Публікації

Зберегти у файл

Показані 61-80 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку відновлювальної енергетики.2017Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку відновлювальної енергетики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. . 2017. № 13.Ч. 2. C. 142–148.
Публікація в періодичному виданні0Геоінформаційні системи в розвитку відновлювальної енергетики2017Геоінформаційні системи в розвитку відновлювальної енергетики. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія «Економіка». 2017. Т. ХVІІІ. № 304. C. 107–115.
Навчально-методичний посібник0Економічна освіта в ЗНУ: навчальний процес очима студентів економічного факультету2021Економічна освіта в ЗНУ: навчальний процес очима студентів економічного факультету. За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 68 с.
Публікація в періодичному виданні0Альтернативна енергетика України: потенціал, сучасний стан, механізми стимулювання розвитку2017Альтернативна енергетика України: потенціал, сучасний стан, механізми стимулювання розвитку. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія «Економіка». 2017. Т. ХVІІІ. № 303. C. 95–103.
Публікація в періодичному виданні0Сутність державного регулювання відновлювальної енергетики2017Сутність державного регулювання відновлювальної енергетики. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка.. 2017. Т. 22. № 1. C. 194–197.
Монографія0Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного забезпечення розвитку відновлювальної енергетики2017Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного забезпечення розвитку відновлювальної енергетики. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 364 с.
Монографії, видані у співавторстві0Перспективи розвитку промислового інтернету речей 2021Перспективи розвитку промислового інтернету речей. В кн.: Європейський вектор модернізації економіки в умовах сталого розвитку промислового регіону / За загальною редакцією Метеленко Н. Київ: Інтерсервіс. 2021 C. 169-183.
Монографії, видані у співавторстві0Зарубіжний досвід та методика оцінки ефективності державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики України2021Зарубіжний досвід та методика оцінки ефективності державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики України. В кн.: Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення / За загальною редакцією Храпкіна В. В. Київ: Інтерсервіс. 2021 C. 303-328.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1100Електронний курс в системі Moodle ЗНУ. Інформаційні технології в управлінні економічними системами2021https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10969Електронний курс в системі Moodle ЗНУ. Інформаційні технології в управлінні економічними системами. 2021.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів0Електронний курс в системі Moodle ЗНУ. Методи та моделі штучного інтелекту в економіц2021https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8200Електронний курс в системі Moodle ЗНУ. Методи та моделі штучного інтелекту в економіц. 2021.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів0Електронний курс в системі Moodle ЗНУ. Інформаційна безпека та захист інформації 2021https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8192Електронний курс в системі Moodle ЗНУ. Інформаційна безпека та захист інформації. 2021.
Тези доповіді на конференціях0Роль BIG DATA в цифровій економіці2021Роль BIG DATA в цифровій економіці. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. C. 400-402.
Монографія0Інтеграція освіти, науки і бізнесу2021Інтеграція освіти, науки і бізнесу. За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: ФОП Мокшанов , 2021. 378 с.
Конспект лекцій02022-01-13 13:40:55Контроль якості та сертифікація продукції2018https://www.znu.edu.ua/ukr/university/11929/12588/11985Контроль якості та сертифікація продукції. За загальною редакцією Бондаренко Ю. В. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 57 с.
Методичні рекомендації02022-01-13 16:02:17Економіка торговельного підпріємства : методичні рекомендаії до підготовки та оформлення курсової роботи для здобувачів ступеня віщої освіти бакалавра спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 2019Економіка торговельного підпріємства : методичні рекомендаії до підготовки та оформлення курсової роботи для здобувачів ступеня віщої освіти бакалавра спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". За загальною редакцією Павлюк Т. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 44 с.
Монографії, видані у співавторстві02022-01-19 08:53:563. Коваленко В. Л. Технічні та технологічні особливості застосування біогазових технологій в умовах промислових підприємств запорізького регіону. Європейський вектор модернізації економіки в умовах сталого розвитку промислового регіону [текст] : [міжнарод20213. Коваленко В. Л. Технічні та технологічні особливості застосування біогазових технологій в умовах промислових підприємств запорізького регіону. Європейський вектор модернізації економіки в умовах сталого розвитку промислового регіону [текст] : [міжнарод. В кн.: Технічні та технологічні особливості застосування біогазових технологій в умовах промислових підприємств запорізького регіону. Європейський вектор модернізації економіки в умовах сталого розвитку промислового регіону Київ: Інтерсервіс. 2021 C. 331- 361.
Методичні вказівки02022-01-24 11:12:57Метрология и стандартизация2017Методические указания для выполнения лабораторных работ для иностранных студентов, которые обучаются по специальности: 192 «Строительство и гражданская инженерия» дневной формы обучения подготовки первого (бакалаврского) уровня высшего образования. / СМетрология и стандартизация. За загальною редакцією Фостащенко О. М. Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. 32 с.
Інше02022-01-24 22:00:06Щоденник аніматора2018Щоденник аніматора. За загальною редакцією Литвинова-Головань О. П. Запорожье, Запорожская обл.: ЗНУ, 2018. 60 с.
Методичні рекомендації02022-01-25 13:46:18Історія журналістики : Методичні рекомендації до семінарських занять та виконання індивідуального завдання для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньо-професійних програм «Журналістика», «Видавнича справа та редагув2021Історія журналістики : Методичні рекомендації до семінарських занять та виконання індивідуального завдання для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньо-професійних програм «Журналістика», «Видавнича справа та редагув. За загальною редакцією Усманова О. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 55 с.
Монографія02022-01-15 15:32:21Напрями забезпечення ефективності управління інвестиційною діяльністю в інноваційний розвиток підприємств машинобудування: монографія2015Напрями забезпечення ефективності управління інвестиційною діяльністю в інноваційний розвиток підприємств машинобудування: монографія. За загальною редакцією Кушнір С. О., Череп А. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 212 с.