Публікації

Зберегти у файл

Показані 81-100 із 13 298 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографії, видані у співавторстві02024-03-26 15:29:20Main trends in the use of agricultural land in Ukraine2023Федчишин Д. В. Ігнатенко І. В. httpФедчишин Д. В., Ігнатенко І. В. Main trends in the use of agricultural land in Ukraine. В кн.: Modern paradigm of public and private law amidst sustainable development Ріга: Baltija Publishing. 2023 C. 210-229. URL: http.
Публікація в періодичному виданні02024-03-26 15:35:31State regulation of sustainable development of rural areas in the system of food security of Ukraine2023Fedchyshyn D. . Ignatenko I. . Chyryk A. . Danilik D. .https://ojs.unito.it/index.php/visions/article/view/7731/6733Fedchyshyn D. ., Ignatenko I. ., Chyryk A. ., Danilik D. . State regulation of sustainable development of rural areas in the system of food security of Ukraine. Visions for Sustainability. 2023. № 20. C. 1-23. URL: https://ojs.unito.it/index.php/visions/article/view/7731/6733.
Публікація в періодичному виданні02024-04-08 11:41:41Interdisciplinary Digital Skills Development For Educational Communication: Emergency And AI-Enhanced Digitization 2024Приходько Г. Приходченко О. О.https://www.iiis.org/DOI2024/ZA737TX/Приходько Г., Приходченко О. О. Interdisciplinary Digital Skills Development For Educational Communication: Emergency And AI-Enhanced Digitization. Proceedings of the 15th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC 2024) Scopus. 2024. C. 281-285. URL: https://www.iiis.org/DOI2024/ZA737TX/.
Публікація в періодичному виданні02024-03-28 08:26:53ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО МЕТОДИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У СПОРТИВНИХ ІГРАХ2024Караулова С. Омельяненко Г. А. Петров В. О. Воронкова Т. В. Бублик С. А.https://olympicus.pdpu.edu.ua/index.php/olympicus/article/view/60Караулова С., Омельяненко Г. А., Петров В. О., Воронкова Т. В., Бублик С. А. ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО МЕТОДИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У СПОРТИВНИХ ІГРАХ. Olympicus. 2024. Т. 1. C. 51-58. URL: https://olympicus.pdpu.edu.ua/index.php/olympicus/article/view/60.
Публікація в періодичному виданні02024-03-29 13:29:16Удосконалення документування обліку, оподаткування, аналізу та контролю товарів в роздрібній торгівлі на малому підприємстві для підвищення ефективності управління2024Меліхова Т. О. Меліхов Є. В.Меліхова Т. О., Меліхов Є. В. Удосконалення документування обліку, оподаткування, аналізу та контролю товарів в роздрібній торгівлі на малому підприємстві для підвищення ефективності управління. Агросвіт. 2024. № 6. C. 92-102.
Тези доповіді на конференціях02024-03-29 13:32:17Облік, оподаткування, контроль товарів у роздрібній торгівлі на малому підприємстві2024Меліхова Т. О. Меліхов Є. В. Радомська С. С.Меліхова Т. О., Меліхов Є. В., Радомська С. С. Облік, оподаткування, контроль товарів у роздрібній торгівлі на малому підприємстві. Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2024. C. 181-183.
Тези доповіді на конференціях02024-03-30 16:23:10Оптимізація логістичних процесів в сучасних умовах2024Беспалько В. С. Міхайлуца О. М.Беспалько В. С., Міхайлуца О. М. Оптимізація логістичних процесів в сучасних умовах. ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молоді вчені 2024 - від теорії до практики» (21 березня 2024 р., Дніпро, Україна) Дніпро: УДУНТ, 2024. C. 87-98.
Тези доповіді на конференціях02024-03-31 07:39:38Застосування авторських інтерактивних форм формування іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в коледжі.2024Васільєва П.https://molodyivchenyi.ua/omp/index.php/conference/catalog/view/80/1309/2713-1Васільєва П. Застосування авторських інтерактивних форм формування іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в коледжі. ІННОВАЦІЇ В ПЕДАГОГІЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДИДАКТИЧНІ ТА ВИХОВНІ АСПЕКТИ Ужгород: «Молодий вчений», 2024. C. 4-6. URL: https://molodyivchenyi.ua/omp/index.php/conference/catalog/view/80/1309/2713-1.
Тези доповіді на конференціях02024-03-31 13:15:16КОНЦЕПТ «СВОБОДА» У АКСІОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ КИТАЮ, 2023Білокопитов В. В.http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/253/7111/15980-1 , Білокопитов В. В. КОНЦЕПТ «СВОБОДА» У АКСІОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ КИТАЮ,. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали ХVІІ міжнародної наукової конференції, Київ: Liha-Pres, , 2023. C. 14-17. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/253/7111/15980-1 , .
Тези доповіді на конференціях02024-03-31 13:19:25Modern demographic situation and migration: the Ukrainian context, 20231. Bilokopytov V. V.https://www.isarconference.org/_files/ugd/6dc816_f35f10930bd547e8bfdd49b79278da6e.pdf 1. Bilokopytov V. V. Modern demographic situation and migration: the Ukrainian context,. 5. International Dicle scientific research and innovation congress, Diyarbakir, : isarconference, 2023. C. 621. URL: https://www.isarconference.org/_files/ugd/6dc816_f35f10930bd547e8bfdd49b79278da6e.pdf .
Тези доповіді на конференціях02024-03-31 13:35:27Illegal migration and its impact on state economic security20231. Bilokopytov V. V.https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_77b41ea8fee14f15a66803658be17ef3.pdf 1. Bilokopytov V. V. Illegal migration and its impact on state economic security. 5. International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress Antalya, : izdas.org, 2023. C. 145. URL: https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_77b41ea8fee14f15a66803658be17ef3.pdf .
