Публікації

Зберегти у файл

Показані 61-80 із 13 277 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-02-23 09:28:44 Вплив технологічного мастила на якість металу при прокатуванні штаб на неперервних станах2023Бондаренко Ю. В. Клименко Д. Є.https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf6/zbirnyk_23.pdfБондаренко Ю. В., Клименко Д. Є. Вплив технологічного мастила на якість металу при прокатуванні штаб на неперервних станах. III Всеукраїнська науково-практична конференція за участью молодих науковців «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України» Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 625. URL: https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf6/zbirnyk_23.pdf.
Навчально-методичний посібник02024-02-08 06:14:14 ВСТУП ДО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. навчально-методичний посібник: Запоріжжя: ЗНУ ІННІ ім. Потебні Ю.М.2023Архіпова К. К. Полікарпова Л. В.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/1173378/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%9C%D0%9F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D1%85.%D0%B1%D1%83%D0%B4.%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8CАрхіпова К. К., Полікарпова Л. В. ВСТУП ДО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. навчально-методичний посібник: Запоріжжя: ЗНУ ІННІ ім. Потебні Ю.М. Запоріжжя: ЗНУ ІННІ ім. Потебні Ю.М., 2023. 90 с.
Тези доповіді на конференціях0 Втілення театральної образності в фортепіанній сюїті В.Птушкіна "Театральний калейдокоп"2019Гердова Т. С. Мітлицька В. А.-----Гердова Т. С., Мітлицька В. А. Втілення театральної образності в фортепіанній сюїті В.Птушкіна "Театральний калейдокоп". Monografia Pokonferencyjna "Sciense, Research, Development" Лондон: ----, 2019. Т. -- № 1 C. 36-40. URL: -----.
Тези доповіді на конференціях0 Гомогенізація різномодульних трансверсально-ізотропних волокнистих композитів 2020Смолянкова Т. М. Клименко М. І.Смолянкова Т. М., Клименко М. І. Гомогенізація різномодульних трансверсально-ізотропних волокнистих композитів. Збірка тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», 26-27 квітня 2020р., – с. 132-133. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 132-133.
Тези доповіді на конференціях0 ДОМІНАНТА І ПРОТИРІЧЧЯ ЦІННІСНИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ.2019Рус-Полтавська А. В.Рус-Полтавська А. В. ДОМІНАНТА І ПРОТИРІЧЧЯ ЦІННІСНИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electro Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv, 2019. C. 460-464.
Публікація в періодичному виданні02023-05-17 10:45:14 Дослідження інноваційних механізмів в розрізі сучасних будівельних матеріалів для покращення виробниих процесів. 2021Пастухова С. В. Радкевич А. В. Мішук К. М.http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/245315/242985Пастухова С. В., Радкевич А. В., Мішук К. М. Дослідження інноваційних механізмів в розрізі сучасних будівельних матеріалів для покращення виробниих процесів. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 2021. № 20. C. 39-49. URL: http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/245315/242985.
Публікація в періодичному виданні0 Духовні училища у розвитку музичного просвітництва південно-східної України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. 2019Гердова Т.С. Т. С. Мітлицька В. А.---Гердова Т.С. Т. С., Мітлицька В. А. Духовні училища у розвитку музичного просвітництва південно-східної України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. "Молодь і ринок", Дрогобич. 2019. Т. -----. № 2 (169). C. 70-75. URL: ---.
Тези доповіді на конференціях0 Духовна семінарія та школи псаломщиків у розвитку музичного просвітництва південно-східної України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.2019Гердова Т. С. Мітлицька В. А.----Гердова Т. С., Мітлицька В. А. Духовна семінарія та школи псаломщиків у розвитку музичного просвітництва південно-східної України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Monografia Pokonferencyjna "Sciense, Research, Development" Берлін: ---, 2019. Т. --- № --- C. 50-52. URL: ----.
Публікація в періодичному виданні02024-02-27 05:24:53 Еволюція від активного відповідального громадянства до цифрового в контексті критичного мислення: досвід країн ЄС. 2023Воронкова В. . Кивлюк О. . Андрюкайтене Р. .doi: https://doi.org/10.32782/hst-2023-14-91-03 http://humstudies.com.ua/article/view/277846/272597Воронкова В. ., Кивлюк О. ., Андрюкайтене Р. . Еволюція від активного відповідального громадянства до цифрового в контексті критичного мислення: досвід країн ЄС. "Humanities studies". 2023. C. 23-34. URL: doi: https://doi.org/10.32782/hst-2023-14-91-03 http://humstudies.com.ua/article/view/277846/272597.
Публікація в періодичному виданні0 Ефективність акустичного екрану міської автомобільної дороги2019Ткаченко В. Б. Полікарпова Л. В. Гребенюк І. В. Черненко А. Є.Ткаченко В. Б., Полікарпова Л. В., Гребенюк І. В., Черненко А. Є. Ефективність акустичного екрану міської автомобільної дороги. Містобудування та територіальне планування : збірник наукових праць. 2019. № 71. C. 390-398.
