Публікації

Зберегти у файл

Показані 101-120 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Інтерактивні методи навчання в процесі підготовки фахівців2014Чкан А. С.Чкан А. С. Інтерактивні методи навчання в процесі підготовки фахівців. Инновационные технологии в подготовке специалистов экономического профиля : матер. междунар. науч.-практ. конф., 3-4 апреля, 2014 г Сімферополь: ПП "Підприємство Фенікс", 2014. C. 128-130.
Тези доповіді на конференціях0Маркетинговий інструментарій просування продукції машинобудування на закордонних ринках2014Чкан А. С. Маркова С. В. Олійник О. М.Чкан А. С., Маркова С. В., Олійник О. М. Маркетинговий інструментарій просування продукції машинобудування на закордонних ринках. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 29-30 квітня 2014 р., м. Тернопіль. Тернопіль: Крок, 2014. C. 282-284.
Тези доповіді на конференціях0Потенціал вітчизняного аграрного сектору2014Чкан А. С. Мохаммаді Ж. .Чкан А. С., Мохаммаді Ж. . Потенціал вітчизняного аграрного сектору. Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., 30 жовтня 2014 р., м. Запоріжжя Запоріжжя: ЗНУ, 2014. C. 60-62.
Тези доповіді на конференціях0Особливості комунікаційної політики вітчизняних підприємств автомобільної галузі2014Чкан А. С. Маркова С. В.Чкан А. С., Маркова С. В. Особливості комунікаційної політики вітчизняних підприємств автомобільної галузі. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2014» Запоріжжя: ЗНУ, 2014. Т. 6 C. 337-340.
Публікація в періодичному виданні0Моделювання вартісних тенденцій промислових підприємств України2020Череп А. В. Дашко І. М.Череп А. В., Дашко І. М. Моделювання вартісних тенденцій промислових підприємств України. Причерноморські економічні студії. 2020. № 51. C. 227-232.
Публікація в періодичному виданні0Функціонування образу в соціальній пам'яті 2012Функціонування образу в соціальній пам'яті. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2012. № 55. C. 19-25.
Публікація в періодичному виданні0Соціальна пам'ять у формуванні територіальної ідентичності міського та сільського населення Запорізької області2013Соціальна пам'ять у формуванні територіальної ідентичності міського та сільського населення Запорізької області. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2013. № 57. C. 117-125.
Публікація в періодичному виданні0Історія осмислення феномену соціальної пам'яті 2012Історія осмислення феномену соціальної пам'яті. Методологія, теорія а практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2012. № 18. C. 105-109.
Публікація в періодичному виданні0Політика соціальної пам'яті в детермінації територіальної ідентичності (на прикладі м. Запоріжжя)2012Політика соціальної пам'яті в детермінації територіальної ідентичності (на прикладі м. Запоріжжя). Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2012. № 56. C. 219-226.
Публікація в періодичному виданні0Поиски определения понятия территориальная идентичность в социологии2013Поиски определения понятия территориальная идентичность в социологии. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. 2013. Т. 1. № 1. C. 47-49.
Тези доповіді на конференціях0Застосування соціологічних опитувань у організації роботи ОСН зі згуртування територіальних громад2018Застосування соціологічних опитувань у організації роботи ОСН зі згуртування територіальних громад. Матеріали VІІI Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: світогляд миротворення Запоріжжя: ТОВ «КСК-Альянс», 2018. C. 18-20.
Монографії, видані у співавторстві0Образи соціальної пам’яті у формуванні територіальної ідентичності2015Образи соціальної пам’яті у формуванні територіальної ідентичності. В кн.: Сталий розвиток суспільства: Запорізький регіональний досвід / За загальною редакцією Лепський М. А., Дударєва І. Запоріжжя: КСК-Альянс. 2015 C. 93-101.
Монографії, видані у співавторстві0Які практичні рекомендації слід враховувати у ході залучення місцевої громади до муніципального планування? 2017Які практичні рекомендації слід враховувати у ході залучення місцевої громади до муніципального планування?. В кн.: Участь місцевих громад у муніципальному плануванні Запоріжжя: проект «Згуртуй громаду» ЗНТ ім. Я. Новицьког. 2017 C. 17-22.
Монографії, видані у співавторстві0Особливості прояву соціальної пам’яті як чинника формування територіальної ідентичності громади 2015Особливості прояву соціальної пам’яті як чинника формування територіальної ідентичності громади. В кн.: Сталий людський розвиток місцевих громад: Наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» / За загальною редакцією Лепський М. А., Дударєва І. В. Київ: Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтов. 2015 C. 114-130.
Монографії, видані у співавторстві0Психолого-організаційні технології розвитку професійної самореалізації фахівців ДСЗУ2020Ткалич М. Г. Дубяга Я. І.Ткалич М. Г., Дубяга Я. І. Психолого-організаційні технології розвитку професійної самореалізації фахівців ДСЗУ. В кн.: Психологія особистості на ринку праці / За загальною редакцією Пріб Г. А. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2020 C. 237-244.
Публікація в періодичному виданні0Біологічні чинники гомосексуальності індивіда2020Ткалич М. Г. Гречаник М. І.Ткалич М. Г., Гречаник М. І. Біологічні чинники гомосексуальності індивіда. Проблеми сучасної психології. 2020. № 2 (18). C. 115-124.
Методичні рекомендації02022-01-22 21:07:53Технологія створення аудіовізуального продукту2021Тернова А. І.Тернова А. І. Технологія створення аудіовізуального продукту. М. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 56 с.
Навчальний посібник0Проектування користувацького інтерфейсу: навчальний посібник для викладачів та студентів закладів вищої освіти2019Чемерис Г. Ю. Осадча К. П.Чемерис Г. Ю., Осадча К. П. Проектування користувацького інтерфейсу: навчальний посібник для викладачів та студентів закладів вищої освіти. Мелітополь: ФОП Однорог Т., 2019. 300 с.
Публікація в періодичному виданні0Reasoning the necessity of study basis of computer design by future bachelors in computer sciences2019Чемерис Г. Ю.Чемерис Г. Ю. Reasoning the necessity of study basis of computer design by future bachelors in computer sciences. European Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific journal. 2019. № 5. C. 52-55.
Тези доповіді на конференціях0Особливості проектування користувацького інтерфейсу для доповненої реальності2019Чемерис Г. Ю.Чемерис Г. Ю. Особливості проектування користувацького інтерфейсу для доповненої реальності. Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту - 2019» Вінниця: ПП “ТД “Едельвейс і К”, 2019. C. 379-381.