Публікації

Зберегти у файл

Показані 141-160 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-06-13 14:17:08Дискурс публічних промов Гельмута Коля: стилістичний аспект2024Соколова О. В.https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-3-5.06.24.pdfСоколова О. В. Дискурс публічних промов Гельмута Коля: стилістичний аспект. X Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION” Berlin: MDPC Publishing, 2024. C. 486-490. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-3-5.06.24.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-06-12 11:02:44Дослідження функціонального стану систем забезпечення руху у спортсменів2024Бойченко К. Ю. Богдановська Н. В. Руленко В. В.https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/aboutБойченко К. Ю., Богдановська Н. В., Руленко В. В. Дослідження функціонального стану систем забезпечення руху у спортсменів. Rehabilitation and Recreation. 2024. Т. 18. № 1. C. 234-239. URL: https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/about.
Навчально-методичний посібник02024-06-12 13:05:16до атестаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг»2024-до атестаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг». За загальною редакцією Терент’єва Н. В., Малтиз В. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 210 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-12 13:10:14МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ2024Малтиз В. В. Колобердянко І. В.https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdfМалтиз В. В., Колобердянко І. В. МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2024» Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 2 C. -. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-06-12 13:12:49УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА2024Малтиз В. В. Бехтер Л. А. Ткаченко В. .https://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/4139/3947Малтиз В. В., Бехтер Л. А., Ткаченко В. . УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Financial Strategies of Innovative Economic Development. No 1 (61), 2024. 2024. № 1. C. 68-71. URL: https://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/4139/3947.
Публікація в періодичному виданні02024-06-12 13:14:43FORMATION OF A COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STAFF INCENTIVES AT THE ENTERPRISE2024Малтиз В. В. Дашко І. М. Шупта Г. .https://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/4140/3948Малтиз В. В., Дашко І. М., Шупта Г. . FORMATION OF A COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STAFF INCENTIVES AT THE ENTERPRISE. Financial Strategies of Innovative Economic Development. No 1 (61), 2024. 2024. № 1. C. 72-75. URL: https://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/4140/3948.
Публікація в періодичному виданні02024-06-12 13:17:19Моніторинг та облік - як інструменти управління персоналу на промислових підприємствах2024Малтиз В. В.https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/01/1.24._topic_Viktoriіa-V.-Maltyz-109-113.pdfМалтиз В. В. Моніторинг та облік - як інструменти управління персоналу на промислових підприємствах. Актуальні проблеми економіки. № 1 (271), січень, 2024. 2024. № 1. C. 109-113. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/01/1.24._topic_Viktoriіa-V.-Maltyz-109-113.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-06-12 13:18:44Автоматизація обліку та моніторингу показників ефективності використання персоналу на підприємствах2024Малтиз В. В.https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/02/2.24._topic_Viktoriіa-V.-Maltyz-105-110.pdfМалтиз В. В. Автоматизація обліку та моніторингу показників ефективності використання персоналу на підприємствах. Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. 2024. № № 2 (272). C. 105-110. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/02/2.24._topic_Viktoriіa-V.-Maltyz-105-110.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-13 10:59:15Роль ігри при навчанні іноземній мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов)2024Рось С. В.------------------Рось С. В. Роль ігри при навчанні іноземній мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов). The 10th International scientific and practical conference “Current challenges of science and education” (June 3-5, 2024) MDPC Publishing, Berlin, Germany. Берлін: MDPC Publishing, Berlin, Germany, 2024. C. 467-469. URL: ------------------.
Навчальний посібник02024-06-13 12:04:31Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням2024Бессарабова О. В. Богдановська Н. В. Кальонова І. Страколист Г. М.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19187Бессарабова О. В., Богдановська Н. В., Кальонова І., Страколист Г. М. Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням. За загальною редакцією Бессарабова О. . Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 140 с.
