Публікації

Зберегти у файл

Показані 121-140 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Важливість емпатії та рефлексії у процесі проектування користувацького інтерфейсу2019Чемерис Г. Ю.Чемерис Г. Ю. Важливість емпатії та рефлексії у процесі проектування користувацького інтерфейсу. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково - практичної конференції Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2019. Т. 2 C. 180-182.
Тези доповіді на конференціях0Застосування принципів композиції у проектуванні користувацького інтерфейсу веб-сайтів2019Чемерис Г. Ю.Чемерис Г. Ю. Застосування принципів композиції у проектуванні користувацького інтерфейсу веб-сайтів. Інформаційні технології в освіті та науці : Збірник наукових праць Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. № 11 C. 323-326.
Тези доповіді на конференціях0Графічна компетентність майбутніх бакалаврів з компʼютерних наук як умова розвитку творчої особистості2018Чемерис Г. Ю.Чемерис Г. Ю. Графічна компетентність майбутніх бакалаврів з компʼютерних наук як умова розвитку творчої особистості. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2018» : матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (8-9 листопада 2018 р., м. Суми) Суми: ФОП Цьома С. П., 2018. Т. 1 C. 67-70.
Тези доповіді на конференціях0Візуалізація користувацького інтерфейсу як засіб формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук2018Чемерис Г. Ю.Чемерис Г. Ю. Візуалізація користувацького інтерфейсу як засіб формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2018. C. 298-297.
Тези доповіді на конференціях0Дизайн мислення та графічна культура майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук2018Чемерис Г. Ю.Чемерис Г. Ю. Дизайн мислення та графічна культура майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук. Актуальні проблеми журналістики, соціології та дизайну: матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київ: ., 2018. C. 319-325.
Публікація в періодичному виданні0Зaлeжнicть мiж peльєфoм i плoщeю зaбyдoви, вiднeceнiй до гopизoнтaльнoї пoвepxнi тepитopiї2020Банах А. В. Банах В. А. Малишева Ю. О.Банах А. В., Банах В. А., Малишева Ю. О. Зaлeжнicть мiж peльєфoм i плoщeю зaбyдoви, вiднeceнiй до гopизoнтaльнoї пoвepxнi тepитopiї. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади : збірник наукових праць.. 2020. Т. 1. № 1. C. 31-35.
Тези доповіді на конференціях0Внесок Агатангела Кримського в розвиток українського мовознавства2020Шульга О. О.Шульга О. О. Внесок Агатангела Кримського в розвиток українського мовознавства. ІІІ-ІV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського): Збірник матеріалів м. Київ, 23-24 грудня Київ: Видавничий дім "Гельветика", 2020. № Ч. 2 C. 231-235.
Тези доповіді на конференціях0Information technologies and business communication in training of qualified entrepreneurs2020Юдіна О. В.Юдіна О. В. Information technologies and business communication in training of qualified entrepreneurs. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 1 C. С.469-472.
Публікація в періодичному виданні0Влияние индивидуально-типологических особенностей вегетативной регуляции на показатели функциональной и физической подготовленности спортсменов 2021Коваленко Ю. Товстоп'ятко Ф. Ф.Коваленко Ю., Товстоп'ятко Ф. Ф. Влияние индивидуально-типологических особенностей вегетативной регуляции на показатели функциональной и физической подготовленности спортсменов. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2021. № 2 (130). C. 62.
Інше0Принципи адміністративно-процедурного права: питання теорії та практики: дис. … д-ра юридич. наук : 12.00.07. 2020Шарая А. А.Шарая А. А. Принципи адміністративно-процедурного права: питання теорії та практики: дис. … д-ра юридич. наук : 12.00.07. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 460 с.
Інше0Принципи адміністративно-процедурного права: питання теорії та практики : автореф. дис. … д-ра юридич. наук : 12.00.072020Шарая А. А.Шарая А. А. Принципи адміністративно-процедурного права: питання теорії та практики : автореф. дис. … д-ра юридич. наук : 12.00.07. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 40 с.
Тези доповіді на конференціях0Добір кандидатів та їх призначення на посаду прокурора2020Шарая А. А. Пилипенко В. .Шарая А. А., Пилипенко В. . Добір кандидатів та їх призначення на посаду прокурора. Аналіз тенденцій розвитку економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. C. 139-141.
Тези доповіді на конференціях0Законодавче реформування сфери паркування транспортних засобів в Україні: актуальність запровадження2020Шарая А. А. Кузіна К. .Шарая А. А., Кузіна К. . Законодавче реформування сфери паркування транспортних засобів в Україні: актуальність запровадження. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020» : Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 1 C. 302-304.
Тези доповіді на конференціях0Створення паркувальних місць та запровадження автоматизованої системи контролю оплати паркування2020Шарая А. А. Кузіна К. .Шарая А. А., Кузіна К. . Створення паркувальних місць та запровадження автоматизованої системи контролю оплати паркування. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика Полтава: КПУ, 2020. C. 60-61.
Тези доповіді на конференціях0Повноваження інспекторів з паркування та проблема визначення належного позивача у справах2020Шарая А. А. Кузіна К. .Шарая А. А., Кузіна К. . Повноваження інспекторів з паркування та проблема визначення належного позивача у справах. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2020 р. Запоріжжя : Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Іст, 2020. C. 85-88.
Тези доповіді на конференціях0Інспектори з паркування як нова ланка в структурі місцевого самоврядування2020Шарая А. А. Кузіна К. .Шарая А. А., Кузіна К. . Інспектори з паркування як нова ланка в структурі місцевого самоврядування. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика Запоріжжя: КПУ, 2020. C. 88-90.
Тези доповіді на конференціях0Порядок розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності (за ст. 122 та 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення)2020Шарая А. А. Кузіна К. .Шарая А. А., Кузіна К. . Порядок розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності (за ст. 122 та 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Актуальні питання та перспективи проведення наукових дослідженьу Вінниця: Молодіжна наукова ліга, 2020. Т. 3 C. 100-101.
Тези доповіді на конференціях0Докази в адміністративному процесі: поняття, процесуальні критерії та їх роль у юрисдикції України2020Шарая А. А. Холодій Л. .Шарая А. А., Холодій Л. . Докази в адміністративному процесі: поняття, процесуальні критерії та їх роль у юрисдикції України. Сучасний стан та перспективи розвитку науки : матеріали міжнародної студентської наукової конференції Ужгород: Молодіжна наукова ліга, 2020. Т. 5 C. 57-59.
Тези доповіді на конференціях0МЕТОДИ ДІГНОСТУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ ТРУБОПРОВОДІВ В УМОВАХ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА2020Васильченко Т. Власов А. О. Гречаний О. М.Васильченко Т., Власов А. О., Гречаний О. М. МЕТОДИ ДІГНОСТУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ ТРУБОПРОВОДІВ В УМОВАХ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА. «Дискусійні питання з теорії та практики сучасної експертизи» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 134-136.
Тези доповіді на конференціях0Improving the Efficiency of Chamber Furnaces Through the Use of Controlled Electric Fields2020Єрофєєва А. А. Артемчук В. В.Єрофєєва А. А., Артемчук В. В. Improving the Efficiency of Chamber Furnaces Through the Use of Controlled Electric Fields. Тези доповідей ХVI Міжнародної науково-технічної конференції «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» 25–26 листопада 2020 р. Харків : НТУ «ХПІ»: Видавництво «Лідер», 2020. C. 85-87.