Тези доповіді на конференціях02022-01-20 09:49:12 Ефективність системи державного управління: теоретико-методологічні підходи2021ВЕНГЕР О. . Сергієнко Т. І.ВЕНГЕР О. ., Сергієнко Т. І. Ефективність системи державного управління: теоретико-методологічні підходи. Тиждень науки-2021. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. C. 166-168.
Робоча програма02022-01-21 20:41:52 Живопис (2 курс 2 семестр) Робоча программа навчальної дисципліни циклу професійної підотовки ОП "Графічний дизайн"2021Чемерис Г. Ю.https://drive.google.com/file/d/1uKPa4ZJHAsDfnSd6sLUUxZ_2Zu39V-3J/viewЧемерис Г. Ю. Живопис (2 курс 2 семестр) Робоча программа навчальної дисципліни циклу професійної підотовки ОП "Графічний дизайн". Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
Публікація в періодичному виданні0 ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ2021Маркова С. В.http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2021/3_2021/23.pdfМаркова С. В. ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. № 3(120). C. 134-139. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2021/3_2021/23.pdf.
Тези доповіді на конференціях02023-03-02 12:11:23 Загальні принципи формування підприємницької культури майбутніх бакалаврів зі спеціальності «Фізична культура і спорт»2020Верітов О. І.-Верітов О. І. Загальні принципи формування підприємницької культури майбутніх бакалаврів зі спеціальності «Фізична культура і спорт». Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матеріали 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф. Конін, Ужгород, Херсон, Київ: Посвід, 2020. Т. 9: Синергія в розвитку науки та освіти. C. 78-81. URL: -.
Тези доповіді на конференціях02023-12-24 02:27:14 Кенселінг як інструмент регулювання подієвих комунікацій (на прикладі кейсу щодо нового жесту до Дня Незалежності від Banda Agency). 2023Ковпак В. А.file:///C:/Users/1/Downloads/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdfКовпак В. А. Кенселінг як інструмент регулювання подієвих комунікацій (на прикладі кейсу щодо нового жесту до Дня Незалежності від Banda Agency). Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: суспільні виклики, тренди освіти і професійної діяльності [Електронне видання] : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (м. Ірпінь, 19 травня 2023р.) / Ірпінь: : Державний податковий університет,, 2023. C. С. 141–144. . URL: file:///C:/Users/1/Downloads/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf.
Тези доповіді на конференціях0 Комікс як засіб рецепції художнього твору на заняттях з української літератури2021Орманжи В. Є.-Орманжи В. Є. Комікс як засіб рецепції художнього твору на заняттях з української літератури. Фахова передвища і професійна освіта : теорія, методика, практика : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференці Київ: Науково-методичний центр ВФПО, 2021. C. 344-348. URL: -.
Стаття в книзі0 Коментар до статті Закону. 2019Ларкін М. О.Ларкін М. О. Коментар до статті Закону. В кн.: Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / За загальною редакцією Коломоєць Т. О., Колпаков В. К. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». 2019 C. 588.
Публікація в періодичному виданні02024-03-25 15:43:37 Комплексний аналіз адаптивних механізмів і управління навантаженнями в академічному веслуванні: від біорегенерації до оптимізації аеробних та анаеробних процесів2024Тищенко Д. Г. Тищенко В. О.https://olympicus.pdpu.edu.ua/index.php/olympicus/article/view/73/69Тищенко Д. Г., Тищенко В. О. Комплексний аналіз адаптивних механізмів і управління навантаженнями в академічному веслуванні: від біорегенерації до оптимізації аеробних та анаеробних процесів. Olympicus. 2024. № 1. C. 153-159. URL: https://olympicus.pdpu.edu.ua/index.php/olympicus/article/view/73/69.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1832022-01-21 20:29:12 Концепт-арт (Вибіркова дисципліна 4 курс 8 семестр)2021Чемерис Г. Ю.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=11633Чемерис Г. Ю. Концепт-арт (Вибіркова дисципліна 4 курс 8 семестр). 2021.
Тези доповіді на конференціях02023-12-21 19:19:34 Кон’юнктура та типологія штучного інтелекту2023Шапуров О. .https://isu-conference.com/wp-content/uploads/2023/12/Collective-Thinking-Unifying-Scientific-Approaches-in-Multifaceted-Research-Nov-29-Dec-01-2023-Amsterdam-Netherlands.pdfШапуров О. . Кон’юнктура та типологія штучного інтелекту. ІІI International scientific and practical conference «Collective Thinking: Unifying Scientific Approaches in Multifaceted Research» (November 29 – December 01, 2023) Amsterdam: International Science Unity, 2023. C. 120-123. URL: https://isu-conference.com/wp-content/uploads/2023/12/Collective-Thinking-Unifying-Scientific-Approaches-in-Multifaceted-Research-Nov-29-Dec-01-2023-Amsterdam-Netherlands.pdf.