Методичні рекомендації02024-06-13 12:13:27методичні вказівки до самостійної роботи «Особливості спортивних травм ділянки плечового суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм 2024Макаренко Є. . Бессарабова О. . Макаренко О. .Макаренко Є. ., Бессарабова О. ., Макаренко О. . методичні вказівки до самостійної роботи «Особливості спортивних травм ділянки плечового суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм. Дніпро: ПДАБА, 2024. 30 с.
Методичні рекомендації02024-06-13 12:12:34методичні вказівки до самостійної роботи «Травми кульшового та колінного суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм2024Макаренко О. . Бессарабова О. В.Макаренко О. ., Бессарабова О. В. методичні вказівки до самостійної роботи «Травми кульшового та колінного суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм. Дніпро: ПДАБА, 2024. 35 с.
Навчальний посібник02024-06-13 19:21:45Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей 2024Стасик М. В. Стадніченко О. О. Шульга О. О. Ласкава Ю.Стасик М. В., Стадніченко О. О., Шульга О. О., Ласкава Ю. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей. За загальною редакцією Стасик М. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 217 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-14 09:13:02Проблемність у використанні фемінітивів2024Шульга О. О.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pdatu.edu.ua/images/struktura/nnido/kaf-ukrmova/zmkjune24.pdfШульга О. О. Проблемність у використанні фемінітивів. Актуальні питання сучасної гуманітаристики: комунікативно-культурологічний аспект : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 14 травня 2024 року) Кам'янець-Подільський: ЗВО "ПДУ", 2024. C. 65-67. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pdatu.edu.ua/images/struktura/nnido/kaf-ukrmova/zmkjune24.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 06:52:44Сучасні підходи до визначення функціонального стану серцево-судинної системи та оцінка їхньої інформативності2006Маліков М. В. Богдановська Н. В. Кузнєцов А. А.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Кузнєцов А. А. Сучасні підходи до визначення функціонального стану серцево-судинної системи та оцінка їхньої інформативності. Вісник Львівського державного університету. Серія: біологічна. 2006. № 42. C. 101-106.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:08:28Використання нових методичних підходів до оцінки рівня функціональної підготовленості спортсменів2004Маліков М. В. Сущенко Л. П. Сватьєв А. В. Богдановська Н. В. Кузнєцов А. А.Маліков М. В., Сущенко Л. П., Сватьєв А. В., Богдановська Н. В., Кузнєцов А. А. Використання нових методичних підходів до оцінки рівня функціональної підготовленості спортсменів. Теорія і практика фізичного виховання. 2004. № 3. C. 217-221.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:10:21Оценка функциональной подготовленности студентов, занимающихся спортивным туризмом2004Маликов Н. В. Конох А. П.Маликов Н. В., Конох А. П. Оценка функциональной подготовленности студентов, занимающихся спортивным туризмом. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 2004. C. 85-90.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:39:54Особливості функціонального стану організму юнаків та дівчат різних клімато-географічних регіонів СНД2001Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Особливості функціонального стану організму юнаків та дівчат різних клімато-географічних регіонів СНД. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім.В.Гнатюка. Серія: Біологія. 2001. № 1(12). C. 80-84.
Публікація в періодичному виданні02024-05-10 07:40:06Психологічна готовність батьків дітей дошкільного віку до інклюзивної освіти2023Клопота Є. Околович О. С.Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 68214https://doi.org/10.34142/23129387.2023.68.15 Клопота Є., Околович О. С. Психологічна готовність батьків дітей дошкільного віку до інклюзивної освіти. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди "Психологія". 2023. № 68. C. 214. URL: Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 68214https://doi.org/10.34142/23129387.2023.68.15 .
Конспект лекцій02024-05-10 09:28:19Економіка і ціноутворення в галузі туризму : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Туризм" освітньо-професійної програми "Туризм"2018Кусакова Ю.Кусакова Ю. Економіка і ціноутворення в галузі туризму : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Туризм" освітньо-професійної програми "Туризм". За загальною редакцією . Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. 82 с.