Публікації

Зберегти у файл

Показані 141-160 із 13 305 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-05-28 18:45:10Особливості викладання навчальної дисципліни «спортивно-педагогічне вдосконалення» в умовах воєнного стану2024Пономарьов В. О. Царенко К. В. Булах С. М.ISBN 978 - 966 - 397 - 3 83 - 8Пономарьов В. О., Царенко К. В., Булах С. М. Особливості викладання навчальної дисципліни «спортивно-педагогічне вдосконалення» в умовах воєнного стану. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЯ м. Запоріжжя: Liha - Pres, 2024. C. 218-220. URL: ISBN 978 - 966 - 397 - 3 83 - 8.
Тези доповіді на конференціях02024-05-28 18:51:47ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ З ОСНОВАМИ МЕТОДИК»2024Верітов О. І. Пономарьов В. О. Булах С. М.ISBN 978 - 966 - 397 - 3 83 - 8Верітов О. І., Пономарьов В. О., Булах С. М. ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ З ОСНОВАМИ МЕТОДИК». АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЯ Запоріжжя: Liha - Pres, 2024. C. 422-424. URL: ISBN 978 - 966 - 397 - 3 83 - 8.
Тези доповіді на конференціях02024-05-28 19:39:50СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ЗНУ2024Горбуля В. О. Дядечко І. Є.DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-383-8-5Горбуля В. О., Дядечко І. Є. СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ЗНУ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЯ Запоріжжя: ISBN 978-966-397-383-8, 2024. C. 29-33. URL: DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-383-8-5.
Тези доповіді на конференціях02024-05-28 19:48:41ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЖІНОЧОМУ ФУТБОЛІ2024Дядечко І. Є. Фаньо Ю. О.DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-383-8-112Дядечко І. Є., Фаньо Ю. О. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЖІНОЧОМУ ФУТБОЛІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЯ Запоріжжя: ISBN 978-966-397-383-8, 2024. C. 425-430. URL: DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-383-8-112.
Тези доповіді на конференціях02024-05-28 19:53:49ВИКЛАДАННЯ ДИСЦІПЛІН СПОРТИВНИХ ІГОР ЗДОБУВАЧАМ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ2034Дядечко І. Є.DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-383-8-113Дядечко І. Є. ВИКЛАДАННЯ ДИСЦІПЛІН СПОРТИВНИХ ІГОР ЗДОБУВАЧАМ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЯ Запоріжжя: ISBN 978-966-397-383-8, 2034. C. 430-433. URL: DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-383-8-113.
Словник02024-02-12 10:15:39шнг8шнпщ8щщ7щшщжроданлеаглг г. е.https://rozetka.com.ua/ua/genskie-platya/c4637327/page=20/оданлеаглг г. е. шнг8шнпщ8щщ7щ. глшгшлаг: аглнглгнш, шщжр. 55 с.
Словник02024-02-12 10:17:32шдпшдрамндрнш 2023глгшлпмол н. н.https://rozetka.com.ua/ua/genskie-platya/c4637327/page=20/глгшлпмол н. н. шдпшдрамндрнш. За загальною редакцією олпглшг г. е. пооео: еапореоео, 2023. 666 с.
Стаття в книзі02024-02-12 10:20:51джщдтжощжжєьж2023тд.д,жлд.жьд.д. л. щ.https://rozetka.com.ua/ua/genskie-platya/c4637327/page=20/тд.д,жлд.жьд.д. л. щ. джщдтжощжжєьж. В кн.: отоенорвкенр к. о. ю.дю.д.д.юд.ороггщгщ слонолнлн: нолнлнл. 2023 C. 888. URL: https://rozetka.com.ua/ua/genskie-platya/c4637327/page=20/.
Стаття в книзі02024-02-12 11:27:23ееоеононон2023рьанроьно н. н. овоовно н. н.https://rozetka.com.ua/ua/genskie-platya/c4637327/page=20/рьанроьно н. н., овоовно н. н. ееоеононон. В кн.: енрнрнре5н е. е. ероркрге6 ерере6нрв еон7г5н5 / За загальною редакцією екрнрр 5енрфн і. н. Харків: ауиуетктке. 2023 C. 33-66. URL: https://rozetka.com.ua/ua/genskie-platya/c4637327/page=20/.
Публікація в періодичному виданні02024-02-12 11:30:30нортвнорвркер2023ен7ш7шк7ш е. в.https://rozetka.com.ua/ua/genskie-platya/c4637327/page=20/ен7ш7шк7ш е. в. нортвнорвркер. керкерцінп5 . 2023. Т. 2. № 3. C. 33-44. URL: https://rozetka.com.ua/ua/genskie-platya/c4637327/page=20/.
