Публікації

Зберегти у файл

Показані 141-160 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Yalta film studio operations in the 1920s as a part of Ukrainian cinema development2020Сахно О. В.Сахно О. В. Yalta film studio operations in the 1920s as a part of Ukrainian cinema development. Knowledge. Education. Law. Management. 2020. Т. 2. № 4 (32). C. 139-145.
Монографія0Реклама в умовах діджиталізації: українські реалії.2021Березенко В. В. Санакоєва Н. Д. Лаковський К. С.Березенко В. В., Санакоєва Н. Д., Лаковський К. С. Реклама в умовах діджиталізації: українські реалії. За загальною редакцією Ковпак В. А. м. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. 176 с.
Публікація в періодичному виданні0Corruption in the Higher Educational System of Ukraine2017Yatsyna Y. . Kudinov I. .Yatsyna Y. ., Kudinov I. . Corruption in the Higher Educational System of Ukraine. Нова парадигма : [журнал наукових праць]. 2017. № 132. C. 44-52.
Тези доповіді на конференціях0ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК У СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ 2021Тищенко В. О. Шеховцова К. В.Тищенко В. О., Шеховцова К. В. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК У СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської електронної конференції «COLOR OF SCIENCE» Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет, 2021. № ВИПУСК 4 C. 264-267.
Монографії, видані у співавторстві0Економічні та екологічні аспекти використання біогазових технологій2020Коваленко В. Л.Коваленко В. Л. Економічні та екологічні аспекти використання біогазових технологій. В кн.: Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення [текст] : [монографія] / під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В., д.ю.н., проф. Устименка В.А. Київ: Інтерсервіс. 2020 C. 328-349.
Публікація в періодичному виданні0Особливості розвитку лізингової діяльності в Україні: проблемні аспекти та перспективи зростання2020Герасимова В. О. Гришко Д. О.Герасимова В. О., Гришко Д. О. Особливості розвитку лізингової діяльності в Україні: проблемні аспекти та перспективи зростання. Нова економіка: збірник наукових праць молодих учених, аспірантів, студентів. 2020. № 1 (8). C. 82-92.
Тези доповіді на конференціях0НЕ ПРЯМИЙ ВПЛИВ ГІРУДОТЕРАПІЇ НА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ НАЩАДКІВ ЩУРІВ2021Амінов Р. Ф. Фролов О. К. Амінова А.Амінов Р. Ф., Фролов О. К., Амінова А. НЕ ПРЯМИЙ ВПЛИВ ГІРУДОТЕРАПІЇ НА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ НАЩАДКІВ ЩУРІВ. Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин: матеріали наук.-практ. міжнародної дистанційної конф. (17 березня 2021 року) Харків: НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2021. Т. 2 C. 3.
Тези доповіді на конференціях0Особливості контролінгу у Німеччині2020Герасимова В. О. Догон Я. В.Герасимова В. О., Догон Я. В. Особливості контролінгу у Німеччині. Збірник матеріалів XV Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2020. C. 282-283.
Тези доповіді на конференціях0ANALYSIS OF THE HANDBALL PLAYERS TRAINING PROGRAM 2021Тищенко Д. Г. Бєлоус М. А. Тищенко В. О.Тищенко Д. Г., Бєлоус М. А., Тищенко В. О. ANALYSIS OF THE HANDBALL PLAYERS TRAINING PROGRAM. The 15th International scientific and practical conference “Science and Technology” Berlin: Littera Verlag, 2021. C. 239-242.
Тези доповіді на конференціях0PRE-CLINICAL TESTING OF IMUNO-CORRECTIVE SUBSTANCE OBTAINED FROM A MEDICAL LEECHES2021Амінов Р. Ф. Фролов О. К. Амінова А.Амінов Р. Ф., Фролов О. К., Амінова А. PRE-CLINICAL TESTING OF IMUNO-CORRECTIVE SUBSTANCE OBTAINED FROM A MEDICAL LEECHES. Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків) Харків: НФаУ, 2021. C. 368-369.
Інше0Спосіб відновлення деталей ґрунтових насосів: пат. 146572 Україна: МПК В22D 19/10. № u 2020 06063; заявл. 02.09.2020 ; опубл. 04.03.2021, Бюл. № 9 (кн. 1). 2021Скідін І. Е. Воденнікова О. С. Воденніков С. А. Саітгареєв Л. Бабошко Д. Ю. Бялік Г. А.Скідін І. Е., Воденнікова О. С., Воденніков С. А., Саітгареєв Л., Бабошко Д. Ю., Бялік Г. А. Спосіб відновлення деталей ґрунтових насосів: пат. 146572 Україна: МПК В22D 19/10. № u 2020 06063; заявл. 02.09.2020 ; опубл. 04.03.2021, Бюл. № 9 (кн. 1). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. 5 с.