Тези доповіді на конференціях02024-03-31 13:39:17Dialectical approach in the philosophy of migration20231. Bilokopytov V. V.https://www.ahievranconference.org/_files/ugd/614b1f_8fef629b87f6412f886872106530f445.pdf 1. Bilokopytov V. V. Dialectical approach in the philosophy of migration. Ahi Evran International Congress on Scientific Research-III Odlar Yurdu University: ahievranconference, 2023. C. 91. URL: https://www.ahievranconference.org/_files/ugd/614b1f_8fef629b87f6412f886872106530f445.pdf .
Тези доповіді на конференціях02024-03-31 13:44:29Свобода як цінність у східному цивілізаційному контексті, 2023Білокопитов В. В.https://conf.ztu.edu.ua/sotsialno-humanitarni-studiyi-innovatsiyi-vyklyky-ta-perspektyvy-27-28-kvitnya-2023-r/Білокопитов В. В. Свобода як цінність у східному цивілізаційному контексті,. «Соціально-гуманітарні студії: інновації, виклики та перспективи» Житомир: Житомирська політехніка, 2023. C. 52-54. URL: https://conf.ztu.edu.ua/sotsialno-humanitarni-studiyi-innovatsiyi-vyklyky-ta-perspektyvy-27-28-kvitnya-2023-r/.
Тези доповіді на конференціях02024-03-31 13:48:48Сучасна проблематика дилогії свободи та рабства2023Білокопитов В. В.https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2023/tom_2_2023_r__k.pdf2023Білокопитов В. В. Сучасна проблематика дилогії свободи та рабства. «Молода наука-2023»: у 5 т. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 217-219 с. . URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2023/tom_2_2023_r__k.pdf2023.
Публікація в періодичному виданні02024-03-31 14:19:56Аналіз міграційних теорій і практик: у пошуках права на свободу2023Білокопитов В. В.https://doi.org/10.30970/PPS.2023.47.1 Білокопитов В. В. Аналіз міграційних теорій і практик: у пошуках права на свободу. Вісник Львівського національного університету. Серія Філософсько-політологічні студії . 2023. № 47. C. с.9-15 . URL: https://doi.org/10.30970/PPS.2023.47.1 .
Публікація в періодичному виданні02024-03-31 15:10:59Особливості державного регулювання та регіональної політики розвитку туризму та гостинності в Україні. 2024Люта Д. А. Сидорук А. В.-Люта Д. А., Сидорук А. В. Особливості державного регулювання та регіональної політики розвитку туризму та гостинності в Україні. Журнал: наукові перспективи.. 2024. Т. -. № № 3 (45). C. 594-604. URL: -.
Тези доповіді на конференціях02024-04-01 06:44:05Порівняння загальної та спрощеної системи обліку розрахунків з покупцями на малих підприємствах2024Птіцина Л. А. Меліхова Т. О. Гриньова К.https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/18300Птіцина Л. А., Меліхова Т. О., Гриньова К. Порівняння загальної та спрощеної системи обліку розрахунків з покупцями на малих підприємствах. Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація Харків: ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2024. C. 337-339. URL: https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/18300.
Публікація в періодичному виданні02024-05-05 08:20:32Influence of Hand-to-Hand Combat Training on Functional Fitness of Cadets at Higher Educational Establishments of the Ministry of Internal Affairs.2024Тищенко В. О. Караулова С. Глухов І. . Дробот К. . Люта Д. А.https://shssjournal.com/index.php/journal/article/view/119/35Тищенко В. О., Караулова С., Глухов І. ., Дробот К. ., Люта Д. А. Influence of Hand-to-Hand Combat Training on Functional Fitness of Cadets at Higher Educational Establishments of the Ministry of Internal Affairs. Слобожанський науково-спортивний вісник (Scopus). 2024. № 28 (1). C. 3-13. URL: https://shssjournal.com/index.php/journal/article/view/119/35.
Публікація в періодичному виданні02024-04-01 06:54:57Вплив занять рукопашним боєм на функціональну підготовленість курсантів закладів вищої освіти МВС2024Тищенко В. О. Караулова С. Литвиненко А. . Глухов І. . Дробот К. . Люта Д. А.https://shssjournal.com/index.php/journal/article/view/119/35Тищенко В. О., Караулова С., Литвиненко А. ., Глухов І. ., Дробот К. ., Люта Д. А. Вплив занять рукопашним боєм на функціональну підготовленість курсантів закладів вищої освіти МВС. Слобожанський науково-спортивний вісник (Scopus). 2024. № 28 (1). C. 3-13. URL: https://shssjournal.com/index.php/journal/article/view/119/35.
Публікація в періодичному виданні02024-04-02 11:18:10). Influence of Hand-to-Hand Combat Training on Functional Fitness of Cadets at Higher Educational Establishments of the Ministry of Internal Affairs2024Тищенко В. О. Караулова С. Литвиненко А. . Глухов І. . Дробот К. . Люта Д. А.https://shssjournal.com/index.php/journal/article/view/119/35Тищенко В. О., Караулова С., Литвиненко А. ., Глухов І. ., Дробот К. ., Люта Д. А. ). Influence of Hand-to-Hand Combat Training on Functional Fitness of Cadets at Higher Educational Establishments of the Ministry of Internal Affairs. Слобожанський науково-спортивний вісник (Scopus). 2024. № 28(1). C. 3-13. URL: https://shssjournal.com/index.php/journal/article/view/119/35.