Публікація в періодичному виданні02024-03-01 12:00:02Обґрунтування застосування кисневого електрода порівняння з α-Al2O3 мембраною у вольфраматно-молібдатних розплавах2023Малишев В. В. Нестеренко Т. М. Шахнін Д. Б. Габ А. І. Воляр Р. М.Малишев В. В., Нестеренко Т. М., Шахнін Д. Б., Габ А. І., Воляр Р. М. Обґрунтування застосування кисневого електрода порівняння з α-Al2O3 мембраною у вольфраматно-молібдатних розплавах. Збірник наукових праць "Металургія. 2023. № 2. C. 4-14.
Тези доповіді на конференціях02024-02-12 13:13:08Дослідження впливу схеми підвішування al прутків у виливниці на характер кипіння сталі2023Паламаренко А. Ю. Воляр Р. М.https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf6/zbirnyk_23.pdfПаламаренко А. Ю., Воляр Р. М. Дослідження впливу схеми підвішування al прутків у виливниці на характер кипіння сталі. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю молодих науковців «актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України» 17-20 жовтня 2023 року Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 639-640. URL: https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf6/zbirnyk_23.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-02-12 15:16:06ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО РИНКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТУРИСТИЧНУ ІНДУСТРІЮ2023Чуєва І. О. Русіновська К. .http://surl.li/qkgsbЧуєва І. О., Русіновська К. . ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО РИНКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТУРИСТИЧНУ ІНДУСТРІЮ. 9 Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 49-51. URL: http://surl.li/qkgsb.
Тези доповіді на конференціях02024-02-12 15:16:12ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО РИНКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТУРИСТИЧНУ ІНДУСТРІЮ2023Чуєва І. О. Русіновська К. .http://surl.li/qkgsbЧуєва І. О., Русіновська К. . ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО РИНКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТУРИСТИЧНУ ІНДУСТРІЮ. 9 Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 49-51. URL: http://surl.li/qkgsb.
Тези доповіді на конференціях02024-02-12 15:19:09СТАН СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ2023Чуєва І. О. Тулупова А. .http://surl.li/qkgsbЧуєва І. О., Тулупова А. . СТАН СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ. Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 52-55. URL: http://surl.li/qkgsb.
Тези доповіді на конференціях02024-02-12 15:27:30РОЛЬ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ У СВІТОВІЙ СФЕРІ ГОСТИННОСТІ2023Чуєва І. О. Зайцева А. .http://surl.li/qkgsbЧуєва І. О., Зайцева А. . РОЛЬ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ У СВІТОВІЙ СФЕРІ ГОСТИННОСТІ. Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 30 листопада 2023 р.) / за заг. ред. Н.В. Маковецької, Л. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 85-87. URL: http://surl.li/qkgsb.
Тези доповіді на конференціях02024-02-12 15:27:37РОЛЬ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ У СВІТОВІЙ СФЕРІ ГОСТИННОСТІ2023Чуєва І. О. Зайцева А. .http://surl.li/qkgsbЧуєва І. О., Зайцева А. . РОЛЬ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ У СВІТОВІЙ СФЕРІ ГОСТИННОСТІ. Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 30 листопада 2023 р.) / за заг. ред. Н.В. Маковецької, Л. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 85-87. URL: http://surl.li/qkgsb.
Тези доповіді на конференціях02024-02-12 15:35:14ВПЛИВ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ НА МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС2023Чуєва І. О. Звольський О. .http://surl.li/qkgsbЧуєва І. О., Звольський О. . ВПЛИВ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ НА МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС. Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 30 листопада 2023 р.) / за заг. ред. Н.В. Маковецької, Л. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 87-90. URL: http://surl.li/qkgsb.
Тези доповіді на конференціях02024-02-12 15:37:21КРАЄЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ2023Чуєва І. О. Ушатий В. М.http://surl.li/qkgsbЧуєва І. О., Ушатий В. М. КРАЄЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 30 листопада 2023 р.) / за заг. ред. Н.В. Маковецької, Л. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 90-92. URL: http://surl.li/qkgsb.
Тези доповіді на конференціях02024-02-12 15:42:07МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ ІНДУСТРІЇ: ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЇ2023Чуєва І. О. Браун Д. .http://surl.li/qkgsbЧуєва І. О., Браун Д. . МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ ІНДУСТРІЇ: ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЇ. Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 30 листопада 2023 р.) / за заг. ред. Н.В. Маковецької, Л. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 95-97. URL: http://surl.li/qkgsb.