На попередню сторінку

Публікації

Зберегти у файл

Показані 81-100 із 8 633 записів.

 Тип публікаціїНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданніДинаміка функціонального стану кардіореспіраторної системи юнаків і дівчат з вегето-судинною дистонією під впливом засобів фізичної реабілітації з елементами степ-аеробіки.2008Дорошенко В. В. Богдановська Н. В. Маліков М. В.Дорошенко В. В., Богдановська Н. В., Маліков М. В. Динаміка функціонального стану кардіореспіраторної системи юнаків і дівчат з вегето-судинною дистонією під впливом засобів фізичної реабілітації з елементами степ-аеробіки. Спортивний вісник Придніпров’я. 2008. C. 217-220. (Index Copernicus).
Тези доповіді на конференціяхSemantics of the evaluative realia in English and Ukrainian2009Тараненко (Вальченко) О. В.Тараненко (Вальченко) О. В. Semantics of the evaluative realia in English and Ukrainian. Discovery Learning: Content-Based Learning for EFL / ESP Teacher. XIV TESOL National Conference of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine, April 23–25, 2009. Abstracts Харків: ФОП Стеценко І. І., 2009. C. 14.
Тези доповіді на конференціяхОсновні компоненти лексичного значення оцінних реалій2009Тараненко (Вальченко) О. В.Тараненко (Вальченко) О. В. Основні компоненти лексичного значення оцінних реалій. Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: VІІ міжвузівська конференція молодих учених, 27–28 січня 2009 р.: матеріали Донецьк: ДонНУ, 2009. Т. 2 C. 104–106.
Тези доповіді на конференціяхСтатус національно-культурного компонента в структурі лексичного значення2009Тараненко (Вальченко) О. В.Тараненко (Вальченко) О. В. Статус національно-культурного компонента в структурі лексичного значення. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2007–2008 рр., 6 квітня – 14 травня 2009 р. Донецьк: Цифрова типографія, 2009. Т. 2. Суспільно-гуманітарні науки C. 92–93.
Публікація в періодичному виданніСистема концептів у когнетивно-семантичному просторі німецької народної загадки. 2009Приходько А. М.Приходько А. М. Система концептів у когнетивно-семантичному просторі німецької народної загадки. Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство) . 2009. Т. 4. № 81 (3). C. 17-22.
Тези доповіді на конференціяхСфера послуг у структурі сучасної світової економіки 2009Захарс (Рогова) Т. А. Венгерська Н. А.Захарс (Рогова) Т. А., Венгерська Н. А. Сфера послуг у структурі сучасної світової економіки. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської студентської конференції «Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття». Запоріжжя: ЗНУ, 2009. C. 24-25.
Тези доповіді на конференціяхЗастосування нових інформаційних технологій у кредитно-модульній системі2009Архіпова К. К. Гребенюк І. В.Архіпова К. К., Гребенюк І. В. Застосування нових інформаційних технологій у кредитно-модульній системі. учасників IX Всеукраїнської наук.-метод. Конференції «Кредитно-модульна система підготовки фахівців» Запоріжжя: ЗДІА, 2009. C. 251-253.
Публікація в періодичному виданні. Система вправ для навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою2009Юдіна О. В.Юдіна О. В. . Система вправ для навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою. Іноземні мови. 2009. № 2. C. 35-40. (Index Copernicus).
Публікація в періодичному виданніАналитическое решение осесимметрической задачи термоупругости для многослойного основания2009Величко И. Г. Ткаченко И. Г.http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/2009-4E/09vigdmo.htmВеличко И. Г., Ткаченко И. Г. Аналитическое решение осесимметрической задачи термоупругости для многослойного основания. Вісник Східноукраїн-ського нац. ун-ту ім. В. Даля. Науковий журнал.. 2009. № 4. C. 1-7. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/2009-4E/09vigdmo.htm.
Публікація в періодичному виданніОсесиметрична мішана задача термопружності для багатошарової основи2009Величко І. Г. Ткаченко І. Г.Величко І. Г., Ткаченко І. Г. Осесиметрична мішана задача термопружності для багатошарової основи. Динамические системы.. 2009. № 26. C. 3-12.
ІншеЛінійна алгебра: Збірник контрольних вправ для студентів спеціальності «математика» заочного відділення2009Величко О. В. Ткаченко І. Г.Величко О. В., Ткаченко І. Г. Лінійна алгебра: Збірник контрольних вправ для студентів спеціальності «математика» заочного відділення. Запоріжжя: ЗНУ, 2009. 60 с.
ІншеАналітична геометрія: Збірник контрольних вправ для студентів спеціальності «математика» заочного відділення2009Величко О. В. Ткаченко І. Г.https://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2009/09/metod_ag.pdfВеличко О. В., Ткаченко І. Г. Аналітична геометрія: Збірник контрольних вправ для студентів спеціальності «математика» заочного відділення. Запоріжжя: ЗНУ, 2009. 58 с.
Публікація в періодичному виданніОсобенности технической подготовленности по баскетболу студентов факультета физического воспитания2009Бессарабова О. В. Бессарабов М. С. Горбуля В. Б.Бессарабова О. В., Бессарабов М. С., Горбуля В. Б. Особенности технической подготовленности по баскетболу студентов факультета физического воспитания. Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. – Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. 2009. № 1. C. 9-14.
Публікація в періодичному виданніАсоціація як універсальний чинник творення весільних фразеологізмів2009Асоціація як універсальний чинник творення весільних фразеологізмів. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – №854. – Серія Філологія . 2009. Т. №854. № 57. C. 196 – 199.
Публікація в періодичному виданніМовні універсалії сучасної лінгвістики2009Мовні універсалії сучасної лінгвістики. Лінгвістика. 2009. № 3 (18). C. 45-55.
Публікація в періодичному виданніРозрахунок напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами за допомогою матриць Гріна2009Левчук С. А.Левчук С. А. Розрахунок напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами за допомогою матриць Гріна. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2009. № 2. C. 102 – 106. (Index Copernicus).
Публікація в періодичному виданніЭкспериментальные исследования теплофизических характеристик пористого дисперсного материала в зависимости от различных режимов термообработки2009Чейлитко А. О.Чейлитко А. О. Экспериментальные исследования теплофизических характеристик пористого дисперсного материала в зависимости от различных режимов термообработки. Восточно–европейский журнал передовых технологий. 2009. № 41. C. 4-7.
Публікація в періодичному виданніОпределение тепломассообменных зависимостей сушки частицы в подвижном потоке2009Чейлитко А. О.Чейлитко А. О. Определение тепломассообменных зависимостей сушки частицы в подвижном потоке. Восточно–европейский журнал передовых технологий. 2009. № 42. C. 10-13.
Публікація в періодичному виданніСоздание основы для нового теплоизоляционного материала 2009Павленко А. М. Чейлитко А. О.Павленко А. М., Чейлитко А. О. Создание основы для нового теплоизоляционного материала. Восточно–европейский журнал передовых технологий. 2009. № 39. C. 13-16.
Публікація в періодичному виданніМоделирование процесса сушки влажного дисперсного материала с переменной плотностью в вихревом потоке 2009Чейлитко А. О. Павленко А. М.Чейлитко А. О., Павленко А. М. Моделирование процесса сушки влажного дисперсного материала с переменной плотностью в вихревом потоке. Восточно–европейский журнал передовых технологий. 2009. № 37. C. 19-22.