Публікації

Зберегти у файл

Показані 81-100 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографія0Информационно-сервисные системы в управлении сложными экономическими объектами2005Иванов Н. Н.Иванов Н. Н. Информационно-сервисные системы в управлении сложными экономическими объектами. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. 252 с.
Монографія0Управление маркетинговым потенциалом предприятия2005Лысенко Ю. Г. Иванов Н. Н. Гузь Н. Г.Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Гузь Н. Г. Управление маркетинговым потенциалом предприятия. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. 352 с.
Монографія0Стратегия формирования инвестиционной привлекательности металлургических предприятий Украины2005Лысенко Ю. Г. Иванов Н. Н. Белый А. П.Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Белый А. П. Стратегия формирования инвестиционной привлекательности металлургических предприятий Украины. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. 379 с.
Навчально-методичний посібник02024-05-13 16:48:46Фізіологія фізичних вправ (для студентів заочної форми навчання)2005Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Фізіологія фізичних вправ (для студентів заочної форми навчання). Запоріжжя: ЗНУ, 2005. 85 с.
Навчальний посібник02024-05-20 09:54:53Туризм2005Конох А. П. Товстоп'ятко Ф. Ф. Некрасов С.Конох А. П., Товстоп'ятко Ф. Ф., Некрасов С. Туризм. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2005. 132 с.
Навчальний посібник з грифом МОН02022-01-15 14:41:23Функціональна діагностика в фізичному вихованні та спорті2006Сватьєв А. В. Богдановська Н. В. Маліков М. В.Сватьєв А. В., Богдановська Н. В., Маліков М. В. Функціональна діагностика в фізичному вихованні та спорті. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 246 с.
Публікація в періодичному виданні02022-01-16 16:36:33Simulation of diffusion of P- ions into surface Ge(100) layers2006Yanovsky A. S. Anan'ina O. Y. Babko S. V.Yanovsky A. S., Anan'ina O. Y., Babko S. V. Simulation of diffusion of P- ions into surface Ge(100) layers. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics . 2006. Т. 70. № 8. C. pp. 1335-1337.
Публікація в періодичному виданні02023-05-11 12:27:11Спас – звичай козацьких родів2006Притула О. Л.Притула О. Л. Спас – звичай козацьких родів. Прoблеми і перcпективи рoзвитку кoзацтва в cучаcних умoвах : матеріали міжнарoднoї наукoвo-практичнoї кoнференції (м. Запoріжжя, 21–22 жoвтня 2005 р.). 2006. C. 126-132.
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:31:08Прикладна психофізіологія2006Маліков М. В. Горго Ю. П. Чайченко Г. М.Маліков М. В., Горго Ю. П., Чайченко Г. М. Прикладна психофізіологія. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 193 с.
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:33:30Оцінка керування функціональним робочими станами людини2006Маліков М. В. Горго Ю. П. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Горго Ю. П., Богдановська Н. В. Оцінка керування функціональним робочими станами людини. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 135 с.
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:35:32Екологічна біофізика людини2006Маліков М. В. Горго Ю. П. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Горго Ю. П., Богдановська Н. В. Екологічна біофізика людини. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 175 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 06:52:44Сучасні підходи до визначення функціонального стану серцево-судинної системи та оцінка їхньої інформативності2006Маліков М. В. Богдановська Н. В. Кузнєцов А. А.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Кузнєцов А. А. Сучасні підходи до визначення функціонального стану серцево-судинної системи та оцінка їхньої інформативності. Вісник Львівського державного університету. Серія: біологічна. 2006. № 42. C. 101-106.
Публікація в періодичному виданні0Концептосистема німецької народної загадки2006Концептосистема німецької народної загадки. Гуманітарний вісник. Іноземна філологія. . 2006. № 10. C. С. 323-326..
Публікація в періодичному виданні0Коррекционное значение игровой деятельности для слабовидящих детей с задержкой речевого развития в дошкольных учреждениях 2006Косенко (Бессарабова) О. В.Косенко (Бессарабова) О. В. Коррекционное значение игровой деятельности для слабовидящих детей с задержкой речевого развития в дошкольных учреждениях. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук. – метод. зб. : Вип. 7.. 2006. № 7. C. 134-137.
Публікація в періодичному виданні0Коррекционное значение игровой деятельности для слабовидящих детей с задержкой речевого развития в дошкольных учреждениях2006Бессарабова (Косенко) О. В.Бессарабова (Косенко) О. В. Коррекционное значение игровой деятельности для слабовидящих детей с задержкой речевого развития в дошкольных учреждениях. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей : Вип. 10. Ч. 1.. 2006. Т. 1. № 10. C. 248-251.
Тези доповіді на конференціях0Баскетбол на ивалидных колясках в начале XXI века и перспектива развития его на Украине2006Бессарабова (Косенко) О. В.Бессарабова (Косенко) О. В. Баскетбол на ивалидных колясках в начале XXI века и перспектива развития его на Украине. Матеріали Міжнар. наук. конф. [«Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних умовах»], (Запоріжжя, 2006 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2006. Т. 2 C. 216-221.
Тези доповіді на конференціях0Характеристика двигательной сферы кардиореспираторной системы и коррекция ее на уроках игровой направленности2006Бессарабова (Косенко) О. В. Бессарабов М. С.Бессарабова (Косенко) О. В., Бессарабов М. С. Характеристика двигательной сферы кардиореспираторной системы и коррекция ее на уроках игровой направленности. Матеріали Міжнар. наук. конф. [«Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних умовах»], (Запоріжжя, 2006 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2006. Т. 2 C. 108-113.
Публікація в періодичному виданні0Педагогічний аналіз структури і особистостей кидків м’яча по воротах як елементу техніко-тактичної діяльності кваліфікованих гандболісток2006Дядечко І. Є. Дорошенко Е. Ю. Цапенко В. О. Петров В. О. Гусак О. Ю.Дядечко І. Є., Дорошенко Е. Ю., Цапенко В. О., Петров В. О., Гусак О. Ю. Педагогічний аналіз структури і особистостей кидків м’яча по воротах як елементу техніко-тактичної діяльності кваліфікованих гандболісток. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2006. № 7. C. 23-28.
Публікація в періодичному виданні0Особливості та ефективність змагальної діяльності серед чоловічих команд високої кваліфікації з гандболу на VІІ чемпіонаті Європи2006Дядечко І. Є. Цапенко В. О. Дорошенко Е. Ю. Потапова О. В.Дядечко І. Є., Цапенко В. О., Дорошенко Е. Ю., Потапова О. В. Особливості та ефективність змагальної діяльності серед чоловічих команд високої кваліфікації з гандболу на VІІ чемпіонаті Європи. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2006. № 10. C. 103-105.
Навчальний посібник0Обучение, подготовка и переподготовка судей в гандболе2006Дядечко І. Є. Цапенко С. В. Петров В. А.Дядечко І. Є., Цапенко С. В., Петров В. А. Обучение, подготовка и переподготовка судей в гандболе. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 100 с.