 2015Особливості прояву соціальної пам’яті як чинника формування територіальної ідентичності громади. В кн.: Сталий людський розвиток місцевих громад: Наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» / За загальною редакцією Лепський М. А., Дударєва І. В. Київ: Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтов. 2015 C. 114-130.
Навчальний посібник0Організація і методика економічного аналізу2018Організація і методика економічного аналізу. За загальною редакцією Череп А. В., Гамова О. В. Запоріжжя: Кондор, 2018. 350 с.
Інше02022-11-14 18:25:33Моє слово про Шевченка2020Моє слово про Шевченка. За загальною редакцією Кравченко В. О. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. 186 с.
Інше04. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100688 Комп’ютерна програма «Розрахунок деформування підресореної діафрагми вулканізаційного обладнання (Diafr)» («Diafr») 20204. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100688 Комп’ютерна програма «Розрахунок деформування підресореної діафрагми вулканізаційного обладнання (Diafr)» («Diafr»). За загальною редакцією Левчук С. Київ: Український інститут наукової власності, 2020. 1 с.