Публікації

Зберегти у файл

Показані 81-100 із 12 983 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографія0Стратегічні комунікації суб’єктів політики в умовах сучасної політичної дійсності2021Лебідь Н. М. Ковпак В. А. Павленко І. О. Хорішко Л.-Лебідь Н. М., Ковпак В. А., Павленко І. О., Хорішко Л. Стратегічні комунікації суб’єктів політики в умовах сучасної політичної дійсності. За загальною редакцією Хорішко Л. Запоріжжя: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 178 с.
Монографія02022-01-27 14:48:02Управління життєзабезпечення діяльності промислових підприємств та стратегічні вектори їх розвитку2021Маркова С. В.Маркова С. В. Управління життєзабезпечення діяльності промислових підприємств та стратегічні вектори їх розвитку. Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2021. 410 с.
Монографія02022-09-08 09:08:30Природний імуномодулятор із тіл медичних п'явок: отримання та застосування : монографія2022Амінов Р.http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi67/0049507.pdfАмінов Р. Природний імуномодулятор із тіл медичних п'явок: отримання та застосування : монографія. Запоріжжя : Запорізький національний університет , 2022. 164 с.
Монографія0Оптимізація тренувального процесу в гандболі з урахуванням специфічних особливостей жіночого організму2019Дядечко І. Є. Клопов Р. В. Дорошенко Е. Ю.Дядечко І. Є., Клопов Р. В., Дорошенко Е. Ю. Оптимізація тренувального процесу в гандболі з урахуванням специфічних особливостей жіночого організму. Запорожье: ЗНУ, 2019. 232 с.
Монографія0Енергетична ефективність будівель та інженерних систем2021Ільїн С. В. Чейлитко А. О. Кушнір С. М. Черненко Т. В.-Ільїн С. В., Чейлитко А. О., Кушнір С. М., Черненко Т. В. Енергетична ефективність будівель та інженерних систем. Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2021. 180 с.
Монографія0Центральная Азия в системе международных экономических отношений2019Череп А. В. Андиржанова Г.Череп А. В., Андиржанова Г. Центральная Азия в системе международных экономических отношений. Запоріжжя: ФОП Мокшанов, 2019. 230 с.
Монографія02023-05-11 13:51:11Підгoтoвка майбутніх фахівців фізичнoї культури і cпoрту дo викoриcтання націoнальних заcoбів фізичнoгo вихoвання у прoфеcійній діяльнocті: монографія2017Притула О. Л. Конох А. П.Притула О. Л., Конох А. П. Підгoтoвка майбутніх фахівців фізичнoї культури і cпoрту дo викoриcтання націoнальних заcoбів фізичнoгo вихoвання у прoфеcійній діяльнocті: монографія. Запоріжжя: СТАТУС, 2017. 296 с.
Монографія0ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ІДЕЇ В КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА КАРЛА ПОППЕРА2017Макаренков О. Л.Макаренков О. Л. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ІДЕЇ В КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА КАРЛА ПОППЕРА. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 236 с.
Монографія0Теорія та методо-логія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного гос-подарства2019Теорія та методо-логія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного гос-подарства. За загальною редакцією Савчук Л. М., Череп А. В. Дніпро: Журфонд, 2019. 420 с.
Монографія0Високотемпературні композиційні матеріали на основі вуглецю та кераміки2016Скачков В. О. Бережна О. Р. Белоконь Ю. А.Скачков В. О., Бережна О. Р., Белоконь Ю. А. Високотемпературні композиційні матеріали на основі вуглецю та кераміки. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 299 с.
Монографія0Економічна стійкість суднобудівних підприємств: сутність, оцінка, механізм забезпечення2019Череп , А. . Матушевська О. Каткова Н.Череп , А. ., Матушевська О., Каткова Н. Економічна стійкість суднобудівних підприємств: сутність, оцінка, механізм забезпечення. Миколаїв: НУК, 2019. 176 с.
Монографія0Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N- та S- заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів2016Омельянчик Л. О. Бражко О. А. Завгородній М. П. Петруша Ю. Ю.Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П., Петруша Ю. Ю. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N- та S- заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. 226 с.
Монографія02024-01-08 08:49:33Лінгвокогнітивні та лінгвосинергетичні аспекти об’єктивації етичних категорій в англійській мові2022Веремчук Е. О.Веремчук Е. О. Лінгвокогнітивні та лінгвосинергетичні аспекти об’єктивації етичних категорій в англійській мові. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. 560 с.
Монографія0Біологічна активність та фізико-хімічні властивості N-ацильних похідних s-/2-метилхінолін-4-іл\-L-цистеїну202Омельянчик Л. О. Бражко О. А. Лабенська І. Б. Завгородній М. П. Петруша Ю. Ю.Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Лабенська І. Б., Завгородній М. П., Петруша Ю. Ю. Біологічна активність та фізико-хімічні властивості N-ацильних похідних s-/2-метилхінолін-4-іл\-L-цистеїну. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 202. 204 с.
Монографія02024-02-27 17:08:53Менеджмент організацій та адміністрування в умовах російської військової агресії, поствоєнного відновлення економіки та активізації євроінтеграційних економічних процесів в Україні2023Шишкін В. О. Павлюк Т. Давиденко О. О. Гудима О. В. Дибчинська Я. С. Полусмяк Ю. І. Хацер М. В. Шавкун І.http://files.znu.edu.ua/files/ZNU_Monographs/0056240.pdfШишкін В. О., Павлюк Т., Давиденко О. О., Гудима О. В., Дибчинська Я. С., Полусмяк Ю. І., Хацер М. В., Шавкун І. Менеджмент організацій та адміністрування в умовах російської військової агресії, поствоєнного відновлення економіки та активізації євроінтеграційних економічних процесів в Україні. За загальною редакцією Павлюк Т., Давиденко О. О. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. 317 с.
Монографія0СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ2020Іванов М. М. Корінєв В. Л. Терент’єва Н. В. Малтиз В. В. Іванов С. М.Іванов М. М., Корінєв В. Л., Терент’єва Н. В., Малтиз В. В., Іванов С. М. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 184 с.
Монографія02023-12-30 18:09:23Натурні випробування трубоводів2023Макаренко В. Д. Ткаченко С. М. Стогній О. В. Коробко Б. О. Гоц В. І. Макаренко Ю. В. Чигиринець О. Е. Савенко В. І. Винников Ю. Л.Макаренко В. Д., Ткаченко С. М., Стогній О. В., Коробко Б. О., Гоц В. І., Макаренко Ю. В., Чигиринець О. Е., Савенко В. І., Винников Ю. Л. Натурні випробування трубоводів. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 154 с.
Монографія0Особливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств: монографія/ За ред. д.е.н, проф. О.Г. Череп – Запорожжя: ЗНУ, 2020. – 210 с2020Особливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств: монографія/ За ред. д.е.н, проф. О.Г. Череп – Запорожжя: ЗНУ, 2020. – 210 с. За загальною редакцією Череп О. Г., Терент'єва Н. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 210 с.
Монографія02023-01-08 03:56:28Глобальний новинний дискурс: тенденції функціонування англомовних інтернет-медіа2012Сіріньок-Долгарьова К. Г.Сіріньок-Долгарьова К. Г. Глобальний новинний дискурс: тенденції функціонування англомовних інтернет-медіа. Київ: Центр вільної преси, 2012. 183 с.
Монографія0Етнокультурна семантика в обрядовій фразеології східнослобожанських говірок2015Етнокультурна семантика в обрядовій фразеології східнослобожанських говірок. Дніпро: Інновація, 2015. 258 с.