Тези доповіді на конференціях0Забезпечення дотримання прав і свобод людини при введенні державами заходів боротьби з пандемією COVID-19: європейський досвід2020Городовенко В. В. Удовика Л. Г. Дічко Г. О.Городовенко В. В., Удовика Л. Г., Дічко Г. О. Забезпечення дотримання прав і свобод людини при введенні державами заходів боротьби з пандемією COVID-19: європейський досвід. Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.) Харків: Право, 2020. C. 32-33.
Стаття в книзі0Екологізація діяльності промислових підприємств Східного регіону України в контексті державної політики2021Метеленко Н. Сіліна І. В. Афонов Р. П. Попова А. О. Лохоня О. І.Метеленко Н., Сіліна І. В., Афонов Р. П., Попова А. О., Лохоня О. І. Екологізація діяльності промислових підприємств Східного регіону України в контексті державної політики. В кн.: Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення . Міжнародна колективна монографія. / За загальною редакцією д.е.н., проф. Храпкіної В. В., д.ю.н., проф. Устименка В. А. Київ: Інтерсервіс. 2021 C. 272-303.
Тези доповіді на конференціях0DYNAMICS OF MAST CELLS DURING INFLAMMATORY STAGE OF SKIN WOUND HEALING IN RATS UNDER THE INFLUENCE OF CHRONIC SOCIAL STRESS 2021Makyeyeva L. V. Aliyeva O. G. Frolov O. K.Makyeyeva L. V., Aliyeva O. G., Frolov O. K. DYNAMICS OF MAST CELLS DURING INFLAMMATORY STAGE OF SKIN WOUND HEALING IN RATS UNDER THE INFLUENCE OF CHRONIC SOCIAL STRESS. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference Pisa: NGO European Scientific Platform, 2021. Т. 2 C. 43-44.
Публікація в періодичному виданні0Model of Homogenization of the Multi-modular Transtropic Fibrous Composite2020Grebenyuk S. M. Smolyankova T. M. Klymenko M. I.Grebenyuk S. M., Smolyankova T. M., Klymenko M. I. Model of Homogenization of the Multi-modular Transtropic Fibrous Composite. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2020. № 2. C. 5-10.
Монографія0Analytical and simulation methods for sample size determination in parasitological studies: a comparison of methods and results. Sustainable geospatial development of natural and economic systems in Ukraine2020Shvydka S. . Sarabeev V. . Estruch V. . Cadarso-Suárez C. .Shvydka S. ., Sarabeev V. ., Estruch V. ., Cadarso-Suárez C. . Analytical and simulation methods for sample size determination in parasitological studies: a comparison of methods and results. Sustainable geospatial development of natural and economic systems in Ukraine. За загальною редакцією Horoshkova L. ., Khlobystov I. . Bilostok: Bilostok, 2020. 284 с.
Публікація в періодичному виданні0Вплив гірудотерапії на репродуктивну функцію лабораторних щурів2020Амінов Р. Ф. Фролов О. К. Амінова А. С.Амінов Р. Ф., Фролов О. К., Амінова А. С. Вплив гірудотерапії на репродуктивну функцію лабораторних щурів. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. 2020. № 1. C. 29-36.
Публікація в періодичному виданні0Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у сфері екологічного туризму2000Конох А. П.Конох А. П. Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у сфері екологічного туризму. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники М.Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. 2000. № 31. C. 238-243.
Публікація в періодичному виданні0Спрямованість змісту педагогічної освіти майбутніх викладачів фізичного виховання на формування стійкої позитивної мотивації до опанування знань і вмінь з екологічного туризму2020Конох А. П. Маковецька Н. В. Конох А. А.Конох А. П., Маковецька Н. В., Конох А. А. Спрямованість змісту педагогічної освіти майбутніх викладачів фізичного виховання на формування стійкої позитивної мотивації до опанування знань і вмінь з екологічного туризму. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсон: ХДУ. 2020. № 90. C. 104-110.
Публікація в періодичному виданні0Діагностика сформованості фахової компетентності майбутніх вчителів фізичної культури з екологічного туризму2020Конох А. П.Конох А. П. Діагностика сформованості фахової компетентності майбутніх вчителів фізичної культури з екологічного туризму. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: ЗНУ. 2020. № 1. C. 31-37.